Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize a cíle projektu Základní ideou realizace integrovaného projektu „Lázeňská turistika Aš“ je rozvoj cestovního ruchu založený na principech trvale.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize a cíle projektu Základní ideou realizace integrovaného projektu „Lázeňská turistika Aš“ je rozvoj cestovního ruchu založený na principech trvale."— Transkript prezentace:

1

2 Vize a cíle projektu Základní ideou realizace integrovaného projektu „Lázeňská turistika Aš“ je rozvoj cestovního ruchu založený na principech trvale udržitelného rozvoje s důrazem na aspekt ekologický, ekonomický a sociální. Jeho nejdůležitější synergický efekt představuje pak jeho potenciál přispět k rozvoji dalších oblastí a k iniciaci dalších rozvojových aktivit. Hlavním cílem projektu je oživení prostoru města Aš, zvýšení přitažlivosti města pro turisty a lázeňské hosty, tím i jeho příjmů a ekonomického růstu. Zdrojem návštěvnosti města by měla být nedaleká lázeňská střediska na české i německé straně hranice, jejichž klientela by měla využívat nabídky produktů, které budou v rámci integrovaného projektu ve městě vytvořeny. Projekt „Lázeňská turistika Aš“ vychází z komplexního přístupu samosprávy města Aš k problematice budoucího rozvoje města Aš. Koncept projektu spočívá ve výběru projektů, jejichž realizace a tedy zároveň jejich výstupy budou pro město Aš jedním ze základních prvků dalšího rozvoje v oblasti cestovního ruchu, které společně vytvoří produkt lázeňské turistiky. Integrovaný projekt je členěn do pěti sektorů, v rámci kterých jsou definovány dílčí projekty. Integrovaný projekt představuje komplexní rozvojový nástroj logicky provázaných a vzájemně podmíněných projektů, a to zpravidla jak investiční, tak i neinvestiční povahy, které dohromady vytváří významné synergické efekty.

3 Pozadí vzniku projektu Jeden z nejvýznamnějších záměrů, zacílených na ekonomický a sociální rozvoj celého správního území města Aš, je založen na využití potenciálu území pro lázeňskou turistiku. Poloha města Aše uprostřed významných českých, saských a bavorských lázeňských center a jeho regionální význam předurčuje toto město k tomu, aby plnilo významnější funkci společenské a kulturní zázemí pro celý přeshraniční region. Ve společném bavorsko-sasko-českém pohraničí se nacházejí následující lázeňská místa:  na české straně – Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Kyselka a Konstantinovy Lázně, Karlovy Vary,  na bavorské straně – Bad Alexandersbad, Bad Steben, Bad Bernech, Rodack, Staffelstein a Sibyllenbad,  na saské straně – Bad Brandbach, Bad Ester, Bad Schema, Wiesenbad a Wolkenstein Správní území města Aš je součástí těchto regionů územně vymezených Českou centrálou cestovního ruchu – CZECHTOURISM: - Turistický region č. 06 – Západočeské lázně - Turistická oblast č. 10 – Západočeský lázeňský trojúhelník Všechny tyto faktory směřují město Aš k tomu, aby svoji regionální působnost zaměřilo na turisty a zejména na lázeňskou klientelu. Město Aš chce na svém území vytvořit vhodné podmínky pro aktivní využití volného času v průběhu při jejich léčebném pobytu v některém z nedalekých lázeňských centrech. Očekává se, že realizace dílčích částí integrovaného projektu přispěje k: - zvýšení zaměstnanosti v regionu; - zvýšení vzdělanosti; - rozšíření nabídky pracovních míst pro místní obyvatele; - získání konkurenčních výhod v oblasti cestovního ruchu; - prodloužení doby pobytu turistů ve městě; - zvýšení využití kulturních památek ve městě Aš; - udržení a rozvoj tradic města; - zatraktivnění města pro trvalé i přechodné bydlení a pro realizaci podnikatelských investic; - zkvalitnění životního prostředí ve městě a v jeho okolí.

4 Schéma integrovaného projektu LTA Východiskem obsahu integrovaného projektu budou předběžné priority projektu „Lázeňská turistika Aš“, které obsahují následující rozpracované dílčí projekty:

5 Charakteristika dílčího projektu: Rozvoj lázeňského území Doubrava Cíle projektu Hlavním cílem projektu je revitalizace izolované městské části Doubrava na základě využití existujícího přírodního bohatství v podobě silně mineralizované podzemní vody prostřednictvím vytvoření příznivých podmínek pro soukromé investice v oblasti lázeňské péče a dalších rekreačních aktivit. Hlavní aktivity projektu Podstatou projektu je připravit podmínky pro rozvoj lázeňských aktivit v území. Ty jsou spojené se zajištěním základní infrastruktury, zajištěním přírodního léčivého zdroje a urbanistickým řešením obce včetně jejího turistického napojení na Bad Elster. V rámci projektu by měly být realizovány následující aktivity: - Obnova a úprava středu obce a budování lázeňského parku, - Propojení Bad Elsteru s Doubravou (cyklostezka, naučná stezka), - Výstavba kulturního pavilonu s jevištěm pro 140 lidí + místa k stání (amfiteátr) a informačního pavilonu (infocentra + sociálního zařízení). Hrubý odhad nákladů na realizaci Odhad nákladů projektu dosahuje výše cca 40 mil. Kč. Vazba projektu na integrovaný projekt Lázeňská turistika Aš Realizace vkládá zcela novou dimenzi do integrovaného projektu. Dlouhodobou hydrodynamickou zkouškou vrtu byla prokázána možnost trvalé exploatace a jeho využití pro lázeňské účely. Podaří-li se získat potřebná povolení pro provozování lázeňství (statut lázeňského místa), vznikne v bezprostřední blízkosti Aše lázeňské centrum, které vyvolá pozitivní změnu charakteru a vnímání města Aše jako města vytvářejícího podmínky pro lázeňskou turistiku.

6 Cíle projektu Cílem projektu je revitalizovat významnou a pro urbanistický koncept města důležitou lokalitu města a to směrem k vybudování oddechového místa pro volnočasové aktivity nejen občanů města, ale především návštěvníků, turistů a rozšíření využití zdejšího Muzea jak pro činnost vlastní instituce, tak i pro veřejnost. Hlavní aktivity projektu Záměrem projektu je revitalizace území Mikulášského vrchu v Aši, tj. kompletní sanace území Mikulášského vrchu, budovy a zahrady muzea včetně historických kostelních schodů. Součástí projektu by mělo být rozšíření muzea, nejlépe přemístěním do jiných vhodných prostor v rámci města. Stávající stav je neudržitelný a jedná se o přemístění depozitáře či vytvoření expozice textilu, či tzv. Ašské světničky, příp. další aktivity. Hrubý odhad nákladů na realizaci Pro projekt je již zpracována projektová dokumentace včetně studie proveditelnosti a ekonomické analýzy. Na základě ekonomického posouzení navrhovaných variant se budou náklady spojené s realizací projektu pohybovat ve výši cca 16 mil. Kč. Charakteristika dílčího projektu: Revitalizace Mikulášského vrchu Vazba projektu na integrovaný projekt Lázeňská turistika Aš Provedenou revitalizací Miku-lášského vrchu dojde k vytvoření významného produktu v rámci rozvoje cestovního ruchu a to s dopadem nejen v rámci města Aše, ale i celého regionu. Jestliže bylo město Aš donedávna neatraktivní, je tento produkt zároveň ukázkou jeho přeměny, zvýšení nabídky a přitažlivosti. Přímo tak zapadá do konceptu integrovaného projektu, zejména rozšířením nabídky kulturního vyžití lázeňských hostů.

7 Charakteristika dílčího projektu: Sportovní areál Tyršův dům Cíle projektu Cílem projektu je vybudovat na území města podmínky pro sportovní vyžití, které díky široké nabídce nejrůznějších sportovních aktivit vytvoří z města Aš přirozené centrum sportu, relaxace a turistiky. Hlavní aktivity projektu Stavba je druhou etapou celkové přestavby sportovního areálu, která má za účel zvýšit standard a škálu aktivit stávajícího sportovního areálu. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: - Dopravní řešení areálu - Řešení přístupů a místních komunikací - Výstavba divácké tribuny - Výstavba vstupního objektu - Výstavba terénní tribuny - Rekonstrukce atletického oválu - Výstavba házenkářského hřiště Hrubý odhad nákladů na realizaci projektu Náklady na realizaci záměru Sportovní centrum Tyršův dům, etapa II lze odhadovat na cca 110 mil. Kč. Vazba projektu na integrovaný projekt Lázeňská turistika Aš Vazba projektu Sportovní centrum Tyršův dům, etapa II na integrovaný projekt Lázeňská turistika Aš je především v rozšíření a zkvalitnění nabídky města v oblasti sportovních, volnočasových a rekreačních aktivit pro lázeňské hosty okolních lázeňských zařízení a návaznost na již realizovanou I. etapu.

