Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické informace 7. zasedání S RVŠ Praha, 17. 2. 2011 Jakub Fischer, předseda EK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické informace 7. zasedání S RVŠ Praha, 17. 2. 2011 Jakub Fischer, předseda EK."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické informace 7. zasedání S RVŠ Praha, 17. 2. 2011 Jakub Fischer, předseda EK

2 Obsah Omluva za chybu v písemném podkladovém materiálu Informace o rozpočtu VŠ na rok 2011 Připomenutí jednoho usnesení P RVŠ Informace o projednávání „Zásad 2012“

3 Rozpočet vysokých škol na rok 2011 mimo programy reprodukce majetku (1)

4 Rozpočet vysokých škol na rok 2011 mimo programy reprodukce majetku (2) 2011 vs. 2010:  pokles podílu rozpočtu VŠ mimo programy reprodukce majetku na celkových výdajích státního rozpočtu (z 1,82 % na 1,75 %)  pokles poměru rozpočtu VŠ k HDP 2006 – 2011:  Nominální nárůst rozpočtu o 8,5 %  Reálný pokles rozpočtu o 3,2 % (změna ISC o 12,1 %)  Nominální pokles průměrného normativu o 8,3 %  Reálný pokles průměrného normativu o 19,4 %

5 Připomenutí jednoho usnesení předsednictva RVŠ… Předsednictvo RVŠ žádá MŠMT o předložení návrhu rozpočtu pro regionální školství, a to v podobě, která umožní srovnání s návrhem rozpočtu vysokých škol. (P RVŠ 10.12.2009)

6 Příprava „Zásad 2012“ (1) Repre komise 15. 12. 2010  Představeny základní obrysy rozpočtu na rok 2011, respektující „Zásady 2011“  Představeny „Zásady 2012“  Všechny materiály distribuovány prostřednictvím ARVŠ včetně „neoficiálního pracovního záznamu z jednání RK“  Členové P RVŠ a EK RVŠ vyzváni k zaslání připomínek na ARVŠ do 5. 1. 2011  Stručný souhrn připomínek a plná verze materiálů od jednotlivých členů zaslána na MŠMT Souhrn připomínek neobsahuje připomínky formální a připomínky, na nichž nebylo dosaženo shody  Vznesena žádost o vypořádání věcných připomínek

7 Příprava „Zásad 2012“ (2) Obecné připomínky  Doporučení zvážit množství, obsah a váhu parametrů, systém začíná být nepřehledný a řada nových ukazatelů sporných  Na jedné straně spíše doporučení posílení vah stávajících ukazatelů než vymýšlení nových, na druhé straně šance snížení nepřesností při přidání dalších ukazatelů (jsou-li chyby nekorelované)  V Zásadách chybí explicitní popis algoritmu  Doporučujeme provést analýzu zavedení tzv. kvalitativních ukazatelů za rok 2010 Konkrétní připomínky viz podkladový materiál

8 Příprava „Zásad 2012“ (3) Další náměty  U RP a FRVŠ doporučujeme zvážit možnost uplatnění režií  Není vhodné snižovat decentralizované RP ve prospěch centralizovaných  Úspěšnost absolventů by výhledově měla být odvozována od příjmů (zaplacených daní) než od zaměstnanosti (co když pracují na SŠ pozicích?)  Proč se pro počty profesorů a docentů nepoužije REDOP (včetně možnosti eliminace „turbo profesorů“)?

9 Návrh usnesení Sněmu RVŠ Sněm Rady vysokých škol konstatuje, že reálný pokles částky na vzdělávací činnost průměrně připadající na jednoho studenta veřejné vysoké školy téměř o pětinu během posledních pěti let je naprosto nepřijatelný a nutně se projeví ve snižující se kvalitě vysokého školství ČR. Klesá i podíl rozpočtu VŠ na výdajích státního rozpočtu a poměr rozpočtu VŠ k HDP. Sněm Rady vysokých škol konstatuje, že ze strany MŠMT ČR stále nebylo vyhověno usnesení Předsednictva RVŠ ze dne 10. 12. 2009, které žádalo o předložení srovnání vývoje rozpočtu regionálního a vysokého školství. Sněm Rady vysokých škol žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pana Mgr. Josefa Dobeše o předložení srovnání vývoje rozpočtu regionálního školství a vysokého školství včetně zohlednění vývoje počtu žáků a studentů v regionálních školách a počtu studentů na školách vysokých. Sněm Rady vysokých škol očekává vypořádání připomínek vznesených k návrhu Zásad financování a pravidel sestavení rozpočtu VŠ na roky 2012 a další a upozorňuje, že je nanejvýš žádoucí, aby finální a s reprezentacemi VŠ projednaná verze „Zásad“ včetně rozpisu kvót financovaných studentů byla k dispozici nejpozději do konce března roku 2011 tak, aby bylo možné ji zohlednit při přijímacím řízení v roce 2011.

10 Děkuji za pozornost. Jakub Fischer


Stáhnout ppt "Ekonomické informace 7. zasedání S RVŠ Praha, 17. 2. 2011 Jakub Fischer, předseda EK."

Podobné prezentace


Reklamy Google