Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Reforma systému financování regionálního školství a její dopad na venkov Setkání aktérů venkova 8.-9. března 2012 Všechovice – Příleský mlýn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Reforma systému financování regionálního školství a její dopad na venkov Setkání aktérů venkova 8.-9. března 2012 Všechovice – Příleský mlýn."— Transkript prezentace:

1 1 Reforma systému financování regionálního školství a její dopad na venkov Setkání aktérů venkova 8.-9. března 2012 Všechovice – Příleský mlýn

2 2 Vývoj přípravy reformy - MŠMT rok 2010 - MŠMT zahájilo intenzivní práce na přípravě reformy systému financování RgŠ rok 2010 - MŠMT zahájilo intenzivní práce na přípravě reformy systému financování RgŠ 3. května 2011 – „Koncepční záměr reformy systému financování RgŠ“ schválen vedením MŠMT 3. května 2011 – „Koncepční záměr reformy systému financování RgŠ“ schválen vedením MŠMT 20. září 2011 – seminář v PSP, první veřejná prezentace 20. září 2011 – seminář v PSP, první veřejná prezentace 12. října 2011 odsouhlasila principy nového financování porada ekonomických ministrů 12. října 2011 odsouhlasila principy nového financování porada ekonomických ministrů 5. prosince 2011 – prezentace rozšířené verze koncepčního záměru – zahájení odborné veřejné diskuze 5. prosince 2011 – prezentace rozšířené verze koncepčního záměru – zahájení odborné veřejné diskuze 12. ledna 2012 - ukončení odborné veřejné diskuze 12. ledna 2012 - ukončení odborné veřejné diskuze 1. pol. r. 2012 – ukončení legislativního procesu 1. pol. r. 2012 – ukončení legislativního procesu rok 2012 - rok adaptační rok 2012 - rok adaptační od 1.1.2013 - optimálně účinnost nového systému od 1.1.2013 - optimálně účinnost nového systému

3 3 Vývoj v roce 2012 18. ledna 2012 – jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovy PSP ČR (1. nám. ministra školství Němec) 18. ledna 2012 – jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovy PSP ČR (1. nám. ministra školství Němec) =) úkol předložit dopracovaný záměr reformy s analytickými podklady včetně zapracovaných připomínek – T: 22.2.2012 „road-show“ po jednotlivých krajích - konkrétní dotazy a informace, které MŠMT nemá (např. o investicích do škol z fondů EU) „road-show“ po jednotlivých krajích - konkrétní dotazy a informace, které MŠMT nemá (např. o investicích do škol z fondů EU)

4 4 Vývoj v roce 2012 22. února 2012 – Výbor PSP ČR (nám. Němec) 22. února 2012 – Výbor PSP ČR (nám. Němec) Poslanci: Poslanci: neobdrželi jsme žádná zpřesnění neobdrželi jsme žádná zpřesnění s politováním konstatujeme, že stále pokračujete se záměrem změny financování na základě jediného kritéria – počet žáků s politováním konstatujeme, že stále pokračujete se záměrem změny financování na základě jediného kritéria – počet žáků je třeba rozklíčovat položky finančních prostředků plynoucích do škol z krajů a obcí, bez toho nelze dělat reformu!! je třeba rozklíčovat položky finančních prostředků plynoucích do škol z krajů a obcí, bez toho nelze dělat reformu!! dodnes nemáme srovnání obou systémů financování, tj. srovnání financování na RVP pro daný typ školy s financováním normativním, nemáme propočty na typy škol, financování podle jednotlivých škol dodnes nemáme srovnání obou systémů financování, tj. srovnání financování na RVP pro daný typ školy s financováním normativním, nemáme propočty na typy škol, financování podle jednotlivých škol

5 5 Vývoj v roce 2012 požadujeme případové studie dopadů na jednotlivé typy škol požadujeme případové studie dopadů na jednotlivé typy škol základní školství je hodno zvláštního zřetele – povinností státu je zajistit kvalitní vzdělávání a jeho dostupnost v celé ČR základní školství je hodno zvláštního zřetele – povinností státu je zajistit kvalitní vzdělávání a jeho dostupnost v celé ČR Závěr: Výbor očekává dodání zpřesněných dat po 31.3.2012, přerušuje projednávání tohoto bodu do květnové schůze. Závěr: Výbor očekává dodání zpřesněných dat po 31.3.2012, přerušuje projednávání tohoto bodu do květnové schůze.

