Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“. 26.9.2016 2 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“. 26.9.2016 2 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík."— Transkript prezentace:

1 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“

2 26.9.2016 2 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík Programové období 2007 - 2013 Celkové čerpání cca 252.059.000,- Kč Realizované 4 projekty v IOP - čerpání KŘP Ústeckého kraje cca 216.260.000,- Kč Do současné doby bylo realizováno 8 společných projektů pořádkové, dopravní a kriminální policie - čerpání KŘP Ústeckého kraje cca 35.799.000,- Kč

3 Realizace projektů Ziel 3 / Cíl 3 Prezentace I. část 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík 3

4 1. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (boj proti extremismu/mobilní monitorovací centrum) Partneři projektu: -Krajské ředitelství policie Severočeského kraje -Polizeidirektion Chemnitz – Erzgebirge Aktivity projektu: -Společná cvičení a nasazení českých a saských pořádkových jednotek, společná školení, společné porady managementu -Pořízení speciálního vozidla (MMC - mobilní monitorovací centrum) -Doba realizace projektu: 1. 4. 2009 - 31. 12. 2012 -Období udržitelnosti do: 2017 -V roce 2016 jsme modernizovali vozidlo za cca 4.500.000,- Kč 26.9.2016 4 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík

5 2. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (skupiny služební kynologie) Partneři projektu: - Krajské ředitelství policie Severočeského kraje -Polizeidirektion Chemnitz – Erzgebirge Aktivity projektu: -Společná školení a cvičení českých a saských psovodů a jejich společné nasazení -Vybavení skupin služební kynologie 3 speciálními vozidly -Doba realizace projektu: 1. 4. 2009 – 31. 12. 2011 -Období udržitelnosti do: 2016 26.9.2016 5 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík

6 3. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (silniční doprava) Partneři projektu: -Krajské ředitelství policie Severočeského kraje -Polizeidirektion Chemnitz – Erzgebirge Aktivity projektu: -Zavedení společných česko-saských dopravních hlídek, zvýšení jazykové vybavenosti českých a saských policistů, společná školení, hospitace -Pořízení speciálního vozidla na kontrolu komerční a nákladní dopravy -Doba realizace projektu: 1. 4. 2009 – 31. 12. 2012 -Období udržitelnosti do: 2017 - 26.9.2016 6 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík

7 4. Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací Partneři projektu: -Krajský úřad Ústeckého kraje, Akademie o. p. s., Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje -Zemský úřad Saské Švýcarsko, Institut pro systémy dopravy a infrastruktury Dresden 26.9.2016 7 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík

8 Obsah projektu: -Pro Policii ČR dojde k nákupu technologií ke svedení kamerových systémů měst a obcí, dále z dálnice D8 a z vybraných silnic I. třídy na operační středisko KŘP Ústeckého kraje -Pořízení mobilních souprav LOOK na každý územní odbor KŘP Ústeckého kraje -Celkové náklady včetně dotace z EU (ERDF): 3.375.329,- EUR -Pro KŘP Ústeckého kraje je vyčleněno 360.000,- EUR -Období realizace: 8. 12. 2008 - 30. 9. 2013 -Udržitelnost projektu do: 30. 9. 2018 26.9.2016 8 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací - pokračování

9 5. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (dopravní a pořádková policie) Partneři projektu: -Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje -Polizeidirektion Oberes Elbtal – Osterzgebirge Dresden Obsah projektu: -Vytvoření společného grémia vedoucích policistů pořádkové a dopravní policie k řešení situace ve veřejném pořádku a dopravě v příhraničí, společné porady, hospitace, školení, společné hlídky 26.9.2016 9 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík

10 -Jazyková příprava policistů (pro oba partnery anglický jazyk) -Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nebezpečných nákladů pro dálniční oddělení Řehlovice -Doba realizace projektu: 24. 2. 2009 - 31. 12. 2011 -Doba udržitelnosti projektu do: 31. 12. 2016 26.9.2016 10 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (dopravní a pořádková policie) - pokračování

