Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110."— Transkript prezentace:

1 Operační program Nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110 15 Praha Kancelář: Na Příkopě 3 tel: +420 234 154 416, mob: +420 731 628 420 e-mail: nadnarodni@mmr.cz 1

2 Programové období 2014-2020 programy Nadnárodní spolupráce → ČR ve 2 regionech 2

3 Vznik programu Konec roku 2012 – návrh EK geografické vymezení EÚS Rozdělení OP SouthEast Europe na 2 následníky OPD a OPAY ČR zahrnuta do nově vznikajícího programu tzv. Dunaj Region: 14 států Partneři nečlenských států se mohou zapojit s pomocí fondů: Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)/European Neighbourhood Instrument (ENI) Ustanovena Programming Committee – zástupci členských států se ve spolupráci s MA a zpracovateli OP nyní plně věnuje nastavení programu 2014-2020. 3 Austria ; Bosnia and Herzegovina; Bulgaria ; Croatia; Czech Republic; Germany : Baden-Wuertemberg; Bavaria ; Hungary ; the Republic of Moldova; Montenegro; Romania ; Serbia; Slovakia; Slovenia ; Ukraine: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast.

4 Charakteristika programu Program Nadnárodní spolupráce 4 priority + TA Neinvestiční projekty + pilotní akce ? Téma projektu s nadnárodní relevancí Nadnárodní partnerství – min. 3 partneři ze 3 zemí regionu Princip vedoucího partnera Řídící orgánem zvolen – Office for National Economic Planning (ONEP) při MF, Budapešť (HU) 4 Objem ERDF: cca 200Mio€ 1)Region pokrývající OPCE je tradiční oblast spolupráce CZ partnerů, více než region pokrývající OP Dunaj. 2)Nejasné tematické zaměření a zpoždění přípravy OP Dunaj. 3) Absorbční kapacita CZ LP/PP v OPCE 2007-2013 se pohybuje okolo 25 mil. Eur. pro ČR TNC celkem36,55 Mio € OP CE25,55 Mio € OP D11,0 Mio € ČR trvá na 85% míře spolufinancování

5 Tématická koncentrace programu Východiskem je balíček Nařízení (Obecné, ERDF, EÚS,..) pro programovací období 2014-2020. V souladu se zněním návrhů Nařízení, příprava nového programu staví na: Společných výzvách a sdílených potřebách typických pro celé programovací území (vstup MS); Potenciálu, jenž je využitelný ve prospěch inteligentního, udržitelného a všezahrnujícího růstu regionu (územní analýza); Zkušenostech a na poznání získaném při vytváření návrhu a při realizaci programu současného období(využity materiály OP SEE, EUSDR, OP CE ). 4 vybrané okruhy: Inovace (1b) Ochrana životní prostředí (5b, 6c, 6d, 6f) Udržitelná doprava (7b,7c,7e) Posilování institucionální kapacity (11a,11b) Intenzivní diskuze o přesném znění budoucích priorit- různorodý region Intervenční logika - výběr Tématických cílů/IP/specifických cílů/aktivit/indikátory 5

6  sociální témata vzdělávání/zaměstnanost/sociální začleňování jako horizontální témata – začleněny pod zvolené TO  Koncentrace cílů - kombinovat → definice priorit  Revize IP- ochrana ŽP – zeštíhlit výběr  speciální pozornost tématu – IP5b řešení zvláštních rizik, zajištění odolnosti pro případ katastrofy a rozvoj systémů krizového řízení 2 skupiny témat: Rozvoj a konkurenceschopnost – např. podpora R&D; testování a přenos technologií, nových nápadů, produktů; podpora technického a aplikovaného výzkumu; eko-inovace; posilování a rozvoj vazeb mezi podniky, středisky výzkumu a center vyššího vzdělání, sítí, klastrů Sociální inovace – nové služby - oslovení skupiny (mladí nezaměstnaní); aktivní politika na trhu práce; podnikatelské dovednosti; nové metody vzdělávání (celoživotní vzdělávání) 6 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

7 Široký záběr různých potřeb – nutné zredukovat: řešení důležitých potřeb investic do vodního hospodářství risk managment; prevence povodní – komplexní přístup (zahrnující sucha, ochranu půdy, využití krajiny, obnova záplavových území) ochrana a rozvoj kulturního a přírodního dědictví ochrana biologické rozmanitosti; eko sítě; ekologická infrastruktura podpora inovativních technologií pro zlepšení ochrany životního prostředí a zefektivnění v zacházení se zdroji Energetická účinnost a obnovitelné zdroje 7 ochrana životního prostředí a podpora udržitelného rozvoje

8 zvyšování dostupnosti (regionální a na delší vzdálenosti) sítě TEN-T a železniční doprava rozvoj městské dopravy (1 st and last mile) rozvoj dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí (nízkouhlíkové dopravní systémy včetně vnitrozemské a námořní lodní přepravy, přístavy) multimodálních spojení řešení distribuce plynu a energií, skladování a přenosových systémů 8 podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových strukturách

9 Podpora institucionální kapacity v oblastech jako jsou administrativní překážky; výkon veřejné správy a společenské výzvy (migrace, demografické změny nebo začleňování minorit); → Seed Money – podpora přípravy projektů přispívající k jedné z priorit Dunajské strategie – plán projektu, který může být později rozvinut do projektové žádosti v rámci strukturálních fondů EU 2014-2020, lokální podpory. Účelem je zvýšit kapacitu regionu – podpořit vznik komplexních nadnárodních projektů Provázání s EUSDR Možnost přímé podpory správy a koordinace činností EUSDR – fin. podpora bude poskytnuta na aktivity PAC (11x koordinátor priority strategie - 11 oblastí). 9 posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

10 Programovací proces Role aktérů/stakeholderů → aktivně podpořit přípravu programu DANUBE, a to: Napomáháním v etapě nastavování strategie programu, poskytnutím námětů pro témata /„TOPICS“/ a akce /„ACTIONS“/, které mají být financovány ze zdrojů nového programu – koordinace MA, jednotný formát National stakeholder event (první 1/2 června); Příspěním k doladění návrhu programu ještě před jeho předložením Evropské komisi (pravděpodobně listopad) – veřejná konzultace k návrhu OP v průběhu léta 2014. 10

11 Kde OP Dunaj naleznete… Web OP South-East http://www.southeast-europe.net/en/ Web http://www.strukturalni-fondy.cz Příprava období 2014-2020/programyč.17 Nadnárodní spolupráce Danube 11


Stáhnout ppt "Operační program Nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110."

Podobné prezentace


Reklamy Google