6 6 Jednání Školské komise SMO ČR 15. září 2011 – jednání v Plzni 15. září 2011 – jednání v Plzni 20. září 2011 – seminář v PSP, první veřejná prezentace 20. září 2011 – seminář v PSP, první veřejná prezentace 2. listopadu 2011 - Praha (1. nám. ministra školství Němec) 2. listopadu 2011 - Praha (1. nám. ministra školství Němec) 2.12.2011 – Jílové (ŘO financování MŠMT Finke) 2.12.2011 – Jílové (ŘO financování MŠMT Finke) 5. prosince 2011 - prezentace rozšířené verze koncepčního záměru – zahájení odborné veřejné diskuze (Finke) 5. prosince 2011 - prezentace rozšířené verze koncepčního záměru – zahájení odborné veřejné diskuze (Finke) 15. prosince 2011 - Kulatý stůl – „V čem pomůže a uškodí nový systém financování“ (Finke) 15. prosince 2011 - Kulatý stůl – „V čem pomůže a uškodí nový systém financování“ (Finke) 3. ledna 2012 – Spolek pro obnovu venkova ČR (Finke) 3. ledna 2012 – Spolek pro obnovu venkova ČR (Finke) 5. ledna 2012 - společné jednání ŠK se SMS ČR 5. ledna 2012 - společné jednání ŠK se SMS ČR

7 7 Jednání Školské komise SMO ČR 25. ledna 2012 – vytvoření Společné pracovní skupiny AK ČR, SMO ČR a SMS ČR ke koncepci financování RgŠ 25. ledna 2012 – vytvoření Společné pracovní skupiny AK ČR, SMO ČR a SMS ČR ke koncepci financování RgŠ 26. ledna 2012 - společné jednání ŠK se SMS ČR (školy zřizované svazky obcí) 26. ledna 2012 - společné jednání ŠK se SMS ČR (školy zřizované svazky obcí) 16. února 2012 – jednání ŠK (nevypořádané připomínky z 12.1.2012) 16. února 2012 – jednání ŠK (nevypořádané připomínky z 12.1.2012) 20. února 2012 – veřejné slyšení v Senátu Parlamentu „Financování regionálního školství“ 20. února 2012 – veřejné slyšení v Senátu Parlamentu „Financování regionálního školství“ 1. března 2012 – jednání Společné pracovní skupiny 1. března 2012 – jednání Společné pracovní skupiny 3. března 2012 – jednání na Spolku pro obnovu venkova ČR 3. března 2012 – jednání na Spolku pro obnovu venkova ČR

8 8 Prezentace INS (časopis SMO ČR) INS (časopis SMO ČR) Zpravodaj venkova (časopis SPOV ČR) Zpravodaj venkova (časopis SPOV ČR) Učitelské noviny Učitelské noviny Parlamentní listy Parlamentní listy Moderní obec Moderní obec Veřejná správa Veřejná správa Týdeník Školství Týdeník Školství Aktuálně.cz Aktuálně.cz Natáčení ČT 1 „Náš venkov o školství“ (Dolní Hbity, Petrovice, Krásná Hora, Višňová, Kamýk n.Vltavou) Natáčení ČT 1 „Náš venkov o školství“ (Dolní Hbity, Petrovice, Krásná Hora, Višňová, Kamýk n.Vltavou)

9 9 Rozpočet školství 2011 -) 4,4% HDP 2011 -) 4,4% HDP 2012 -) 3,1% HDP 2012 -) 3,1% HDP Plán MF - 2013 snížení školského rozpočtu o 11% Plán MF - 2013 snížení školského rozpočtu o 11% - 2014 - snížení školského rozpočtu o dalších 9,6% - 2014 - snížení školského rozpočtu o dalších 9,6% Předpoklad - zavedením nového systému se ušetří Předpoklad - zavedením nového systému se ušetří 2-7 mild. Kč (př. ze škol, které zaniknou, v segmentu II. stupně ZŠ skoro 400 miln. Kč) 2-7 mild. Kč (př. ze škol, které zaniknou, v segmentu II. stupně ZŠ skoro 400 miln. Kč) z toho je nutné ušetřit 4 mild. na platy PP v RgŠ z toho je nutné ušetřit 4 mild. na platy PP v RgŠ (od státu v kap. 333 pouze 0,6mild., zbytek nutno hledat v rámci rezortu) (od státu v kap. 333 pouze 0,6mild., zbytek nutno hledat v rámci rezortu)