11 6. Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání kriminality Partneři projektu: -Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje -Polizeidirektion Oberes Elbtal – Osterzgebirge, Dresden Aktivity projektu: -Zřízení společného grémia řídících pracovníků kriminální policie k pravidelnému přijímání potřebných opatření k řešení přeshraniční kriminality 26.9.2016 11 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík

12 -Oboustranné hospitace policistů -Jazykový kurs AJ pro spolupracující policisty -Pořízení 10 ks jazykových překladačů -Doba realizace projektu: 1. 4. 2009 - 31. 8. 2014 -Období udržitelnosti do: 2019 26.9.2016 12 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání kriminality - pokračování

13 7. Společná hlídková činnost při krizových situacích Partneři projektu: -Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje -Landespolizeidirektion Zentrale Dienste, Sachsen Aktivity projektu: - Pravidelná společná hlídková činnost na vodních tocích, vodních plochách a v jejich okolí, společná cvičení, společná školení, jazyková příprava NJ -Pořízení speciálního vozidla + pracovní člun + vlek na převoz -Doba realizace projektu: 1. 9. 2010 - 31. 12. 2012 -Doba udržitelnosti projektu do: 31. 12. 2017 26.9.2016 13 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík

14 8. Potlačení a stíhání autokriminality a drogové kriminality Partneři projektu: - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje -Polizeidirektion Oberes Elbtal – Osterzgebirge, Dresden Aktivity projektu: -Zavedení společných preventivních akcí, zavedení společných hlídek psovodů a společných školení, společná školení dopravní policie, jednání společného grémia vnější služby a kriminální policie, jazyková příprava NJ -Pořízení speciální techniky: 3 speciální vozidla pro kynologii, 1 speciální vozidlo na prevenci, 1 speciální vozidlo pro společnou pátrací skupinu LABE -Doba realizace projektu: 1. 7. 2011 - 31. 12. 2014 -Období udržitelnosti do: 2019 26.9.2016 14 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík

15 Realizace projektů z Integrovaného operačního programu Prezentace II. část 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“, JUDr. Milan Babičík 15

16 1. Integrované operační středisko KŘP Ústeckého kraje Smyslem projektu bylo integrovat 7 operačních středisek územních odborů (LN, LT, DC, UL, TP, MO, CV + krajské operační pracoviště) do jednoho pracoviště Realizace projektu: 2. 7. 2010 - 30. 11. 2015 Udržitelnost projektu do: 30. 11. 2020 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“, JUDr. Milan Babičík 16

17 Integrované operační středisko KŘP Ústeckého kraje - pokračování Na novém integrovaném operačním středisku byla zřízena tato pracoviště : o 5x příjem tísňového volání, 2x územní odbory o Řízení SaP: 2x pořádková policie, 1x dopravní policie o 3x bezpečnostní akce, 2x lustrace a výdej dat, 1x neverbální komunikace o Celkem je zřízeno 11 pracovišť + pracoviště VS 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“, JUDr. Milan Babičík 17

18 2. Lokalizační a záznamové zařízení - KŘP Ústeckého kraje Zabezpečit akceschopnost, efektivní působení a vysokou mobilitu PČR jako základní složky IZS Dílčím cílem projektu bylo: 1) zvýšení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti, rychlosti a koordinace zásahu KŘP v rámci IZS 2) zlepšení podmínek pro operativní rozhodování a přijímání opatření 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“, JUDr. Milan Babičík 18

19 Lokalizační a záznamová zařízení – KŘP Ústeckého kraje - pokračování Všechna vozidla v barvách policie disponují moderním lokalizačním a záznamovým zařízením Výstupem projektu je pořízení 212 kompletů technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik Realizace projektu: 1. 8. 2011 - 30. 11. 2015 Udržitelnost projektu do: 31. 11. 2020 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“, JUDr. Milan Babičík 19

