Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Edita NAĎOVÁ Název prezentace 4. Chemické názvosloví Název sady: Obecná a anorganická chemie (pro 3.ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Edita NAĎOVÁ Název prezentace 4. Chemické názvosloví Název sady: Obecná a anorganická chemie (pro 3.ročník."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Edita NAĎOVÁ Název prezentace 4. Chemické názvosloví Název sady: Obecná a anorganická chemie (pro 3.ročník oboru Mechanik seřizovač a Technik - puškař) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 30.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

2 Záměrem této sady výukových materiálů Obecná a anorganická chemie (pro 3.ročník oboru Mechanik seřizovač a Technik - puškař) je představit žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, obecnou a anorganickou chemii. Jednotlivé prezentace v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné výuce chemie na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na chemické názvosloví.

3 názvosloví anorganické chemie je založeno na hodnotě oxidačního čísla české chemické názvosloví je podvojné, název je tvořen z podstatného a přídavného jména podstatné jméno je odvozeno od prvku se záporným oxidačním číslem, užívá zakončení - id oxid O -II, sulfid S -II, halogenid X -I přídavné jméno je odvozeno od prvku s kladným oxidačním číslem - zakončení –ný, -natý…

4 vodík má ve sloučenině oxidační číslo I kyslík má oxidační číslo –II kovy mají ve sloučeninách jen kladná oxidační čísla atom v základním stavu má oxidační číslo 0 součet oxidačních čísel atomů v molekule je roven 0 !

5 Kladné oxidační číslo Zakončení kationtu Zakončení aniontu I-ný- nan II-natý- natan III- itý- itan IV- ičitý- ičitan V- ičný - ečný- ečnan - ičnan VI- ový- an VII- istý- istan VIII- ičelý- ičelan

6 název se tvoří oxid + přídavné jméno se zakončením příslušného oxidačního čísla napíšeme chemické značky Fe O označíme kladné a záporné oxidační číslo Fe III O -II křížové pravidlo – označíme počet atomů Fe 2 O 3 počty atomů ve vzorci krátíme na nejnižší hodnoty

7 Oxid siřičitý NaCl Chlorid fosforečný PbS

8 Sulfid křemičitý SO 2 Bromid železitý NaOH

9 kyseliny odštěpují ve vodných roztocích vodíkový kationt H +, který je nositelem kyselosti rozdělení kyselin – podle počtu vodíku v molekule kyselin jednosytné - HCl, HNO 3 dvojsytné - H 2 SO 4 trojsytné – H 3 PO 4

10 skládají se ze 2 prvků, neobsahují kyslík název se skládá z podstatného jména kyselina + přídavné jméno, které je složeno ze dvou částí- předpony prvku a slovního základu vodíková kyselina chlorovodíková HCl kyselina sirovodíková H 2 S

11 molekuly kyselin jsou tvořeny 3 prvky - vodík, kyselinotvorný prvek, kyslík k podstatnému jménu kyselina přidáme přídavné jméno, které podle zakončení charakterizuje oxidační číslo základního prvku platí: součet oxidačních čísel všech atomů v molekule = 0 kyselina chlorná HClO kyselina siřičitá H 2 SO 3

12 Kyselina jodovodíková HClO 3 Kyselina osmičelá HBr

13 Kyselina fosforečná H 3 BO 3 Kyselina sírová H 2 NO 2

14 jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovových prvků a aniontů kyselin název se skládá z podstatného a přídavného jména podstatné jméno vyjadřuje aniont - tvoří se z kmene přídavného jména kyseliny + an přídavné jméno určuje kationt soli, zakončení je dáno oxidačním číslem kationtu Např.: chlornan sodný NaClO

15 vyskytují se v přírodě většinou jako krystaly v krystalech solí jsou iontové vazby vysoká teplota tání a varu většina ve vodě rozpustná, vzniká vodný roztok - vedou elektrický proud

16 CuSO 4 chlorid vápenatý Al 2 S 3 dusičnan fosforečný

17 na atomy kovových prvků je vázána skupina OH oxidační číslo OH je -I název je složen z podstatného jména hydroxid a přídavného jména kovového prvku Příklad: - hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 - hydroxid draselný KOH

18 KLIKORKA, J., HÁJEK, B., VOTINSKÝ, J., Obecná a anorganická chemie, SNTL/ALFA, Praha: 1985 KOTLÍK, B., RŮŽIČKOVÁ, K., Chemie I v kostce, Fragment, Havlíčkův Brod: 1996: ISBN 80-7200- 056-X


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Edita NAĎOVÁ Název prezentace 4. Chemické názvosloví Název sady: Obecná a anorganická chemie (pro 3.ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google