10 10 Rozpočet školství Důsledek (shoda mezi MŠMT a poslanci): rušení škol rušení škol propouštění učitelů nebo snižování úvazků propouštění učitelů nebo snižování úvazků omezené nákupy učebnic a školních pomůcek (ONIV – od roku 2007 pokles o 50%) omezené nákupy učebnic a školních pomůcek (ONIV – od roku 2007 pokles o 50%) dopady na vybavení škol dopady na vybavení škol omezení spolufinancování mezinárodních projektů omezení spolufinancování mezinárodních projektů

11 11 Připomínky k reformě financování RgŠ Znamená omezení vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání jako jedné z významných povinností obce Znamená omezení vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání jako jedné z významných povinností obce školský zákon - § 177 - při zajišťování vzdělávání a školských služeb, zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, dbá obec zejména o soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce školský zákon - § 177 - při zajišťování vzdělávání a školských služeb, zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, dbá obec zejména o soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce

12 12 Připomínky k reformě financování RgŠ Financování škol bude řešeno zcela mimo vliv obcí jako zřizovatelů /MŠMT =) KÚ =) škola/ Financování škol bude řešeno zcela mimo vliv obcí jako zřizovatelů /MŠMT =) KÚ =) škola/ Počítá s dopady do obecních rozpočtů Počítá s dopady do obecních rozpočtů Přenáší na obce jako zřizovatele povinnost dofinancovat státem stanovený „vzdělávací standard“, aniž by se k tomu obce mohly jakkoliv vyjádřit Přenáší na obce jako zřizovatele povinnost dofinancovat státem stanovený „vzdělávací standard“, aniž by se k tomu obce mohly jakkoliv vyjádřit školský zákon - § 160 - ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. školský zákon - § 160 - ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

13 13 Co zaznělo z MŠMT – o čem jsme neustále přesvědčováni Ne likvidace škol na malých obcích, ale zefektivnění jejich sítě, změna výuky na II. stupni a podpora malotřídek Ne likvidace škol na malých obcích, ale zefektivnění jejich sítě, změna výuky na II. stupni a podpora malotřídek Počty škol zůstanou stejné Počty škol zůstanou stejné Změny pouze v opodstatněných a objektivních případech z plně organizovaných na školy jedna až pět, popřípadě klasické malotřídky, které budou mít výraznější finanční podporu pro zajištění výuky. Změny pouze v opodstatněných a objektivních případech z plně organizovaných na školy jedna až pět, popřípadě klasické malotřídky, které budou mít výraznější finanční podporu pro zajištění výuky. Dlouhodobý záměr vzdělávání - připravit financování tak, aby bylo funkční do r. 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávání - připravit financování tak, aby bylo funkční do r. 2015

14 14 Připomínky k reformě financování RgŠ Proč všechno musí proběhnout tak rychle, bez vyhodnocení stávajícího systému, bez přechodného období, případného pilotního ověření, bez relevantních analýz, když v DZ je časový prostor vše připravit do roku 2015? Proč všechno musí proběhnout tak rychle, bez vyhodnocení stávajícího systému, bez přechodného období, případného pilotního ověření, bez relevantních analýz, když v DZ je časový prostor vše připravit do roku 2015? Zachování počtu budov bude rozhodně pro rozpočty obcí to znamenat nárůst finančních prostředků. Zachování počtu budov bude rozhodně pro rozpočty obcí to znamenat nárůst finančních prostředků.

15 15 Připomínky k reformě financování RgŠ Když z úplné školy bude pouze malotřídka, zavře se půlka budovy? Když z úplné školy bude pouze malotřídka, zavře se půlka budovy? Budou se děti dovážet do okolních škol autobusem? Kolik to bude stát obec i rodiče? Budou se děti dovážet do okolních škol autobusem? Kolik to bude stát obec i rodiče? Kolik lidí přijde o práci? Anebo (např. v případě „podlimitní“ školy) bude muset obec platit statisíce korun ročně, aby celou školu a pracovní místa udržela? Kolik lidí přijde o práci? Anebo (např. v případě „podlimitní“ školy) bude muset obec platit statisíce korun ročně, aby celou školu a pracovní místa udržela? Kolik se zaplatí obcím, kam budou děti jezdit do školy? Kolik se zaplatí obcím, kam budou děti jezdit do školy?

