Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Celkový rámec projektu a organizační záležitosti Ingrid Štegmannová vedoucí projektový manažer Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Celkový rámec projektu a organizační záležitosti Ingrid Štegmannová vedoucí projektový manažer Hradec."— Transkript prezentace:

1 Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Celkový rámec projektu a organizační záležitosti Ingrid Štegmannová vedoucí projektový manažer Hradec Králové, 9. prosince 2013

2 Podpora meziobecní spolupráce Základní procesy v rámci realizace Projektu Řízení a koordinace Projektu Podpora rozvoje meziobecní spolupráce (zastřešující proces) - tvorba strategického dokumentu - hledání variantního řešení meziobecní spolupráce - institucionalizace meziobecní spolupráce - vyjednávání úprav a změn v legislativě Příprava navazujících aktivit Svazu při podpoře meziobecní spolupráce

3 Podpora meziobecní spolupráce Celkový harmonogram realizace Projektu Fáze I: přípravné práce (září 2013 – leden 2014) Fáze II: analytické práce v území včetně 1. oficiálního setkání představitelů obcí (únor – květen 2014) Fáze III: diskuse a projednání navrhovaných řešení, volba formy meziobecní spolupráce (červen – září 2014) Fáze IV: institucionalizace meziobecní spolupráce dle rozhodnutí v území, dopracování právních dokumentů (říjen 2014 – leden 2015) Fáze V: dokončení prací včetně 2. oficiálního setkání představitelů obcí (únor – červen 2015)

4 Podpora meziobecní spolupráce ROK 2013 do 10/2013 – poskytnutí metodických pokynů obcím (do 10 dnů od podpisu smlouvy) do 12/2013 – obsazení pozic v realizačním týmu (koordinátor meziobecní spolupráce, pracovník pro analýzy a strategie, asistent) ROK 2014 do 01/2014 - proškolení realizačního týmu a zahájení mapování a analytických prací v území do 05/2014 - zpracování analytické části Strategie území SO ORP ve vybraných oblastech, průběžná komunikace se zástupci obcí v území Hlavní časové milníky realizace Projektu

5 05-06/2014 - první velké setkání zástupců obcí v území k projednání analýzy a diskuse k možným směrům řešení, výběr volitelného tématu do 09/2014 - oponentury analytických dokumentů, zapracování připomínek, zpracování analýzy k volitelnému tématu, průběžná komunikace se zástupci obcí v území do 12/2014 - podrobné rozpracování návrhových částí a dokončení celkového dokumentu za všechna témata, sběr a vyhodnocování názorů na formu spolupráce obcí v území – od neformálního shromáždění, přes založení výboru pro vznik svazku obcí, až po vytvoření speciálního svazku obcí Podpora meziobecní spolupráce

6 ROK 2015 do 03/2015 - poskytnutí zpětné vazby k celkovému dokumentu a zapracování připomínek, průběžná komunikace se zástupci obcí v území, vytváření podkladů pro institucionalizaci meziobecní spolupráce dle podmínek a vůle starostů v území 03-04/2015 - druhé velké setkání zástupců obcí z daného území k projednání a schválení zpracovaného dokumentu za území a formy budoucí meziobecní spolupráce 04-05/2015 - dokončení individualizovaných právních podkladů pro meziobecní spolupráci dle odsouhlasené formy, realizace závěrečných setkání v území Podpora meziobecní spolupráce

7 Základní dokumenty Projektu Smlouva o vzájemné spolupráci (včetně časového harmonogramu) Metodiky rámcové (meziobecní spolupráce, tvorba dokumentů) včetně procesních map Metodiky specifické (pro oblast školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství) Metodiky podpůrné (strategického řízení meziobecní spolupráce a projektového řízení meziobecní spolupráce) Metodika zakládání a transformace dobrovolných svazků obcí Základní otázky a odpovědi

8 Přehled metodických dokumentů Projektu 1.Metodika podpory meziobecní spolupráce 2.Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů 3.Metodika pro oblast předškolní výchovy a základního školství 4.Metodika pro oblast sociálních služeb 5.Metodika pro odpadové hospodářství 6.Metodika strategického řízení pro MOS 7.Metodika projektového řízení pro MOS Podpora meziobecní spolupráce Určuje strukturu Souhrnného dokumentu včetně těchto analýz: -SWOT území ORP v bodě 2.2 -Všechny 3 analýzy jsou u povinných i volitelného tématu Obsahují analýzu SWOT, analýzu rizik a analýzu cílových skupin K datu školení jsou zpřístupněny. Mimo jiné obsahují další doporučení pro tvorbu těchto analýz

9 Podpora meziobecní spolupráce Pravidla publicity nutno dodržovat i na straně smluvního partnera (hrozí sankce) postup podle Manuálu publicity – k dispozici na webových stránkách projektu základ: název a registrační číslo Projektu a sada log na všech podkladech (černobíle/barevně), označení místnosti, kde probíhá akce v rámci projektu, pořízení fotografií z jednání nejasnosti možno konzultovat s projektovým týmem

10 Podpora meziobecní spolupráce Výkaznictví na straně smluvního partnera s ohledem na účel příspěvku podléhá kontrole vše, co souvisí se mzdami zaměstnanců (pracovní smlouva, pracovní náplň, mzdový list, doklad o vyplacení mzdy apod.) při kontrole na místě mít připraveny také výstupy projektu a projektovou dokumentaci (pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentaci apod.) zprávy o činnosti realizačního týmu, průběhu prací a aktivitách realizovaných v území (součinnost při zpracování monitorovacích zpráv) podrobnosti možno konzultovat s projektovým týmem

11 Podpora meziobecní spolupráce Finanční toky v projektu záloha ve výši 20 % z celkové částky příspěvku, nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy příspěvek určen na mzdy zaměstnanců týmu smluvního partnera žádost o platbu dle skutečně vynaložených nákladů za čtyřměsíční zúčtovací období: do 31. 1. 2014, 31. 5. 2014, 30. 9. 2014, 31. 1. 2015 a 31. 5. 2015 podmínka – splnění požadovaných výstupů

12 Podpora meziobecní spolupráce Způsob komunikace základní kontaktní osoby – příslušný regionální koordinátor a pracovník pro komunikaci a vztahy s územní samosprávou dále komunikace dle povahy věci: -průběžná komunikace a podpora při procesu meziobecní spolupráce a zpracování rozvojových dokumentů (odborný tým projektu) -průběžná komunikace a podpora při institucionalizaci meziobecní spolupráce (příprava shromáždění starostů, proces vzniku nových, nebo transformace stávajících, svazků obcí, příprava příslušných podkladů, plnění smluvních podmínek - právní tým projektu) -finanční záležitosti (finanční příspěvek, mzdové náležitosti - finanční tým projektu) -organizační záležitosti, pravidla publicity (tým vedení Projektové kanceláře)

13 Podpora meziobecní spolupráce Kontakt Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., vedoucí projektová manažerka, 731 579 718, stegmannova@smocr.czstegmannova@smocr.cz Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Celkový rámec projektu a organizační záležitosti Ingrid Štegmannová vedoucí projektový manažer Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google