8 Charakteristika dílčího projektu: Revitalizace centra města Aš Cíle projektu Cílem realizace projektu Revitalizace centra města Aš je především zvýšení kvality vzhledu města a jeho dopravní infrastruktury tak, aby se centrum města a jeho bezprostřední okolí stalo atraktivním turistických cílem a příjemným prostředím pro trávení volného času. Hlavní aktivity projektu - Urbanistické propojení tří náměstí – Masarykova, Goethova a Poštovního - Rekonstrukce obslužné Moravské ulice - Rekonstrukce SPŠT pro účely Městského úřadu v Aši - Realizace II. etapy rekonstrukce Poštovního náměstí - Rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice Hrubý odhad nákladů na realizaci Hrubý odhad nákladů na jednotlivé aktivity byl proveden na základě dostupných podkladů. V případě revitalizace Masarykova a Goethova náměstí, kde jsou zpracovány „pouze“ urbanistické studie, byl proveden tento odhad zpracovatelem studie proveditelnosti. Tímto způsobem zkalkulované náklady projektu dosahují výše cca 120 mil. Kč. Vazba projektu na integrovaný projekt Lázeňská turistika Aš Reprezentativní vzhled města Aš je nezbytným předpokladem k tomu, aby byly dosaženy multiplikační efekty projektu Lázeňská turistika Aš jako celku. Prostředí ve městě Aš by mělo vzhledem k úloze, jakou sehrává v dojmech a postřezích návštěvníků, být svou kvalitou nadstandardní. Příznivě to rovněž ovlivní i kvalitu života obyvatel města.

9 Charakteristika dílčího projektu: Revitalizace vrchu Háj Cíle projektu Předpokladem dalšího rozvoje lokality vrchu Háj je její vybavení technickou infrastrukturou. Jedná se o integrovaný projekt, jehož cílem je komplexní revitalizace a ekonomické využití této přírodní lokality, rozšíření a zkvalitnění nabídky turistických služeb (zejména volnočasových a rekreačních aktivit). Výstupy projektu výrazným způsobem rozšíří nabídku turistických služeb celého ašského výběžku a přilehlých lázeňských center na české i německé straně hranice. Hlavní aktivity projektu Předmětem projektu je vytvořit v bezprostředním zázemí města v prostoru vrchu Háj rekreační centrum nabízející rekreantům, turistům i místním obyvatelům aktivní možnosti rekreačního a sportovního vyžití s příslušným ubytovacím a stravovacím servisem. Projekt zahrnuje realizaci následujících aktivit: - Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště - Rekonstrukce vycházkové trasy - Výstavba areálu rekreačních sportů - Výstavba cyklostezky k parkovišti - Vybudování fourcrossové tratě a dětské sjezdovky Odhad nákladů na realizaci Odhad celkových nákladů projektu je 62 mil. Kč. Vazba projektu na integrovaný projekt Lázeňská turistika Aš Projekt je svým zaměřením svébytnou součástí integrovaného projektu především tím, že rozšiřuje rekreační zázemí města pro lázeňskou klientelu. Nabízí typy aktivit, kterými nedaleká lázeňská města nedisponují v dostatečné míře.

10 Charakteristika dílčího projektu: Dům česko-německého přátelství a porozumění Cíle projektu Cílem je nejen záchrana historického objektu, ale i obnova a rozšíření jeho využití vedoucí k rozvoji přeshraničních vztahů, poznávání, oživení kulturního a společenského života ve městě a podpoře cestovního ruchu ve městě. Realizace projektu je reakcí na dlouhodobou potřebu multifunkčního, kulturního a společenského stánku, který by podporoval znovuobnovení přeshraničních kontaktů a vztahů, pozvedl úroveň kulturního a společenského života ve městě, přilákal více návštěvníků do této oblasti a v konečném důsledku tak ovlivnil i rozvoj MSP v oblasti cestovního ruchu a s tím souvisejících služeb. Hlavní aktivity projektu - Rekonstrukce historické budovy Střelnice - Rekonstrukce a opravy inženýrských sítí - Rekonstrukce přilehlého parkoviště Hrubý odhad nákladů na realizaci Odhad celkových investičních nákladů na realizaci projektu činí celkem cca 96 mil. Kč, z toho náklady na rekonstrukci budovy včetně vybavení dosahují výše 93,5 mil. Kč a náklady na rekonstrukci parkoviště 2,6 mil. Kč. Vazba projektu na integrovaný projekt Lázeňská turistika Aš Vzhledem k poloze města Aš je rozvoj spolupráce a vztahy s německými sousedy velmi důležitý. Očekává se, že uživateli řady produktů projektu Lázeňská turistika Aš budou z velké části klienti lázeňských zařízení na německé straně hranice, proto příprava jakýchkoliv aktivit, které mají za cíl prohlubování přeshraničních kontaktů, je pro rozvoj lázeňské turistiky ve městě přínosná.


Stáhnout ppt "Vize a cíle projektu Základní ideou realizace integrovaného projektu „Lázeňská turistika Aš“ je rozvoj cestovního ruchu založený na principech trvale."

Podobné prezentace


Reklamy Google