16 16 Důsledky Obava, že mít v obci školu bude přepychem Obava, že mít v obci školu bude přepychem Obava, že zmizí dnes úplné školy a že z nich zůstanou pouze malotřídky Obava, že zmizí dnes úplné školy a že z nich zůstanou pouze malotřídky Pro druhé stupně zvlášť venkovských škol, které nemohou počty žáků nijak významně ovlivnit, bude navrhovaný systém likvidační Pro druhé stupně zvlášť venkovských škol, které nemohou počty žáků nijak významně ovlivnit, bude navrhovaný systém likvidační „Nutností a jediným řešením bude další spojování ročníků - nebudou tedy výjimkou jednotřídní venkovské školy s 1.-5. ročníkem v jedné třídě. V takovém případě zmínka o „standardech kvality vzdělání“ budí útrpný úsměv.“ Velhartická výzva „Nutností a jediným řešením bude další spojování ročníků - nebudou tedy výjimkou jednotřídní venkovské školy s 1.-5. ročníkem v jedné třídě. V takovém případě zmínka o „standardech kvality vzdělání“ budí útrpný úsměv.“ Velhartická výzva

17 17 Důsledky Ne vždy je možné přijmout žáky v nejbližších velkých školách – dlouhé a složité dojíždění, nutnost v některých případech rušit odborné pracovny, nebo by se muselo směnovat. Ne vždy je možné přijmout žáky v nejbližších velkých školách – dlouhé a složité dojíždění, nutnost v některých případech rušit odborné pracovny, nebo by se muselo směnovat. (např. v pronájmu střední školy, nejde o krátkodobé aktivity, které by se dalo snadno a rychle ukončit) (např. v pronájmu střední školy, nejde o krátkodobé aktivity, které by se dalo snadno a rychle ukončit)

18 18 Připomínky k reformě financování RgŠ Záměr reformy neodstraňuje současnou rozdílnou úroveň financování srovnatelných škol a školských zařízení Záměr reformy neodstraňuje současnou rozdílnou úroveň financování srovnatelných škol a školských zařízení Státem má být financována pouze optimální organizace škol s optimální třídou a optimálním rozsahem vzdělávání („vzdělávací standard“), ostatní vyšší potřeby hradí zřizovatel Státem má být financována pouze optimální organizace škol s optimální třídou a optimálním rozsahem vzdělávání („vzdělávací standard“), ostatní vyšší potřeby hradí zřizovatel

19 19 Připomínky k reformě financování RgŠ Jaký je optimální počet žáků ve třídě? Jaký je optimální počet žáků ve třídě? Jaké parametry má optimální třída? Jaké parametry má optimální třída? Co znamená optimální organizace školy? Co znamená optimální organizace školy? Optimální = nejlepší, nejdokonalejší, nejlépe vyhovující Optimální = nejlepší, nejdokonalejší, nejlépe vyhovující Koncepce - "optimální třída" více než 20 žáků a „optimální škola" až tři třídy na ročník. Koncepce - "optimální třída" více než 20 žáků a „optimální škola" až tři třídy na ročník.

20 20 V návrhu nikdo nedefinoval, co je optimální třída, k tomuto pojmu je přidělena pouze číslovka, určující počet dětí ve třídě (původně 26, pak 24, v poslední verzi více než 20) V návrhu nikdo nedefinoval, co je optimální třída, k tomuto pojmu je přidělena pouze číslovka, určující počet dětí ve třídě (původně 26, pak 24, v poslední verzi více než 20) Murphyho zákon: Koeficient ABTV je takové číslo, kterým vynásobíme experiment tak, ABy To Vyšlo. Murphyho zákon: Koeficient ABTV je takové číslo, kterým vynásobíme experiment tak, ABy To Vyšlo. Co např. rozsah znalostí, dovedností, kvalita vybavení? Co např. rozsah znalostí, dovedností, kvalita vybavení?

