Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."— Transkript prezentace:

1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141

2 Projektový management Řízení projektu Tým

3 Týmové role Expertní skupina Garant Metodik Finanční manažer Asistent Manažer projektu

4 Projektový manažer Náplň práce Řízení projektu dle schváleného harmonogramu Zajištění realizace jednotlivých aktivit projektu Zajištění výstupů projektu Ekonomika (kontrola plnění rozpočtu, sladění s rozpočtem města, hlídání přímých a nepřímých nákladů, objednávky, kontace faktur, drobné nákupy) Komunikace s implementačními orgány regionální politiky EU v ČR Zpráva o zahájení projektu, monitorovací zprávy, závěrečná zprávy (etapové zprávy) Žádosti o platbu

5 Projektový manažer Zajištění publicity projektu (podpory z EU) Zajištění propagačních předmětů Spolupráce s vedením města, informování představitelů města o průběhu, aktivitách a výstupech projektu Komunikace s partnery (českými i zahraničními) Realizace výběrových řízení Příprava smluv o partnerství, smluv s dodavateli Administrativa (tvorba a kontrola výkazů práce, zápisů z jednání, příprava materiálů pro RM, ZM, archivace smluv, účetních dokladů, dokladů o publicitě, zápisů, kontrola cestovních příkazů) Úvazek: 0,8 Plat: tabulkový

6 Projektový manažer Možné profesní zaměření, které lze v praxi zúročit: Ekonom (faktury, účetnictví, vyúčtování projektu) Psycholog (facilitace, řízení týmu) Právník (výběrová řízení, příprava smluv) Informatik (prezentace) Publicista, jazykovědec (tiskové zprávy) Písařka (zápisy) Personalista (výběr spolupracovníků) Kreativec (příprava projektu, soutěže pro školy či veřejnost, tvorba loga) Dle zaměření projektu – od zemědělce přes sociálního pracovníka po učitele

7 Projektový asistent Náplň práce Administrativa (výkazy práce, zápisy z jednání, korespondence) Ekonomika (objednávky, kontace faktur, drobné nákupy) Spolupracuje s projektovým manažerem na: Kontrole dodržování harmonogramu projektu Zajištění realizace aktivit a výstupů projektu Přípravě podkladů pro monitorovací zprávy Zajištění publicity podpory EU Komunikaci se členy projektového týmu, partnery, dodavateli Úvazek: 0,4

8 Projektový asistent Možné profesní zaměření: Ekonom Informatik Sekretářka Dle zaměření projektu

9 Finanční manažer Náplň práce Vedení účetnictví projektu Fakturace, likvidace faktur Vedení přehledu čerpání rozpočtu Evidence nákladů na služební cesty Evidence mzdových nákladů Finanční část žádosti o platbu Archivace originálů účetních dokladů (10 let od ukončení projektu) Evidence pohybů na účtu projektu, správa účtu Spolupráce s auditorem S projektovým manažerem zodpovídá za správné čerpání rozpočtu projektu, za řádné vyúčtování nákladů i výnosů projektu, za případné změny rozpočtu projektu (podstatné i nepodstatné) Úvazek: 0,25

10 Garant-supervizor projektu Náplň práce Kontrola jednotlivých kroků učiněných za účelem realizace projektu Kontrola plnění rozpočtu, pravidel publicity, řádného průběhu výběrových řízení Kontrola monitorovacích a závěrečných zpráv, žádostí o platbu Koordinace aktivit projektu v návaznosti na činnost krajské samosprávy Kontrola práce projektového týmu ve vztahu k plnění úkolů příslušného odboru (organizace) Zodpovědný za spolupráci projektového týmu s dalšími odbory MěÚ, s představiteli města, s radou a zastupitelstvem města, s partnerskými městy, obcemi a organizacemi, s externími spolupracovníky Zodpovědný za řádný průběh projektu, naplnění cílů projektu prostřednictvím realizace aktivit a výstupů projektu Úvazek: 0,25

11 Metodik projektu Náplň práce Vytváření směrnic, pokynů a dalších metodických materiálů Aplikace získaných poznatků do praxe Spolupráce s externími odborníky, supervizory Konzultace konkrétního zajištění aktivit a výstupů s projektovým týmem i partnery (účast na poradách projektového týmu, koordinace procesů komunikace v rámci partnerství) Spolupráce na zajištění publicity projektu Konzultace a podíl na zajištění doprovodných akcí projektu (soutěže) Účast na jednáních se zástupci cílových skupin (facilitace) Účast na setkáních s laickou i odbornou veřejností (veřejná setkání, konference, workshopy, výstavy, vyhodnocení soutěží) – moderování, školení Úvazek: 0,5

12 Externí spolupracovníci Expertní skupina (nejlépe na DPP) Náplň práce Aplikace poznatků do praxe, spolupráce na zajištění jednotlivých aktivit a výstupů projektu, zprostředkování kontaktu s cílovými skupinami projektu, komunikace s partnery) „Pomocníci“ na DPP, DPČ, smlouvu o poskytování metodické pomoci, smlouvu na zajištění tlumočnických služeb atd. Supervizor (nezávislý expert posuzující vývoj projektu, naplnění cílů) Dodavatelé výstupů, aktivit

13 Týmová spolupráce Harmonogram porad Porady projektového týmu (termín, čas a místo, program, vedení porady, řešení problémů, zápis) Odsouhlasení zápisu z porad Plnění úkolů Kontrola plnění úkolů

14 Komunikace projektového týmu e-mailem (ekologická, rychlá, v souladu se slibem dbát na efektivní a úspornou spotřebu materiálu) osobně

15 Projektový tým Zázemí projektového týmu: Z prostředků projektu zakoupeny „pracovní pomůcky“ Notebooky Tiskárna Dataprojektor Mobilní telefon

16 Řízení projektového týmu

17 Děkuji za pozornost Mgr. Eva Kuchařová projektová manažerka Městský úřad Otrokovice Tel.: 577 680 448 E-mail: kucharova@muotrokovice.cz


Stáhnout ppt "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."

Podobné prezentace


Reklamy Google