Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma financování regionálního školství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma financování regionálního školství"— Transkript prezentace:

1 Reforma financování regionálního školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 • tel.:

2 Obsah prezentace Důvody reformy Klíčové principy
Základní rozdělení financování podle zdroje Možné způsoby financování přímých nákladů Financování přímých nákladů předškolního a základního vzdělávání Financování přímých nákladů středního vzdělávání Shrnutí, diskuse

3 Důvody reformy Nerovnost financování stejných škol v různých krajích Potlačit hlavní negativa současného financování „na žáka“ Podpořit kvalitu školy, kariérní řád učitelů, inkluzivní vzdělávání Podpořit potřebné obory SŠ Zvýšit efektivitu financování Odstranit rozvojové programy, které se staly trvalé Zvýšit jistotu škol v oblasti financování

4 Klíčové principy reformy Základní a mateřské školy: Dostupnost a kvalita Střední školy: Potřebnost a kvalita

5 Základní rozdělení financování podle zdroje
Přímé náklady (mzdy s odvody, ONIV) – státní rozpočet) Nepřímé náklady - zřizovatel

6 Možné způsoby financování přímých nákladů:
Normativně na žáka Normativně na třídu Normativně na učitele Kombinace jednotlivých metod SWOT analýza jednotlivých metod

7 Návrh na financování přímých nákladů předškolního a základního vzdělávání

8 Tři oblasti financování přímých nákladů z prostředků MŠMT
Financování ONIV Financování nepedagogické práce Financování pedagogické práce

9 Normativně na žáka, normativ stanoven centrálně MŠMT
Financování ONIV Normativně na žáka, normativ stanoven centrálně MŠMT Financování nepedagogické práce Normativně v kombinaci na školu a třídu, normativ stanoven centrálně MŠMT (školník, ekonom, úklid…)

10 C) Financování pedagogické práce Normativně na pedagoga

11 Výpočet částky pro dotaci na mzdy s odvody pedagogů ZŠ:
Tarifní platy s odvody Normativ ostatních nárokových složek platu s odv. *indikátory kvality Normativ nenárok. složek s odv.*koef. naplněnosti*indik. kvality*keof. inkluze Součet = dotace školy na mzdy pedagogů s odvody

12 Silné stránky: Zohledňuje věkové složení pedagogického sboru
Umožňuje ocenit inkluzi v oblasti nenárokové složky platu Umožňuje ocenit pedagogickou práci podle počtu žáků, kvality poskytovaného vzdělávání Umožňuje přímou aplikaci kariérního řádu Z hlediska predikce potřebných financí na zajištění vzdělávání se vyznačuje jistou pružností – mírná změna počtu dětí vstupujících do vzdělávání neovlivní nárok financí Pro každého žáka jsou zajištěny prostředky ONIV Je zajištěn chod školy nepedagogickými pracovníky Podle financí umožňuje dofinancovat další pracovníky školy – asistent pedagoga, psycholog aj. Rozlišuje náročnost pedagogické práce podle počtu žáků, ale neabsolutizuje ji

13 Slabé stránky: Vyžaduje zavést další restriktivní opatření bránící zneužití systému – pravidla minimálního počtu žáků ve třídě, pravidla dělení tříd aj. Restriktivní opatření např. určující minimální počet žáků pro dělení tříd může omezovat vzdělávací nabídku školy u silně naplněných škol (vytváření nepovinných předmětů aj.) Financuje kapacitu třídy, ne skutečný počet žáků. Tím hrozí navýšení prostředků vkládaných do systému oproti normativnímu financování na žáka (eliminace stanovením pravidel). Částečně financuje volné kapacity, ale známe jejich velikost

14 Příležitosti: Podporuje zavedení kariérního řádu.
Podporuje snahu o vyšší kvalitu vzdělávání. Podporuje zavádění dalších pracovníků ve vzdělávání – podle finančních možností systému

15 Ohrožení: Nesprávné nastavení indikátorů kvality.
Snaha škol o maximální navýšení počtu pedagogů. Vznik nenaplněných škol by vyčerpávalo státní rozpočet – nutno stanovit minimální počet žáků třídy, od kterého bude stát financovat

16 Návrh na financování přímých nákladů středního vzdělávání

17 Specifika reformy financování SŠ
Motivovat školy k zaměření na vzdělávání v „prioritních“ oborech vzdělání Řešit financování málopočetných oborů Řešit financování víceoborových tříd