21 21 Připomínky k reformě financování RgŠ Důsledky: Pokud třída nový normativ nenaplní, obec peníze na třídu nedostane vůbec. Důsledky: Pokud třída nový normativ nenaplní, obec peníze na třídu nedostane vůbec. Na „podlimitní“ školy by některé malé obce musely doplácet částkou, která se rovná téměř jejich ročním rozpočtům. Na „podlimitní“ školy by některé malé obce musely doplácet částkou, která se rovná téměř jejich ročním rozpočtům. Pokud se některé školy nepodaří "zoptimalizovat" a obec nebude moci uvolnit dodatečné prostředky na vyrovnání ztráty, bude nutné některé školy sloučit či v krajním případě ukončit jejich činnost. Pokud se některé školy nepodaří "zoptimalizovat" a obec nebude moci uvolnit dodatečné prostředky na vyrovnání ztráty, bude nutné některé školy sloučit či v krajním případě ukončit jejich činnost. A to i v případě, že žáci dosahují velmi dobrých výsledků, škola dlouhodobě zajišťuje integraci a budova školy je zrekonstruována A to i v případě, že žáci dosahují velmi dobrých výsledků, škola dlouhodobě zajišťuje integraci a budova školy je zrekonstruována

22 22 Připomínky k reformě financování RgŠ Průměrný počet žáků na třídu v obcích (282 obcí – anketa SMS) Průměrný počet žáků na třídu v obcích (282 obcí – anketa SMS) - do 1000 obyvatelmalotřídní 13,1 úplné 14,8 - do 1000 obyvatelmalotřídní 13,1 úplné 14,8 - do 1500 obyvatelmalotřídní 14,9 úplné 16,5 - do 1500 obyvatelmalotřídní 14,9 úplné 16,5 - do 3000 obyvatel úplné 20,5 - do 3000 obyvatel úplné 20,5 - do 5000 obyvatel úplné 20,9 - do 5000 obyvatel úplné 20,9 Středočeský kraj - zřizuje 284 škol, dotkne se to 265 Středočeský kraj - zřizuje 284 škol, dotkne se to 265 malotřídky ø 13,3 malotřídky ø 13,3 I. stupeň ø 15,8 I. stupeň ø 15,8 1-9 tříd, jedna třída v ročníku ø 15,9 1-9 tříd, jedna třída v ročníku ø 15,9 10-18 tříd ø 18,8 10-18 tříd ø 18,8 19 a více ø 20,3 19 a více ø 20,3 hl.m.P. ø 21 hl.m.P. ø 21

23 23 Připomínky k reformě financování RgŠ ŠK SMO ČR považuje za zcela nepřijatelné rušení plně organizovaných škol na malých obcích. Je to záměr, který ztěžuje dostupnost povinné školní docházky a znamená zhoršení vzdělávacího procesu. Má dopady na samu existenci obce, která ztrácí přirozené komunitní centrum, znamená další zvýšené nároky na financování ze strany zřizovatelů i zvýšení nákladů na rodinné rozpočty. ŠK SMO ČR považuje za zcela nepřijatelné rušení plně organizovaných škol na malých obcích. Je to záměr, který ztěžuje dostupnost povinné školní docházky a znamená zhoršení vzdělávacího procesu. Má dopady na samu existenci obce, která ztrácí přirozené komunitní centrum, znamená další zvýšené nároky na financování ze strany zřizovatelů i zvýšení nákladů na rodinné rozpočty.

24 24 Připomínky k reformě financování RgŠ Rušením plně organizovaných škol ohrožuje kvalitu a dostupnost základního vzdělávání Rušením plně organizovaných škol ohrožuje kvalitu a dostupnost základního vzdělávání Znamená další zvýšené nároky na financování ze strany zřizovatelů Znamená další zvýšené nároky na financování ze strany zřizovatelů Znamená zmařené investice do budov škol i do vybavení v jednotlivých školách Znamená zmařené investice do budov škol i do vybavení v jednotlivých školách Znamená zvýšení nákladů na rodinné rozpočty Znamená zvýšení nákladů na rodinné rozpočty

25 25 Připomínky k reformě financování RgŠ Kdy stát stanoví optimální rozsah vzdělávání a na základě čeho? Kdy stát stanoví optimální rozsah vzdělávání a na základě čeho? Standard = záležitost státu Standard = záležitost státu Peníze, které je ochotna a schopna obec škole poskytnout = nadstandard Peníze, které je ochotna a schopna obec škole poskytnout = nadstandard Jaká je minimální úroveň financování nutná ke splnění Rámcových vzdělávacích programů? Jaká je minimální úroveň financování nutná ke splnění Rámcových vzdělávacích programů?

