Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 MONITORING Jan Prášek Agentura integrované prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 MONITORING Jan Prášek Agentura integrované prevence."— Transkript prezentace:

1 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 MONITORING Jan Prášek Agentura integrované prevence

2 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Monitoring Monitorování představuje víceúrovňový a účelový informační systém, který je souhrnem technického vybavení, programového vybavení, dat a obsluhy a který je určený k cílenému sběru, archivaci, údržbě, analýze a vizualizaci informací. Na základě systematického pozorování, měření a analýzy současného stavu sledovaného objektu lze předpovídat jeho vývoj. Měření je množinou operací prováděných za účelem určení kvantitativní veličiny a jeho výsledkem je získání jednotlivých údajů.

3 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 BREF o obecných principech monitorování Referenční dokument (BREF) chápe monitorování jako systematické popisování variant chemických a fyzikálních charakteristik emisí, spotřeby, ekvivalentního parametru nebo technických opatření, které jsou založeny na opakovaných měřeních či pozorováních s přiměřenou frekvencí v souladu s dokumentovanými a odsouhlasenými postupy a za účelem poskytování informací. Hlavním cílem monitorování je kontrola dodržování emisních limitů, optimalizace technologických procesů a zvyšování kvality řízení.

4 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Proč monitorovat? Kontrola plnění požadavků IP Environmentální reporting (IRZ, EPER) Jiné důvody (programy zlepšování, kartografické výstupy, investiční strategie, plánování, obchodování s emisemi apod.) Cíle monitorování musí být přesně stanoveny Cíle monitorování musí být přehledné pro zainteresované strany Reporting musí být přesný z hlediska formálního, místního, obsahového a časového

5 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Kdo monitoruje? Povolovací úřad (rozhodnutí, posouzení návrhu provozovatele, kontrola plnění podmínek) Kontrolní orgány (ČIŽP, KHS) Provozovatel (používání standardních metod, certifikovaných a kalibrovaných přístrojů, certifikovaných osob, akreditovaných laboratoří) Třetí strana (smluvní partner)

6 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Co a jak lze monitorovat? Monitorované parametry závisí na výrobních procesech, chemických látkách a surovinách, používaných v zařízení Odhad míry rizika (pravděpodobnost překročení EL) Závažnost důsledků (potenciální škody na ŽP) Monitorování parametrů pro podporu řízení operací ve výrobním procesu

7 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Odhad rizika (překročení EL) Závažnost z hlediska: Újmy na zdraví Poškození ŽP Ekonomického dopadu Aspekt: Počtu zdrojů přispívajících k emisím Podmínek stability procesu Pružnosti výroby Provozního režimu Schopnosti zařízení zneškodňovat emise Schopnosti provozovatele reagovat na případnou havárii Stáří zařízení Zátěží (nebezpečné látky, koncentrace apod.) Stálosti složení emisí

8 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Režim monitorování pravděpodobnost neplnění norem nebo požadavků vysoká 2 4 nízká 1 3 malá velká závažnost důsledků neplnění norem nebo požadavků

9 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Výsledky monitoringu Závisí na: Cílech monitorování Způsobu a četnosti měření Požadavcích na kontext Jednotkách…(SI) Časové aspekty monitoringu Čas odběru vzorků (ráno-večer, roční období) Čas měření Frekvence měření (technické možnosti, vypovídací schopnost)

10 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Změny měřených parametrů v čase Stabilní proces Dávkový proces Stabilní proces s výkyvy Proměnlivý proces

11 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Nejistoty -Stanovení nejistoty předem -Prezentace nejistoty společně s výsledkem

12 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Požadavky na monitorování Právní a donucovací souvislost Omezovaná látka nebo parametr Místo odběru vzorků a měření Časové souvislosti odběrů vzorků a měření Splnitelnost limitů s ohledem na možnosti měření Existující přístupy pro dílčí potřeby monitoringu Technické detaily dílčích metod Organizace monitoringu Provozní podmínky, za jakých má být monitoring realizován Způsoby výpočtů a odhadů Požadavky na zprávy Požadavky na kontroly Opatření k odhadu a předávání informací o mimořádných emisích

13 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Řetězec tvorby dat Měření toku nebo průtoku Odběr vzorků Nakládání se vzorky Analýzy vzorků Zpracování dat Zpráva o monitorování

14 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Zpráva o monitorování Sběr dat (plán, formuláře, detaily, technika, jednotky) Management dat (transfery, databáze, zpracování, archivace) Prezentace výsledků (rozsah, forma, koncový uživatel) Aarhuská úmluva Potvrzení souladu S legislativními požadavky (splňuje-nesplňuje)

15 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Celkové emise Celkové emise = = emise na koncových zařízeních + + difúzní a fugitivní emise + + mimořádné emise Difúzní a fugitivní emise Kvantifikují se: Analogií s usměrněnými emisemi Odhadem Pomocí optických senzorů Pomocí látkových (hmotnostních) bilancí Pomocí stopových látek

16 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Náklady na monitorování Optimalizace počtu parametrů a frekvence měření Optimalizace požadavků na jakost Optimalizace požadavků na technické zabezpečení Optimalizace požadavků na doplňkové studie

17 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Způsoby získávání dat pro potřeby monitorování Přímá měření (kontinuální a diskontinuální) Stanovení náhradních parametrů Stanovení hmotnostních nebo látkových bilancí Výpočty Stanovení emisních faktorů

18 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Statistika Matematické metody: Vyhodnocení: Účelovost Hledisko věci, místa a času Monitorování emisí Ovzduší Půdy Podzemních vod Povrchových vod Odpadních vod Odpadu

19 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Povolovací proces Nejčastější komplikace: -záměna pojmů „měření“ a „monitoring“ -sběr bezcenných údajů („splnění podmínek“) -chybějící návaznosti mezi dílčími daty (pH-teplota, znečištění-průtok) -maximalistický požadavek (množství zjišťovaných údajů ve vztahu k povaze řešeného problému) -nestanovení nebo nejednoznačnost stanovení metod měření a způsobu vyhodnocování

20 Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 Závěr „Jsou tři druhy lží: lži, odsouzeníhodné lži a statistiky“. (H. Swoboda) jan.prasek@ceu.cz


Stáhnout ppt "Integrated and Planned Enforcement of Environmental Law Phare Twinning Project CZ03/IB/EN/01 MONITORING Jan Prášek Agentura integrované prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google