18 Tři oblasti financování přímých nákladů z prostředků MŠMT
Financování ONIV Financování nepedagogické práce Financování pedagogické práce

19 Financování nepedagogické práce
Financování ONIV Normativně na žáka, normativ stanoven centrálně MŠMT (včetně řidičského oprávnění, svářečského oprávnění aj. - pokud je součástí RVP) Financování nepedagogické práce Normativně v kombinaci na školu a třídu, normativ stanoven centrálně MŠMT (školník, ekonom, úklid…)

20 C) Financování pedagogické práce Normativně na pedagoga

21 Výpočet částky pro dotaci na mzdy s odvody pedagogů SŠ – normativní financování pedagoga:
Tarifní platy s odvody Normativ ostatních nárokových složek platu s odvody Normativ nenárokové složky s odvody *koeficient integrace Normativ nenárokové složky s odvody *koef. potřebnosti *koef. naplněnosti *indik. kvality Součet = dotace školy na mzdy pedagogů s odvody

22 Silné stránky: Zohledňuje věkové složení pedagogického sboru
Umožňuje ocenit inkluzi v oblasti nenárokové složky platu Umožňuje ocenit pedagogickou práci podle počtu žáků, kvality poskytovaného vzdělávání, potřebnosti oboru Umožňuje přímou aplikaci kariérního řádu Z hlediska predikce potřebných financí na zajištění vzdělávání se vyznačuje jistou pružností – mírná změna počtu dětí vstupujících do vzdělávání neovlivní nárok financí Pro každého žáka jsou zajištěny prostředky ONIV Je zajištěn chod školy nepedagogickými pracovníky Podle financí umožňuje dofinancovat další pracovníky školy – psychology, asistenty pedagoga aj. Rozlišuje náročnost pedagogické práce podle počtu žáků, ale neabsolutizuje ji

23 Slabé stránky: Vyžaduje zavést další restriktivní opatření bránící zneužití systému – pravidla minimálního počtu žáků ve třídě, dělení tříd, vytváření víceoborových tříd aj. Restriktivní opatření např. určující minimální počet žáků pro dělení tříd může omezovat vzdělávací nabídku školy u silně naplněných škol (vytváření nepovinných předmětů aj.) Financuje kapacitu třídy, ne skutečný počet žáků. Tím hrozí navýšení prostředků vkládaných do systému oproti normativnímu financování na žáka (eliminace stanovením pravidel). Částečně financuje volné kapacity, ale známe jejich velikost

24 Příležitosti: Podpora zavedení kariérního řádu
Podpora snahu o vyšší kvalitu vzdělávání Podpora potřebných oborů Možnost zavádění nových pracovních pozic a funkcí spojených s příplatkem (ICT koordinátor, asistent pedagoga…)

25 Ohrožení: Nesprávné nastavení indikátorů kvality.
Snaha škol o maximální navýšení počtu pedagogů. Vznik nenaplněných škol by vyčerpávalo státní rozpočet – nutno stanovit minimální počet žáků třídy, od kterého bude stát financovat

26 Zavádění financování V zájmu zajištění nezbytné kontinuity jak ve financování, tak v organizaci vzdělávání SŠ se předpokládá, že výše uvedený princip financování „na třídu“ by byl uplatňován postupně od 1. ročníků SŠ. Vyšší ročníky budou financovány oborovým normativem „na žáka“ stanoveným v rozmezí 70 – 130% KÚ (KON) z republikového oborového normativu (RON) stanoveného MŠMT.

27 Poznámka: Podmínkou úspěšné realizace navržených změn ve financování je legislativní úprava pravidel pro organizaci vzdělávání ve SŠ (§23, odst. 3 a § 26, odst. 4 ŠZ). Zároveň nutno legislativně stanovit jasná pravidla pro organizaci víceoborových tříd a to zejména: kolik oborů a kterých lze do víceoborové třídy sloučit kolik žáků minimálně v jednom oboru kdy nelze žáky 1 ročníku v oboru „rozdělit“ do několika víceoborových tříd tak, aby se zabránilo „spekulativní“ náhradě jednooborových tříd třídami víceoborovými

28 Diskuse, připomínky


Stáhnout ppt "Reforma financování regionálního školství"

Podobné prezentace


Reklamy Google