26 26 Připomínky k reformě financování RgŠ Co budou muset ředitelé škol udělat, aby se do nového systému financování vešli? Co budou muset ředitelé škol udělat, aby se do nového systému financování vešli? nám. Němec = zjistit, jestli by se nedalo někde ušetřit, jestli není nastavený až na nejvyšší hranici počtu odučených hodin, jestli nepočítá s vysokým počtem dělených hodin, jestli by se v některých předmětech část látky nedala přesunout do domácích projektů a do samostatné přípravy žáků (např. dějepis, přírodopis), to spíš kvalitu výuky zvyšuje při snížených nákladech. nám. Němec = zjistit, jestli by se nedalo někde ušetřit, jestli není nastavený až na nejvyšší hranici počtu odučených hodin, jestli nepočítá s vysokým počtem dělených hodin, jestli by se v některých předmětech část látky nedala přesunout do domácích projektů a do samostatné přípravy žáků (např. dějepis, přírodopis), to spíš kvalitu výuky zvyšuje při snížených nákladech.

27 27 Důsledky Trend optimální třídy a minimálního zafinancování jde proti dnes rozvolněným RVP, bude nutit ředitele škol šetřit, omezovat současné školní vzdělávací programy podle přidělených finančních prostředků, což může znamenat snížení kvality vzdělávání. Trend optimální třídy a minimálního zafinancování jde proti dnes rozvolněným RVP, bude nutit ředitele škol šetřit, omezovat současné školní vzdělávací programy podle přidělených finančních prostředků, což může znamenat snížení kvality vzdělávání. Problém s dofinancováváním dle oborového normativu („vzdělávacího standardu“) budou mít zejména malé obce - předpoklad naopak ještě větších finančních rozdílů ve srovnatelných základních školách než dosud. Problém s dofinancováváním dle oborového normativu („vzdělávacího standardu“) budou mít zejména malé obce - předpoklad naopak ještě větších finančních rozdílů ve srovnatelných základních školách než dosud.

28 28 Připomínky k reformě financování RgŠ Rozlišuje financování PP a NP a většiny školských služeb a přenáší zvýšenou zodpovědnost za financování v oblasti NP a služeb na kraje (bez účasti obcí) Rozlišuje financování PP a NP a většiny školských služeb a přenáší zvýšenou zodpovědnost za financování v oblasti NP a služeb na kraje (bez účasti obcí) Kdo a jak často bude stanovovat podstatné principy a doplňkové parametry pro okruhy vzdělávání a školské služby? Kdo a jak často bude stanovovat podstatné principy a doplňkové parametry pro okruhy vzdělávání a školské služby? Co je to „nákladový normativ“, co vše bude zahrnovat a jaká bude jeho výše? Co je to „nákladový normativ“, co vše bude zahrnovat a jaká bude jeho výše?

29 29 Připomínky k reformě financování RgŠ MŠMT nepředložilo s první verzí svého záměru reformy financování regionálního školství žádnou konkrétní analýzu chystaných dopadů MŠMT nepředložilo s první verzí svého záměru reformy financování regionálního školství žádnou konkrétní analýzu chystaných dopadů Reforma vychází z nedostatečných podkladů Reforma vychází z nedostatečných podkladů Reforma je založena zejména na ekonomických ukazatelích s minimálním ohledem na kvalitu a dopady chystaných změn Reforma je založena zejména na ekonomických ukazatelích s minimálním ohledem na kvalitu a dopady chystaných změn Rychlost, s jakou je reforma tvořena, neumožní útlum postižených škol a přípravu škol „střediskových“ Rychlost, s jakou je reforma tvořena, neumožní útlum postižených škol a přípravu škol „střediskových“ Je naprosto nereálné, aby do konce roku proběhl celý legislativní proces tak, aby od l. ledna 2013 již fungovaly školy podle nového systému financování Je naprosto nereálné, aby do konce roku proběhl celý legislativní proces tak, aby od l. ledna 2013 již fungovaly školy podle nového systému financování

