Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽP v Královéhradeckém kraji Situace Zpětná vazba zastupitele z pohledu praxe KÚ KHK Ing. Jiří Franc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽP v Královéhradeckém kraji Situace Zpětná vazba zastupitele z pohledu praxe KÚ KHK Ing. Jiří Franc."— Transkript prezentace:

1 ŽP v Královéhradeckém kraji Situace Zpětná vazba zastupitele z pohledu praxe KÚ KHK Ing. Jiří Franc

2 Královéhradecký kraj – 4 759 km 2 – 551 000 obyvatel – venkovský charakter – vysoká úroveň kvality života v rámci ČR (umístění v první trojici)umístění v první trojici – v jižní polovině intenzivní zemědělství – nadprůměrný význam lesnictví – průmyslové zóny + dopravní stavby – zábor 444 ha (2000-14)

3 – silná orientace na cestovní ruch (domácí : zahraniční = 2,3 : 1) – cykloturistika (např. Hradec Králové – Kuks)Hradec Králové – Kuks – zimní sporty (lanovka Hofmanky Express 2015)Hofmanky Express 2015 – rozvoj infrastruktury x vědomí hodnoty prostředí

4 Zdroj: KPMG Česká republika, 2014

5

6 Svoboda nad Úpou, červen 2013 Následky lokální povodně pod Černou horou

7 Janské Lázně, červen 2015 Fotogalerie ze staveniště lanovky Hofmanky Express

8 Stav prostředí na 11 % (resp. 6,6) území překročen imisní limit nějakého polutantu nadprůměrné využívání tuhých paliv v lokálních topeništích naprostá většina toků v I. až III. třídě jakosti Mrlina a Cidlina na hranicích se STČ krajem – IV. jakost 95 % obyvatel napojeno na vodovod napojení na kanalizaci (78%) / kanalizaci + ČOV (72 %) = podprůměr

9 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací = pravidelný bod jednání zastupitelstva kraje Podpora projektování a výstavby vodovodů, vodojemů, kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích Královéhradeckého kraje do 2 000 obyvatel.

10 celková produkce odpadů na obyvatele nejnižší v rámci ČR 2070 kg *obyv -1 *rok -1 zvažované využití spalovny CEMEX Cement Prachovice (Pardubický kraj)

11 značné problémy s hlučností prostředí vlivem vedení dopravy

12 staré ekologické zátěže = rovněž pravidelná agenda zastupitelstva v oblasti ŽP např. – Nové Město n. Met. (chlorované uhlovodíky) – Třebechovice pod O. (atrazin) – Červený Kostelec (ropné látky)

13 Územní ochrana cca 21 % rozlohy kraje KRNAP CHKO Broumovsko, Orlické hory, Český ráj 142 maloplošných ZCHÚ

14 12,5 % území pod NATUROU 2000 finišuje vyhlašování EVL v gesci KÚ – PP, PR v kraji nemáme „evergreen“ typu Louky u Přelouče původně měl kraj vyhlásit/ochránit 44 EVL po novele nařízení vlády o národním seznamu je to 49 EVL EVL Karlova koruna = jedna z 10 zrušených / nenašel se páchník hnědý

15 kraj financuje péči o EVL vyrovnaně a dostatečně s vyhlašováním dalších EVL se počítá s navyšováním prostředků

16 Aktuálně vyhlášení PP Orlice = náročný průběh /600 ha/4000 pozemků! Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-prirody/navrh-na-vyhlaseni-pp-orlice-88983/

17 EVL – omezení hospodaření vlastníků je kompenzováno (2004) co u vlastníků „kazí obraz“ pozitivního nástroje ochrany PK: – KÚ nepovolí hospodářský zásah / AOPK odškodňuje vlastníka – raději by jednali v obou případech s KÚ – žádost o odškodnění spojena s rozsáhlou administrativou – rozsah administrativy prokazatelně roste – opoždění výplaty odškodného – 2 roky – snižování vyplácených částek – jsou i výjimky = lesnický personál Správy lesů KCM v Opočně hrdý na zařazení lesů do EVL

