Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Bezpečná cesta“ č /150213/1/01

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Bezpečná cesta“ č /150213/1/01"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Bezpečná cesta“ č. 0635.01/150213/1/01

2 Partneři projektu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Územní odbor Most Polizeidirektion Chemnitz, Svobodný stát Sasko Projekt mohl být realizován díky vynikající spolupráci s: Gymnáziem Marienberg, Magistrátem města Mostu, Městským úřadem Marienberg.

3 Cíl projektu Navázat spolupráci českých a saských studentů středního vzdělávání, kteří se připravují na budoucí povolání v rámci bezpečnostních sborů České republiky a Svobodného státu Sasko, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a kompetence tak, aby si osvojili návyky potřebné pro výkon budoucího povolání při prevenci a odhalování kriminality, obdobně jako při předcházení a řešení mimořádných událostí s cílem zajišťování bezpečnosti obyvatel v příhraničním regionu, to vše za zdůraznění nezbytnosti úzké a neformální přeshraniční spolupráce bezpečnostních sborů a složek a orgánů místní samosprávy.

4 Hlavní projektové aktivity - I
Dne proběhla exkurze žáků III. ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost SŠT Most na Policejním ředitelství Chemnitz, zde byli žáci seznámeni s úkoly a posláním útvarů policejního ředitelství, podrobně byli seznámeni s úkoly operačního střediska a měli možnost se seznámit s vybavením nově zbudovaného střediska, dále měli možnost si na „vlastní kůži“ odzkoušet protiúderové prostředky saské policie, seznámit se s funkcemi a obsluhou speciálního technického vybavení při řízení velkých zásahů – velitelské vozidlo a mobilní monitorovací systém, v závěru exkurze jim byla provedena praktická ukázka zákroků policejních psů – nález drog, vypátrání a zadržení osoby apod.

5 Seznámení s úkoly PD Chemnitz

6 Prohlídka nového operačního střediska

7 Protiúderové prostředky saské policie (v „péči“ našich studentů)

8 Ukázka zadržení pachatele

9 Závěrečné foto

10 Hlavní projektové aktivity - II
Dne proběhla exkurze žáků Gymnázia Marienberg u útvarů Policie ČR, Územního odboru Most, studenti byli seznámeni s úkoly a postavením Policie ČR, Územního odboru Most, dále byli seznámeni s technickým vybavením a zázemím dopravní policie (technika k vyšetřování dopravních nehod, měření rychlosti), podrobně se seznámili se způsobem zajišťování stop na místě činu (trasologické a zejména daktyloskopické stopy) a s významem kriminalistické trojdílné fotografie, prohlédli si dětskou výslechovou místnost a nově zrekonstruované Obvodní oddělení policie Most.

11 Uvítání saských studentů a pedagogů ve škole

12 Prohlídka technického vybavení dopravní policie

13 Tvorba kriminalistické fotografie ……

14 ……. a rozdávání výsledků

15 Závěrečné foto

16 Hlavní projektové aktivity - III
V době od 13. do 17. května 2013 proběhl v horském hotelu Lesná společný seminář českých a saských studentů, v jeho rámci byly provedeny praktické ukázky výcviku služebních psů Městské policie Litvínov, ze strany pracovníků GIBS Praha byla zdůrazněna nezbytnost postupů dle zákona, dále byli studenti pracovníky Policejního ředitelství Chemnitz a Územního odboru policie Most seznámeni se stavem kriminality v pohraničí a s možnostmi preventivního předcházení kriminality, pracovníky ÚOOZ PČR se stavem extremismu v ČR, v neposlední řadě se studenti zúčastnili výcviku policistů Zásahové jednotky KŘP Ústeckého kraje a s policisty Školního policejního střediska Teplice připravili a následně provedli pátrací akci po dvou pohřešovaných osobách a dopracovali návrh informačního letáku pro turisty k prevenci kriminality.

17 Nácvik služebních psů MP Litvínov

18 Přednášky pracovníků Generální inspekce bezpečnostních sborů Praha

19 Zadržení pachatele zásahovou jednotkou (pachatele předváděl k velké radosti studentů učitel)

20 Přednášky představitelů české a saské policie

21

22 Příprava pátrací akce po pohřešovaných osobách

23 Provádění pátrací akce

24 Výcvik se zásahovou jednotkou

25

26 Diskuse studentů o stavu extremismu v ČR a přesahy do sousedních zemí (ÚOOZ Policie ČR)

27 Informační letáček pro turisty
Součástí projektu bylo i zpracování informačního letáčku pro turisty druhého státu, obsahujícího návody a doporučení turistům, co oni sami mohou učinit pro to, aby se sami nestali obětí trestného činu, na tvorbě letáčku se podíleli studenti SŠT Most, při jeho úpravách a „doladěních“ významně pomohli studenti Gymnázia Marienberg a konečná úprava obsahu byla provedena naší školou dle požadavků Policie ČR, ÚO Most a Polizeidirektion Chemnitz, letáček byl poté předán k odsouhlasení městům Most a Marienberg, čímž vznikla finální verze materiálu.

28 Celkové zhodnocení projektu
Veškeré úkoly stanovené projektem byly splněny a projekt vytvořil předpoklady pro další zvyšování pocitu bezpečí občanů v přeshraničním regionu, projekt budoucím uchazečům o práci v ozbrojených sborech a složkách ČR a Svobodného státu Sasko zdůraznil nezbytnost úzké a neformální spolupráce mezi bezpečnostními sbory obou států, jehož výsledkem vždy musí být zvyšování bezpečnosti občanů, to, že se vytvořily nové osobní neformální vazby a vztahy mezi českými a saskými studenty, z nichž část se bude ucházet o práci v bezpečnostních sborech obou států, je samo o sobě nezanedbatelným příspěvkem k budoucnosti Euroregionu, ve kterém žijeme a pracujeme.

29 Závěrem Vedení SŠT Most upřímně děkuje za pomoc a spolupráci při tvorbě projektu a zejména při jeho realizaci svým projektovým partnerům: Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje a jeho řediteli plk. Mgr. Tomáši Landsfeldovi a jeho spolupracovníkům, Polizeidirektion Chemnitz, panu policejnímu prezidentu Uwe Rei3mannovi a panu policejnímu řediteli Christianu Ottovi a jejich spolupracovníkům, Územnímu odboru Policie ČR Most a jeho vedoucímu panu plk. Mgr. Jiřímu Volprechtovi a jeho spolupracovníkům. Naše upřímné poděkování patří také pedagogům a studentům Gymnázia Marienberg, kteří významně přispěli k dosažení cílů projektu a dále i všem orgánům a institucím, které svým dílem přispěly k obsahu projektu (zjm. GIBS Praha, ÚOOZ odbor V5, MP Litvínov a další).

30 Zvlášť by chtělo vedení školy upřímně poděkovat za podporu a osobní nasazení při přípravě a realizaci projektu náměstkyni primátora města Most JUDr. Haně Jeníčkové, bez níž by příprava i realizace projektu byla velmi obtížná.

31 Děkujeme za pozornost PaedDr. Karel Vokáč, ředitel školy, tel Ing. Čestmír Pastýřík, statutární zástupce ředitele, tel


Stáhnout ppt "Projekt „Bezpečná cesta“ č /150213/1/01"

Podobné prezentace


Reklamy Google