Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/15.0176 15.2.2011 Prezentace projektu na společném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/15.0176 15.2.2011 Prezentace projektu na společném."— Transkript prezentace:

1 Představení projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/15.0176 15.2.2011 Prezentace projektu na společném zasedání vedení univerzity a součástí, AS SU a AS fakult v Krnově

2 Základní informace o projektu: projekt OP VK 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání název: „Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)“ zkrácený název: „Profesionalizace VŠ v MSK“ hlavní řešitel – RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. doba realizace: 1.1.2011 – 31.12.2013 finanční objem: 15.879.831,27 Kč (z toho SU 12.541.140,12 Kč) partner – Ostravská univerzita v Ostravě podíl na rozpočtu cca 3,3 mil. Kč hlavní koordinátor za OU – Ing. Eva Burianová, Ph.D.

3 Stručný obsah projektu: 1.Systematické zvyšování úrovně pedagogických a řídících činností zaměstnanců SU a OU 2. Vytvoření strukturovaného, diferencovaného a koordinovaného systému odborného vzdělávání 3. Zvýšení odborných a jazykových kompetencí, gramotnosti ICT a manažerských dovedností v oblasti řízení VŠ 4. Vytvoření systémů kurzů a jejich pilotní ověření

4 Cíle projektu: 1. Zvýšení kvality a efektivnosti práce pracovníků SU a OU, zejména kvality pedagogické a řídící činnosti (přidaná hodnota pro systém celoživotního vzdělávání na VŠ) 2. Vytvoření lepších předpokladů pro spolupráci v rámci mezinárodních programů a VaV činnosti 3. Vytvoření a pilotní ověření systému rozvoje kompetencí pracovníků SU a OU 4. Struktura vzdělávacích aktivit bude reflektovat konkrétní potřeby a požadavky zaměstnanců 5. Koordinace metodologických přístupů mezi vysokými školami za účelem zvýšení kvality řízení a pedagogické činnosti

5 Cílová skupina: 1. Akademičtí pracovníci - Autoři a lektoři/tutoři (zapojení do vytváření systému vzdělávání, školení, výměna zkušeností, konference, workshopy) - Účastníci kurzů (prezenční, kombinovaná forma) 2. Pracovníci v manažerských funkcích (+ připravující se na man. Funkce) - Dvoudenní benchlearningová setkání - Účastníci manažerských kurzů (intenzivní výuka outdoor) 3. Studenti doktor. studia - Účastníci kurzů (prezenční, kombinovaná forma,)

6 Klíčové aktivity projektu: 1. Zahájení projektu a analýza potřeb a požadavků 2. Zpracování koncepce systému vzdělávání pracovníků a vytvoření metodiky 3. Příprava autorů 4. Příprava studijních materiálů 5. Zabezpečení technologií 6. Příprava lektorů 7. Organizace pilotních kurzů 8. Vzájemná výměna zkušeností 9. Vyhodnocení projektu

7 Harmonogram projektu:

8 Výstupy projektu: -v projektu bude vytvořeno a následně pilotně ověřeno 35 kurzů -kurzy budou rozděleny do 4 bloků: -1. BLOK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ -10 kurzů, proškoleno 300 osob -2. BLOK ICT -10 kurzů, proškoleno 200 osob -3. BLOK ODBORNÝCH KOMPETENCÍ -10 kurzů, proškoleno 300 osob -4. BLOK MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ -5 kurzů, proškoleno 150 osob -v kurzech bude od ledna 2012 do září 2013 proškoleno cca 950 pracovníků SU a OU, včetně 50 doktorských studentů -vytvořené kurzy budou zaměstnancům SU nabízeny i po ukončení realizace projektu

9 Monitorovací indikátory:

10 Realizační tým projektu: PoziceJméno MetodikIng. Robert Kempný Garant tématického bloku - Komunikační kompetence PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D. Garant tématického bloku - ICTIng. Dominik Vymětal, DrSc. Garant tématického bloku - Manažerské dovednosti Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. Garant tématického bloku - Odborné kompetence akademických pracovníků Ing. Ivo Veselý Koordinátor LMSIng. Petr Korviny, Ph.D. Garant tvorby studijních opor Doc. PhDr. Helena Kolibová, Ph.D. Garant lektorské činnostiMgr. Petr Suchánek, Ph.D. Pracovník pro technickou a ICT podporu, administrátor systému LMS Ing. Monika Kováčová Pracovník pro technickou a ICT podporu, administrátor systému LMS Ing. Roman Foltyn Finanční manažerIng. Marek Bumbálek Administrativní pracovník projektu (OPF)Marcela Turková Administrativní pracovník projektuVladislava Schmidová Administrativní pracovník projektuMartina Jašková Hlavní řešitel projektuRNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

11 Nejbližší aktivity projektu: -v současné době probíhá intenzivní příprava analýzy vzdělávacích potřeb, která umožní navrhnout optimální strukturu vzdělávání -proběhne dotazníkové šetření, které umožní posoudit stávající stav (3/2011) -na základě analýzy bude zpracována koncepce s návrhem systému vzdělávání (4/2011) -budou stanoveny obsahy a náplně 35 kurzů (4-9/2011) Pozn: -průzkum i kurzy budou probíhat v rámci všech součástí univerzity -způsob vzdělávání – prezenční/kombinovaná forma – bude stanoven podle možností cílových skupin a charakteru kurzu

12 Děkuji za pozornost Kontakt: RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. hlavní řešitel projektu tel: 596 398 281 e-mail: vanek@opf.slu.czvanek@opf.slu.cz Další informace o projektu: http://elearning.opf.slu.cz/course/category.php?id=127


Stáhnout ppt "Představení projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/15.0176 15.2.2011 Prezentace projektu na společném."

Podobné prezentace


Reklamy Google