Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR MONITOROVACÍ VÝBOR Praha 21. ledna 2015 Milada Hroňková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR MONITOROVACÍ VÝBOR Praha 21. ledna 2015 Milada Hroňková."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR MONITOROVACÍ VÝBOR Praha 21. ledna 2015 Milada Hroňková

2  zřízen členským státem po dohodě s řídícím orgánem do 3 měsíců od oznámení rozhodnutí Komise o přijetí programu  MV vypracuje a přijme svůj jednací řád  členské státy rozhodnou o složení MV (zástupci příslušných orgánů členských států a zprostředkujících subjektů a zástupců partnerů)  zástupci partnerů, kteří jsou členy MV, mohou mít hlasovací právo (jeden čl. stát = jeden hlas)  zástupce Komise má v MV poradní funkci  MV předsedá zástupce členského státu nebo řídícího orgánu Monitorovací výbor (MV)

3  schází se alespoň 1x za rok  MV posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů  MV posuzuje výkonnost programu (změny hodnot výsledkových indikátorů, pokrok v plnění cílových hodnot, milníky ve výkonnostním rámci…) včetně závěrů v rámci přezkumu výkonnosti  MV konzultuje změny navrhované řídícím orgánem (případně vydává stanovisko)  MV prověřuje finanční nástroje, opatření na podporu rovnosti mužů a žen, rovných příležitosti a zákazu diskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením  MV dále prověřuje opatření na podporu udržitelného rozvoje Funkce MV

4  MV prověřuje a schvaluje metodiku a kritéria pro výběr projektů, výroční a závěrečné zprávy, plán hodnocení pro program a případné změny tohoto plánu (plán hodnocení se předloží MV do 1 roku po přijetí programu),  dále MV prověřuje a schvaluje komunikační strategii pro program ( či případné změny této strategie) a návrh řídícího orgánu na případnou změnu programu Funkce MV

5 ProgramČlenZástupce CP CENTRAL EUROPE 2020Regionální zástupce Ing. Jana Bělohoubková (Karlovarský kraj) RNDr. Zuzana Kadlecová (Ústecký kraj) Národní zástupce Ing. arch. Stella Horváthová (národní koordinátor – MMR) Mgr. Tereza Tkadlečková (MMR) Pavel Lukeš (MMR) CP DANUBERegionální zástupceIng. Jan Přibáň (Plzeňský kraj) Ing. Hynek Orság (Moravskoslezský kraj) Národní zástupce Mgr. Tereza Tkadlečková (národní koordinátor – MMR) Ing. arch. Stella Horváthová (MMR) Pavel Lukeš (MMR) CP ESPON 2020 Mgr. Milada Hroňková (národní koordinátor – MMR) Mgr. Pavel Lukeš (MMR) CP INTERREG EUROPERegionální zástupce Ing. Jana Bělohoubková (Karlovarský kraj) Ing. Hynek Orság (Moravskoslezský kraj Národní zástupce Mgr. Pavel Lukeš (národní koordinátor – MMR) Alice Štollová, DiS. (MMR) Mgr. Milada Hroňková (MMR) Návrh zástupců ČR v monitorovacích výborech programů nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020

6 Děkuji za pozornost Sekretariát Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014-2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Na Příkopě 3-5 110 15 Praha 1 Tel: 234 154 016 Email: nadnarodní@mmr.cznadnarodní@mmr.cz Web: www.dotaceEU.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR MONITOROVACÍ VÝBOR Praha 21. ledna 2015 Milada Hroňková."

Podobné prezentace


Reklamy Google