Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt IVOŠ Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt IVOŠ Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Projekt IVOŠ Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/ Doba trvání projektu: –

2 Inovace a zvýšení kvality stávajících vzdělávacích programů denní i dálkové formy vzdělávání VOŠ v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictví interaktivních výukových opor a výukového e-portálu, zapojením odborníků z praxe a vytvořením kreditního systému Cíl projektu

3  180 studentů VOŠ denní formy vzdělávání  250 studentů VOŠ dálkové formy vzdělávání  16 pedagogických pracovníků VOŠ Cílová skupina

4 :  01 a 02 Tvorba výukových opor FEK a SPČ  03 a 04 Ověřování výukových opor FEK a SPČ  05 Supervize výukových opor z hlediska konkurenceschopnosti  06 Odborné exkurze do zahraničí  07 Kreditní systém  08 Tvorba a provozování e-learningového portálu  09 Přednášky a workshopy odborníků z praxe Klíčové aktivity

5  Magistrát města Mostu – pro obor SPČ  Okresní hospodářská komora – pro FEK Aktivity partnerů  Supervize výukových opor  Přednášky odborníků z praxe a workshopy Partneři projektu

6 Tvorba výukových opor: Proškolení tvůrců VO v dovednostech s ICT – 02. – Vytváření VO pro 1. až 3. ročník včetně korekce: – Ověřování VO u studentů: – Supervize VO partnery projektu: Supervize VO pro 1. ročník: – Supervize VO pro 2. ročník: – Supervize VO pro 3. ročník: – Odborné exkurze do zahraničí Výuka účastníků v ANJ (72 hodin výuky), FEK: 02. – , SPČ: 02. – denní exkurze do Švédska pro 8 učitelů FEK: denní exkurze do Španělska pro 8 učitelů SPČ: Kreditní systém: 01. – Provozování e-learningového portálu: – Přednášky odborníků z praxe: , , Harmonogram aktivit

7  Celkové náklady: Kč  Náklady na aktivity: oTvorba výukových opor: Kč oOvěřování výukových opor u studentů: oSupervize výukových opor: Kč oOdborné exkurze do zahraničí: Kč oE-learningový portál: Kč oKreditní systém: Kč oPřednášky a workshopy z praxe: Kč Rozpočet projektu

8 ICT vybavení  Náklady na ICT – Kč  Náklady na nábytek – Kč  Aktivita 01 a 02 Tvorba výukových opor pro obor FEK a SPČ  ICT pro tvůrce – 10 notebooků  Aktivita 03 a 04 Ověřování výukových opor pro obor FEK a SPČ  Notebooková učebna C261 – 34 ks notebooků pro studenty VOŠ  3 učebny vybavené dataprojektorem s příslušenstvím  Aktivita 08 Vytvoření a provozování e-learningového portálu  E-portál – server pro provozování e-portálu, UPS

9 Manažer projektu (Jana Adamcová) Finanční manažer (Jitka Hašková) Garant výukových opor (Věra Pucová pro SPČ, Hana Lisá pro FEK) Expert ICT (Ivana Drážďanská) Tvůrce výukových opor (učitelé vzdělávacího programu) Korektor (učitelé CJL a ICT) Lektor výuky cizího jazyka Odborníci z praxe Supervizor výukových opor (pracovníci partnera) Metodik kreditního systému (pracovník VŠ) Tvůrce kreditního systému (učitelé školy) Koordinátor partnerské spolupráce (zástupci partnera) Nepřímé náklady- administrátor (Petra Funioková), ekonom školy Pracovní pozice v projektu

10  Webové stránky školy:  Webové stránky projektu: ivosweb.vos-sosmost.cz  Informační deska projektu: vestibul školy  Předměty publicity: troje projektové desky, hrníček, projektový kalendář, tužky, bloky, informační brožura, klíčenky, závěsy, flashdisky, sborník aktivit  Články v novinách: Důlní noviny  Prezentace projektu na poradách pracovníků školy a odborné veřejnosti Publicita projektu

11 Řídící tým projektu zajistil:  Přípravu, realizaci a hodnocení plánovaných projektových aktivit  Publicitu projektu (webové stránky školy a projektu, informační deska, předměty publicity, prezentace projektu v médiích, informace o projektu na poradách pracovníků školy i odborné veřejnosti)  Realizaci 3 výběrových řízení na nákup zařízení a nábytku  Přípravu a realizaci porad projektového týmu (116 porad pro řídící tým, 13 pro celý tým, 17 pro kreditní systém)  Zpracování 7 monitorovacích zprávy  Zpracování podkladů pro kontrolní činnost Řízení projektu

12  V projektu IVOŠ byly ve vytčeném tříletém projektovém období splněny všechny plánované aktivity.  Projekt významně zasáhl do života školy ve smyslu vysokého pracovního nasazení učitelů a opakovaně náročné organizace projektových aktivit v souběhu s aktivitami školy.  Projekt posunul školu k vyšší efektivitě vzdělávacího procesu a práce s informačními zdroji.  Projekt byl příležitostí pro tvůrčí přístup učitelů, projektového týmu i vedení školy k řešení soudobých problémů školství a očekávání mladé generace od vzdělávací instituce v otázce vzdělávání. Hodnocení projektu


Stáhnout ppt "Projekt IVOŠ Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google