30 30 Připomínky k reformě financování RgŠ Nezastupitelná role obcí - znalost konkrétních místních podmínek Nezastupitelná role obcí - znalost konkrétních místních podmínek O existenci školy nemůže rozhodovat pouze jedno kritérium, a to počet žáků. O existenci školy nemůže rozhodovat pouze jedno kritérium, a to počet žáků. Řada významných faktorů, které oblast školství ovlivňují, např. demografický vývoj, plánovaná výstavba, členitost regionu, vhodné dopravní spojení, architektonické řešení a vnitřní vybavení objektů škol a školních areálů, nabídka zájmových činností a mimoškolních aktivit, složení pedagogického sboru a v neposlední řadě finanční možnosti zřizovatele. Řada významných faktorů, které oblast školství ovlivňují, např. demografický vývoj, plánovaná výstavba, členitost regionu, vhodné dopravní spojení, architektonické řešení a vnitřní vybavení objektů škol a školních areálů, nabídka zájmových činností a mimoškolních aktivit, složení pedagogického sboru a v neposlední řadě finanční možnosti zřizovatele.

31 31 Závěry Společné pracovní skupiny Na základě projednávání stávajícího stavu přípravy ze strany MŠMT doporučuje nový model financování RgŠ v této podobě odmítnout. Na základě projednávání stávajícího stavu přípravy ze strany MŠMT doporučuje nový model financování RgŠ v této podobě odmítnout. Jeho aplikací od 1. ledna 2013 by vznikl ve všech segmentech RgŠ chaos, který by pravděpodobně vedl ke zhroucení systému financování vzdělávacích institucí, jejichž zřizovateli jsou kraje, města a obce Jeho aplikací od 1. ledna 2013 by vznikl ve všech segmentech RgŠ chaos, který by pravděpodobně vedl ke zhroucení systému financování vzdělávacích institucí, jejichž zřizovateli jsou kraje, města a obce

32 32 Závěry Společné pracovní skupiny Zahájení příprav jakéhokoliv modelu financování RgŠ má předcházet analýza stávajícího stavu financování vzdělávacích zařízení, která bude předložena zřizovatelům k prostudování. Zahájení příprav jakéhokoliv modelu financování RgŠ má předcházet analýza stávajícího stavu financování vzdělávacích zařízení, která bude předložena zřizovatelům k prostudování. MŠMT by mělo před vypracováním jiného modelu financování zahájit odbornou diskuzi o stanovení kritérií pro financování RgŠ, např. dostupnost, obsah výuky, minimální rozsah znalostí a dovedností u jednotlivých stupňů škol a také školských služeb MŠMT by mělo před vypracováním jiného modelu financování zahájit odbornou diskuzi o stanovení kritérií pro financování RgŠ, např. dostupnost, obsah výuky, minimální rozsah znalostí a dovedností u jednotlivých stupňů škol a také školských služeb

33 33 Závěry Společné pracovní skupiny Jako zásadní součást jakékoliv přípravy a zavedení změny financování RgŠ považujeme stanovení dostatečně dlouhého přechodného období, nejlépe na dobu 5 let Jako zásadní součást jakékoliv přípravy a zavedení změny financování RgŠ považujeme stanovení dostatečně dlouhého přechodného období, nejlépe na dobu 5 let Zásadně požadujeme nesnižovat finanční prostředky na RgŠ Zásadně požadujeme nesnižovat finanční prostředky na RgŠ Považujeme za neakceptovatelné přenášet další povinnosti státu na samosprávy a rodiče Považujeme za neakceptovatelné přenášet další povinnosti státu na samosprávy a rodiče

34 34 „Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol“ J. A. Komenský

35 35 Zdroje Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství Učitelské noviny 34/2011, 41/2011, 44/2011 Učitelské noviny 34/2011, 41/2011, 44/2011 Anketa Sdružení místních samospráv Anketa Sdružení místních samospráv Stanovisko SMO Plzeňského Kraje Stanovisko SMO Plzeňského Kraje Velhartická výzva Velhartická výzva Stanovisko Asociace ředitelů ZŠ ČR Stanovisko Asociace ředitelů ZŠ ČR Diskuze z jednání ŠK SMO ČR a veřejných setkání Diskuze z jednání ŠK SMO ČR a veřejných setkání

36 36 Děkuji za pozornost PhDr. Marcela Štiková stikovam@p15.mepnet.cz


Stáhnout ppt "1 Reforma systému financování regionálního školství a její dopad na venkov Setkání aktérů venkova 8.-9. března 2012 Všechovice – Příleský mlýn."

Podobné prezentace


Reklamy Google