18 vlastníky kvitován návrat přidělování příspěvků na hospodaření v lesích zpět do gesce MZe

19 Druhová ochrana vydra – odškodňuje se – druh se šíří vlk – odškodňuje se – ovce – CHKO Broumovsko problémy s prokazováním škod (termíny) – zvířata volně na pastvě citový vztah chovatelů ke zvířatům krkavec – odškodňuje se – ovce – Broumovsko, Královédvorsko bobr – potvrzen výskyt (Josefovské louky) / zatím beze škod

20 vysoké stavy spárkaté zvěře myslivecké hospodaření x vývoj členské základny mírné zimy posledních let = minimální úhyn zvěře korektivem provozu myslivosti ekonomická únosnost škod zvěří, které hradí majitel/nájemce požadavky nájemců honiteb na navýšení odlovu nad schválený plán chovu a lovu - KÚ vychází vstříc

21 studie proveditelnosti trvalých bariér pro obojživelníky (říjen 2011) Naturaservis 8 lokalit 9,6 km bariér 15 400 000 Kč bezúdržbový systém kontrola stavu 1x 3 roky / 24 000 Kč Správa a údržba silnic KHK realizuje v rámci plánu rekonstrukce komunikací realizována lokalita Vysoké Veselí 1,2 km / 1 500 000 Kč

22 Kácení dřevin mimo les leden 2007 – Vestec u Prahy – topol = 2 † (mimo les) červenec 2007 – Hrubá Voda – buk = 1 † (les – cyklostezka) leden 2009 – Zlín – pajasan = 2 † (mimo les) vlna preventivního (ne vždy nutného) kácení v reakci na tragédie odezněla podle úředníků KÚ se lepší úroveň vzájemného pochopení mezi žadateli a obecními úřady (osvěta KÚ vůči OÚ – např. Metodické pokyny krajů …)

23 rostoucí povědomí a ochota nekácet, ale investovat do úprav korun staticky bezproblémových vzrostlých dřevin – místo od místa vyhláška o ochraně dřevin a povolování kácení platná od 15. 7. 2013 odstranila u vlastníků dřevin na zahradách pocit šikanování

24 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta únor 2016 zastupitelstvo schválilo Koncepci EVVO září 2016 = zastupitelstvo bude schvalovat Akční plán EVVO EVVO zajišťuje pro KHK krajský koordinátor = Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov (RNDr. Jiří Kulich a spol.)

25 EVVO = veřejná zakázka s hodnotou 1 300 000 Kč: – výukové programy pro školy / osvětové akce pro veřejnost – krajská konferenci ekologické výchovy (KAPRADÍ) – regionální setkání pedagogů mateřských škol (KAPRADÍČKO) – webové stránky http://www.ekologickavychova.cz/http://www.ekologickavychova.cz/ – 2x ročně vydává bulletin Ekoton – administrace poradní skupiny pro EVVO – metodická pomoc - školy, organizace a obce

26 v poradní skupině pro EVVO se schází 3x ročně zástupci: – středisek ekologické výchovy působících v KHK – škol a školských zařízení – KRNAP, Lesů ČR, ZOO Dvůr Králové – odboru ŽP a školství krajský koordinátor EVVO také vydává: – Kalendář akcí pro veřejnost – Katalog ekologické výchovy v Královéhradeckém kraji

27 dotační program Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta z rozpočtu kraje rok 2016 = 43 / 20 projektů - celková částka 1 522 000 Kč v průběhu roku poskytovány také malé individuální příspěvky: – realizace krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list – realizace krajského kola Ekologické olympiády – specializační studium pro školní koordinátory EVVO

28 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ŽP v Královéhradeckém kraji Situace Zpětná vazba zastupitele z pohledu praxe KÚ KHK Ing. Jiří Franc."

Podobné prezentace


Reklamy Google