Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Co je proces řízení rizik ? Definice rizika Části procesu řízení rizik Identifikace a popis rizik Analýza rizik Hodnocení a návrh opatření Krizové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Co je proces řízení rizik ? Definice rizika Části procesu řízení rizik Identifikace a popis rizik Analýza rizik Hodnocení a návrh opatření Krizové."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah Co je proces řízení rizik ? Definice rizika Části procesu řízení rizik Identifikace a popis rizik Analýza rizik Hodnocení a návrh opatření Krizové řízení a řízení rizik

3 Co je proces řízení rizik Řízení rizik je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují a vytvářejí jakousi smyčku Cílem řízení rizik je identifikace a kvantifikace rizik, kterým musí společnost čelit a především rozhodnutí o vhodném způsobu zvládání těchto rizik

4 Definice rizika  škodlivá událost (pravděpodobnost výskytu) – riziko jako výskyt  očekávaná škoda (pravděpodobnost výskytu ∗ závažnost důsledků) – riziko jako důsledek  podmínka vzniku škody/krize (zjišťuje se kauzální řetězec rizikových faktorů) – riziko jako potenciální nepřízeň okolností nebo potenciální hrozba  riziko jako odchylka od plánovaného cíle  všechny definice rizika mají společné tři prvky – časový rámec, v němž se o riziku uvažuje, pravděpodobnost výskytu události nebo událostí a míru závažnosti důsledků

5 Části procesu řízení rizik Proces řízení rizik je možné rozdělit do následujících částí: 1. Identifikace a popis rizik 2. Analýza rizik 3. Hodnocení a návrh opatření

6 Identifikace a popis rizik 1  vyhotovení seznamu rizik, která mohou organizaci ohrozit  jedná se o všechna rizika, která představují potenciální hrozbu  charakter rizika je vždy závislý na předmětu činnosti podniku  rizika se od sebe odlišují nejen svým charakterem, ale také četností (pravděpodobností) výskytu a mírou závažnosti důsledků

7 Identifikace a popis rizik 2  odhad musí pracovat s neurčitostí a proměnlivostí dat  rizika mohou být např. průmyslová, obchodní, finanční, právní nebo mezinárodní  jde také o určení osob odpovědných za jednotlivé činnosti v rámci tohoto procesu, výběr metodiky, která bude použita pro analýzu rizik, stanovení referenční úrovně, kritérií a způsobu hodnocení a zvládání rizik

8 Analýza rizik je zaměřena na analyzování rizikových faktorů (žádné riziko nepůsobí izolovaně) hlavní cílem analýzy rizik je klasifikace rizik dle pravděpodobnosti výskytu a závažnosti důsledků na jednotlivé funkcionální oblasti zahrnuje identifikaci a kvantifikaci aktiv, hrozeb a zranitelností a stanovení výše rizika nebo škody v souladu se schválenou metodikou zdroje informací zahrnují např. situační analýzu, záznamy a popisy havárií, odbornou literaturu apod.

9 Hodnocení a návrh opatření  provádí se na základě posouzení pravděpodobnosti výskytu rizika a závažnosti důsledků  v této fázi se formují cíle a navrhují se možnosti prevence příp. způsoby zmírnění účinků rizika nebo rizikové faktory se řadí podle jejich významu pro organizaci  v poslední fázi by mělo dojít k rozhodnutí o vhodném způsobu zvládání rizik a riziku se vyhnout  zbytkové riziko je riziko, které zůstalo po realizaci všech opatření

10 Krizové řízení  krize se chápe jako událost ohrožující cíle, záměry a existenci organizace  proto je nutné ke každé rizikové události přiřadit její krizový potenciál, který naznačuje takovou úroveň účinků, při nichž může být návrat do normálního stavu obtížný  krizový potenciál lze vyjádřit jako současné působení spouštěcího faktoru krize (rizikový faktor překračující nějakou prahovou hodnotu) a nestabilních podmínek prostředí

11 Cesta ke krizovému stavu  Krizový potenciál = spouštěcí faktor ∗ nestabilní podmínky prostředí


Stáhnout ppt "Obsah Co je proces řízení rizik ? Definice rizika Části procesu řízení rizik Identifikace a popis rizik Analýza rizik Hodnocení a návrh opatření Krizové."

Podobné prezentace


Reklamy Google