Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. dubna 2008 KÚ Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. dubna 2008 KÚ Liberec."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. dubna 2008 KÚ Liberec

2 Obsah  Rozpočet 2008 Krajské normativy – ukazatele rozhodné pro jejich stanovení Návrh normativního rozpisu rozpočtu Dohodovací řízení a mimonormativní dofinancování Dotace Účelové prostředky  Finanční vypořádání za rok 2007  Rozbory hospodaření za rok 2007

3 Rozpočet 2008  Návrh rozpisu rozpočtu je proveden normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených normativech  Ukazatele rozhodné pro stanovení krajského normativu průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka (Np), průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka (No), průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp), průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po), průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV)

4 Rozpočet 2008  Platy pedagogů Pp - průměrná měsíční výše platu pedagog. pracovníka = krajský průměrný plat pedagoga  Vychází z krajských výkazů Škol P1 -04 za rok 2007  Platí NV č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  nárokové složky se meziročně nemění, pouze upravují na skutečnost 2007  Nenárokové složky se navyšují v rozmezí 20% – 30%   Meziroční nárůst krajského průměrného platu pedagoga v rozmezí 2,44% – 4,28% (viz tabulka A) Skutečný průměrný plat pedagoga  Nárokové složky vypočteny ze mzdových inventur  Nenárokové složky přičteny v krajské výši

5 Rozpočet 2008  Platy pedagogů Použitý průměrný plat pedagoga  Umožňuje § 4 odst. 5 vyhl. č.492/2005 Sb.: plat vypočtený ze základní částky korigované opravnými koeficienty na hodnotu 0,9 až 1,1 podle skutečného průměr. plat. stupně pedagogů Další korekce – mimonormativně - zohlednění průměrné výše příplatku za vedení u MŠ, ZŠ pouze s 1. stupněm a spec. ZŠ do 10 zaměstnanců  Platy ostatních zaměstnanců Np - průměrná měsíční výše platu nepedagog. pracovníka = krajský průměrný plat nepedagoga  Nárokové složky se meziročně nemění, pouze upravují na skutečnost 2007  Nenárokové složky se navyšují v rozmezí 20% – 30%   Meziroční nárůst krajského průměrného platu nepedagoga v rozmezí 2,30% – 2,80% (viz tabulka B)

6 Rozpočet 2008  Tab. A - Krajský průměrný plat pedagoga, krajské nenárokové složky (NNS) – meziroční nárůst 2007/08

7 Rozpočet 2008  Tab. B - Krajský průměrný plat nepedagoga, krajské nenárok. složky (NNS) – meziroční nárůst 2007/08

8 Rozpočet 2008  Normativní hodnota ONIV na jednotku výkonu Průměrná hodnota ONIV na jednotku výkonu je proti roku 2007 ze strany MŠMT snížena o 74,68%

9 Rozpočet 2008  Přidělené ukazatele rozpočtu a návrh rozpisu rozpočtu

10 Rozpočet 2008  Dohodovací řízení Proběhlo na základě žádostí právnických osob, které považovaly návrh rozpisu rozpočtu za nedostatečný (30 škol a školských zařízení zřizovaných LK). Objektivní požadavky škol a škol. zař. budou zohledněny a zapracovány do „Rozpisu rozpočtu na rok 2008“.  Mimonormativní tituly a požadavky Rozdělení MP na platy a OPPP podle požadavků Navýšení limitu počtu zaměstnanců a finančních prostředků na asistenty pedagoga, na zajištění soutěží, v samostat. ŠJ. Navýšení prostředků na platy na rozšířenou výuku v ZŠ, na platové postupy, na proplacení dovolených po MD, na jubilea, na zástupy za studium – vše v rozsahu, který umožní rezerva MP.  Rozpis rozpočtu na rok 2008 bude zveřejněn s datem 10.dubna 2008

11 Dotace  Dotace na 1. čtvrtletí 2008 1. záloha ve výši dvojnásobku průměrné měsíční dotace v roce 2007 2. doplatek do výše ¼ normativního návrhu rozpisu rozpočtu  Dotace na 2. čtvrtletí 2008 Nejpozději do 30. dubna 2008 ve výši ½ rozpisu rozpočtu k 10. dubnu 2008, snížená o prostředky již poskytnuté.

12 Účelové prostředky  Veškeré informace k vypsaným grantům a rozvojovým programům jsou zveřejněny na stránkách odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK v sekci „Granty a dotace“.

13 Finanční vypořádání  Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2007 bylo provedeno v rozsahu a termínech stanovených vyhláškou č. 551/2004 Sb. a pokynem MŠMT.  Nevyužité prostředky vrácené při finančním vypořádání – zřizovatel LK celkem: 409 289,90 Kč, z toho 37 670,90 Kč – přímé náklady na vzdělávání 72 535,00 Kč – asistent pedagoga 61 849,00 Kč – náhradní stravování 172 906,00 Kč – DVPP-nová maturita 51 573,00 Kč – podpora rómských žáků 11 662,00 Kč – pomůcky tech. charakteru 1 078,00 Kč – podpora vzděl. v jazyce nár. menšin 16,00 Kč - konektivita

14 Rozbory hospodaření za rok 2007  Závazná osnova a postup zpracování jsou stanoveny směrnicí MŠMT č.j. 19 963/2005-44 ze 4. srpna 2005.  PO obdrží elektronickou poštou a vyplní oficiální přílohy ke směrnici č. 1 a 2, výpočtové tabulky s předvyplněnými vzorci a údaji (prosíme neměnit a nepřepisovat), podrobný komentář.  Termín odevzdání elektronicky zpracovaných rozborů hospodaření OŠMTS: 15. května 2008. Poznámka: organizace, u kterých došlo v roce 2007 k organizačním změnám (optimalizace), vyplní dvě sady tabulek.

15 Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. dubna 2008 KÚ Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google