20 3. Modernizace komunikační infrastruktury KŘP Ústeckého kraje Jako hlavní myšlenka, která později vedla k vytvoření projektu MKI, byla potřeba inovovat zastaralý telefonní systém Cílem projektu bylo vybudovat moderní, robustní, vysoce dostupnou a spolehlivou komunikační infrastrukturu pro řešení datových a hlasových služeb MV a PČR s perspektivou využitelnosti minimálně 10 let 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“, JUDr. Milan Babičík 20

21 Modernizace komunikační infrastruktury KŘP Ústeckého kraje - pokračování Uživatelé mají na stolech nové kvalitní IP telefony s kvalitnějším zvukem, videem a novými funkcemi V konečném důsledku projektu bylo novými technologiemi vybaveno 84 lokalit, kde bylo nasazeno 3586 telefonních přístrojů a 24 videokonferenčních jednotek Realizace projektu: 1. 9. 2014 - 30. 11. 2015 Udržitelnost projektu: 30. 11. 2020 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“, JUDr. Milan Babičík 21

22 4. Rozvoj systému PEGAS - KŘP Ústeckého kraje Projekt je zaměřen na rozvoj, posílení a zefektivnění hlasové a datové komunikace mezi složkami IZS při řešení mimořádných událostí, a to pořízením modernější techniky, zejména pro hlídky pořádkové policie, dopravní policie a pro službu cizinecké policie 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“, JUDr. Milan Babičík 22

23 Rozvoj systému PEGAS - KŘP Ústeckého kraje - pokračování Cílem projektu je zaručit akceschopnost, efektivní působení a vysokou mobilitu Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS, a to pořízením moderních koncových zařízení sítě PEGAS V rámci projektu bylo pořízeno 212 ks ovládacích panelů k vozidlovým radiostanicím, 50 ks kompletů ručních radiostanic a jedno mobilní dispečerské pracoviště Realizace projektu: 2. 6. 2014 - 30. 11. 2015 Udržitelnost projektu do: 30. 11. 2020 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“, JUDr. Milan Babičík 23

24 Realizace projektů v novém programovém období 2014 - 2020 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko Prezentace III. část 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík 24

25 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko - Interreg V A Také na nové programové období jsme se připravovali s našimi zahraničními partnery V rámci přeshraniční spolupráce jsme na nové programové období připravili 5 projektů Příslušný Monitorovací výbor Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 schválil 4 projektové žádosti 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík 25

26 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko - Interreg V A - pokračování 1.Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě Vedoucí partner: PD Chemnitz Projektový partneři: PD Zwickau, KŘP Ústeckého kraje a KŘP Karlovarského kraje 2.Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (potírání obecných a stěžejních problémů kriminality) Vedoucí partner: PD Chemnitz Partneři projektu: PD Zwickau, KŘP Ústeckého kraje a KŘP Karlovarského kraje 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík 26

27 Přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko- Interreg V A - pokračování 3.Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům Vedoucí partner: PD Chemnitz Partneři projektu: PD Zwickau, KŘP Ústeckého kraje a KŘP Karlovarského kraje 4.Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností Vedoucí partner: PD Chemnitz Partneři projektu: PD Zwickau, KŘP Ústeckého kraje a KŘP Karlovarského kraje Úplné novum v policejních projektech - zapojení STŠ Most 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík 27

28 Přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko- Interreg V A - pokračování Příslušný Monitorovací výbor Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 bude na svém zasedání 15. 9. 2016 schvalovat náš 5. projekt 5.Mobilně a efektivně ve společném příhraničí Vedoucí partner: PD Drážďany Projektový partner: KŘP Ústeckého kraje 26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík 28

29 26.9.2016 Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík 29 Děkuji za pozornost. JUDr. Milan Babičík Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje


Stáhnout ppt "26.9.2016 „Evropská územní spolupráce“. 26.9.2016 2 „Evropská územní spolupráce“ mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, JUDr. Milan Babičík."

Podobné prezentace


Reklamy Google