Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Bezpečná cesta“ č. 0635.01/150213/1/01. Partneři projektu  Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Územní odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Bezpečná cesta“ č. 0635.01/150213/1/01. Partneři projektu  Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Územní odbor."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Bezpečná cesta“ č. 0635.01/150213/1/01

2 Partneři projektu  Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Územní odbor Most  Polizeidirektion Chemnitz, Svobodný stát Sasko Projekt mohl být realizován díky vynikající spolupráci s:  Gymnáziem Marienberg,  Magistrátem města Mostu,  Městským úřadem Marienberg.

3 Cíl projektu •Navázat spolupráci českých a saských studentů středního vzdělávání, kteří se připravují na budoucí povolání v rámci bezpečnostních sborů České republiky a Svobodného státu Sasko, •rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a kompetence tak, aby si osvojili návyky potřebné pro výkon budoucího povolání při prevenci a odhalování kriminality, obdobně jako při předcházení a řešení mimořádných událostí s cílem zajišťování bezpečnosti obyvatel v příhraničním regionu, •to vše za zdůraznění nezbytnosti úzké a neformální přeshraniční spolupráce bezpečnostních sborů a složek a orgánů místní samosprávy.

4 Hlavní projektové aktivity - I •Dne 19. 4. 2013 proběhla exkurze žáků III. ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost SŠT Most na Policejním ředitelství Chemnitz, •zde byli žáci seznámeni s úkoly a posláním útvarů policejního ředitelství, podrobně byli seznámeni s úkoly operačního střediska a měli možnost se seznámit s vybavením nově zbudovaného střediska, •dále měli možnost si na „vlastní kůži“ odzkoušet protiúderové prostředky saské policie, seznámit se s funkcemi a obsluhou speciálního technického vybavení při řízení velkých zásahů – velitelské vozidlo a mobilní monitorovací systém, •v závěru exkurze jim byla provedena praktická ukázka zákroků policejních psů – nález drog, vypátrání a zadržení osoby apod.

5 Seznámení s úkoly PD Chemnitz

6 Prohlídka nového operačního střediska

7 Protiúderové prostředky saské policie (v „péči“ našich studentů)

8 Ukázka zadržení pachatele

9 Závěrečné foto

10 Hlavní projektové aktivity - II •Dne 29. 4. 2013 proběhla exkurze žáků Gymnázia Marienberg u útvarů Policie ČR, Územního odboru Most, •studenti byli seznámeni s úkoly a postavením Policie ČR, Územního odboru Most, •dále byli seznámeni s technickým vybavením a zázemím dopravní policie (technika k vyšetřování dopravních nehod, měření rychlosti), •podrobně se seznámili se způsobem zajišťování stop na místě činu (trasologické a zejména daktyloskopické stopy) a s významem kriminalistické trojdílné fotografie, •prohlédli si dětskou výslechovou místnost a nově zrekonstruované Obvodní oddělení policie Most.

11 Uvítání saských studentů a pedagogů ve škole

12 Prohlídka technického vybavení dopravní policie

13 Tvorba kriminalistické fotografie ……

14 ……. a rozdávání výsledků

15 Závěrečné foto

16 Hlavní projektové aktivity - III •V době od 13. do 17. května 2013 proběhl v horském hotelu Lesná společný seminář českých a saských studentů, •v jeho rámci byly provedeny praktické ukázky výcviku služebních psů Městské policie Litvínov, ze strany pracovníků GIBS Praha byla zdůrazněna nezbytnost postupů dle zákona, •dále byli studenti pracovníky Policejního ředitelství Chemnitz a Územního odboru policie Most seznámeni se stavem kriminality v pohraničí a s možnostmi preventivního předcházení kriminality, pracovníky ÚOOZ PČR se stavem extremismu v ČR, •v neposlední řadě se studenti zúčastnili výcviku policistů Zásahové jednotky KŘP Ústeckého kraje a s policisty Školního policejního střediska Teplice připravili a následně provedli pátrací akci po dvou pohřešovaných osobách a dopracovali návrh informačního letáku pro turisty k prevenci kriminality.

17 Nácvik služebních psů MP Litvínov

18 Přednášky pracovníků Generální inspekce bezpečnostních sborů Praha

19 Zadržení pachatele zásahovou jednotkou (pachatele předváděl k velké radosti studentů učitel)

20 Přednášky představitelů české a saské policie

21

22 Příprava pátrací akce po pohřešovaných osobách

23 Provádění pátrací akce

24 Výcvik se zásahovou jednotkou

25

26 Diskuse studentů o stavu extremismu v ČR a přesahy do sousedních zemí (ÚOOZ Policie ČR)

27 Informační letáček pro turisty -Součástí projektu bylo i zpracování informačního letáčku pro turisty druhého státu, obsahujícího návody a doporučení turistům, co oni sami mohou učinit pro to, aby se sami nestali obětí trestného činu, -na tvorbě letáčku se podíleli studenti SŠT Most, při jeho úpravách a „doladěních“ významně pomohli studenti Gymnázia Marienberg a konečná úprava obsahu byla provedena naší školou dle požadavků Policie ČR, ÚO Most a Polizeidirektion Chemnitz, -letáček byl poté předán k odsouhlasení městům Most a Marienberg, čímž vznikla finální verze materiálu.

28 Celkové zhodnocení projektu •Veškeré úkoly stanovené projektem byly splněny a projekt vytvořil předpoklady pro další zvyšování pocitu bezpečí občanů v přeshraničním regionu, •projekt budoucím uchazečům o práci v ozbrojených sborech a složkách ČR a Svobodného státu Sasko zdůraznil nezbytnost úzké a neformální spolupráce mezi bezpečnostními sbory obou států, jehož výsledkem vždy musí být zvyšování bezpečnosti občanů, •to, že se vytvořily nové osobní neformální vazby a vztahy mezi českými a saskými studenty, z nichž část se bude ucházet o práci v bezpečnostních sborech obou států, je samo o sobě nezanedbatelným příspěvkem k budoucnosti Euroregionu, ve kterém žijeme a pracujeme.

29 Závěrem Vedení SŠT Most upřímně děkuje za pomoc a spolupráci při tvorbě projektu a zejména při jeho realizaci svým projektovým partnerům: -Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje a jeho řediteli plk. Mgr. Tomáši Landsfeldovi a jeho spolupracovníkům, -Polizeidirektion Chemnitz, panu policejnímu prezidentu Uwe Rei3mannovi a panu policejnímu řediteli Christianu Ottovi a jejich spolupracovníkům, -Územnímu odboru Policie ČR Most a jeho vedoucímu panu plk. Mgr. Jiřímu Volprechtovi a jeho spolupracovníkům. Naše upřímné poděkování patří také pedagogům a studentům Gymnázia Marienberg, kteří významně přispěli k dosažení cílů projektu a dále i všem orgánům a institucím, které svým dílem přispěly k obsahu projektu (zjm. GIBS Praha, ÚOOZ odbor V5, MP Litvínov a další).

30 Zvlášť by chtělo vedení školy upřímně poděkovat za podporu a osobní nasazení při přípravě a realizaci projektu náměstkyni primátora města Most JUDr. Haně Jeníčkové, bez níž by příprava i realizace projektu byla velmi obtížná.

31 Děkujeme za pozornost PaedDr. Karel Vokáč, ředitel školy, tel. 476137501 Ing. Čestmír Pastýřík, statutární zástupce ředitele, tel. 476137301


Stáhnout ppt "Projekt „Bezpečná cesta“ č. 0635.01/150213/1/01. Partneři projektu  Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Územní odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google