Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110 15 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110 15 Praha."— Transkript prezentace:

1 Program nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110 15 Praha

2 Vznik programu Prosinec 2012 – geografické vymezení TNC Rozdělení OP SEE na 2 následníky OPD a OPAY CZ zahrnuta do nově vznikajícího programu tzv. Dunajský region Region: 14 států/ přes 100 mil. obyvatel Austria; Bosnia and Herzegovina; Bulgaria; Croatia; Czech Republic; Germany: Baden- Wuertemberg; Bavaria; Hungary; the Republic of Moldova; Montenegro; Romania; Serbia; Slovakia; Slovenia; Ukraine: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast. Partneři nečlenských států se mohou zapojit s pomocí fondů: Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)/European Neighbourhood Instrument (ENI)

3 Implementační struktura Řídící orgán (ŘO) a Jednotný sekretariát (JS): Ministerstvo financí, Budapešť (HU) JS – nyní formován + pokračují VŘ na zaměstnance - mezinárodní personální obsazení integrované do institucionální struktury Řídícího orgánu Certifikační orgán - Maďarská Státní pokladna Auditní orgán - Generální ředitelství pro audit evropských fondů (EUTAF) při MF HU Monitorovací výbor: zástupci členských států na národní a regionální úrovni (nominace Výboru) zajišťuje a dohlíží na kvalitní a efektivní implementaci programu, schvaluje projekty pro financování, Národní koordinátor, síť kontaktní místo: MMR; odbor evropské územní spolupráce

4 2013 zahájen proces programování – stanoven Programovací Výbor Volba umístění a podoby Řídícího orgánu, JS (Budapešť, HU) Analýza území, výběr zpracovatele/ex-ante/SEA Vazba mezi programem a makrostrategií - 4. priorita Tématické zaměření programu – priority a specifické cíle Veřejné konzultace, online fórum – zapracovány do OP Výběrová řízení - zaměstnanci JS, web, monitorovací systém Rozpočet, managment TA - alokace členských států Ustanoven Strategy Point EUSDR zastoupení B-W v Bruselu Programový dokumentu připravený k předložení EK

5 TNC program strategie EUSDR Vyčleněné programové období 2014-2020 Projekty financované ze zdrojů ERDF/IPA 4 tématické cíle stanovené v programovém dokumentu → až do úrovně typů akcí cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu formou projektů přispívá k naplňování EUSDR prostřednictvím projektů, seed money, financováním PAC a DSP Zpracovávána od r.2009 dlouhodobá strategie pro území podunajského regionu průřezový politický nástroj pro lepší horizontální koordinaci, využití stávajících programů a institucí, dostupných finančních nástrojů a různých fondů EU i dalších zdrojů bez vyčleněných prostředků Hlavní dokument Akční plán, který vymezuje čtyři hlavní pilíře a jedenáct prioritních oblastí – ČR energetika

6 PA 1 – Inovativní a sociálně odpovědný DR PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR PA 3 – Lépe propojený DR PA 4 – Dobře řízený DR 1.1. zlepšování rámcových podmínek a vyváženého přístupu ke znalostem 1.2. zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace 2.1. udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a zdrojů 2.2. obnovování a hospodaření s ekologickými koridory DANUBE transnational programme 2014-2020 Policy driver and pioneer to tackle common challenges and needs Přehled prioritních os a specifických cílů CP PA 5 – Technická asistence 5.1. Zajištění efektivní implementace kooperačního programu 2.3. rozvoj nadnárodního vodního managementu a prevence povodňových rizik 2.4. zlepšení připravenosti k řízení rizik katastrof 3.1. rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí 3.2. zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti 4.1. zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev 4.2. řízení EUSDR

7 Finanční alokace alokace ERDF + IPA National contribution Total fundingCo-financing rate Cca 201 + 20 Mio €37,5 +3,5 Mio €239,6 +23,3 Mio € 85% Prioritypodíl % ERDF P1 - Inovativní a sociálně odpovědný DR28 %66,5 Mio € P2 - Environmentálně a kulturně zodpovědný DR32 %76 Mio € P3 - Lépe propojený DR21 %49,9 Mio € P4 - Dobře řízený DR13 %30 Mio € TA6 %16 Mio € U čerpání zdrojů z ERDF se uplatňuje princip refinancování!! = zpětné proplácení výdajů (půlroční cyklus)

8 Aktuální stav verze k 11.11.2014 Program odsouhlasen (členy přípravného výboru) verze k 11.11.2014 písemného souhlasu Nyní probíhá v jednotlivých státech proces vyjádření písemného souhlasu s obsahem programu (povinná příloha) Předložení programu EK Předložení programu EK ke schválení – původní předpoklad do Vánoc 2014 (chybí podpis ROU, SRB, SVK) 2.čtvrtletí 2015 Schválení ze strany EK konec 2.čtvrtletí 2015 metodických dokumentů pro žadatele a implementační strukturu 1.čtvrtletí 2015 nastavení hodnotících kritérií, projektové žádosti, způsobilosti výdajů a dalších metodických dokumentů pro žadatele a implementační strukturu 1. výzva 1. výzva - odhadem polovina roku 2015

9 Následující kroky Zaslání programového dokumentu na EK Podpis souhlasu všech ČS s obsahem programu Předloženo leden/únor Připomínky EK 11. DPC jednání v Praze: 1. předběžná doporučení EK zahájení debaty k metodickým dokumentům a pravidlům implemetace – načasování, pravidla způsobilosti, balíček pro žadatele (Manual, C&AG), typ výzvy Podoba 1.výzvy hodnotící kritéria, žádost, forma výzvy, časový harmonogram InfoDay před výzvou… konkrétní podoba výzvy, instrukce pro žadatele, rozpočet

10 Kde OP Dunaj naleznete… Web OP South-East http://www.southeast-europe.net/en/ Otevřena Project Idea Database – Projects/Partner Search Web http://www.dotaceEU.cz Příprava období 2014-2020/programyč.17 Nadnárodní spolupráce Danube

11 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Oddělení mezinárodních územních vazeb Koordinátor příprav a realizace OP DANUBE v ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Pracoviště: Na Příkopě 3-5 Tel: 234 154 414, 234 154 016 nadnarodni@mmr.cz www.dotaceEU.cz


Stáhnout ppt "Program nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110 15 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google