Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace pro JSDH obcí 17. 2. 2016 Krajský úřad Libereckého kraje PŘESHRANIČNÍ PROGRAMY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace pro JSDH obcí 17. 2. 2016 Krajský úřad Libereckého kraje PŘESHRANIČNÍ PROGRAMY."— Transkript prezentace:

1 Dotace pro JSDH obcí 17. 2. 2016 Krajský úřad Libereckého kraje PŘESHRANIČNÍ PROGRAMY

2 Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

3 Obsah prezentace Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014- 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Specifika přeshraničních programů Poskytovatel Období, na které se dotace poskytuje Účel/předmět dotace Oprávněný žadatel Postup při podání žádosti Použité zkratky: JS: Společný sekretariát, Centrum: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, EK: Evropská komise, EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj, Program: Program spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko

4 Základní informace o přeshraničních programech Projekty přeshraniční spolupráce – důležité charakteristiky: podporují rozvoj daného pohraničí přínosy z projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice = přeshraniční dopad na společném projektu se podílí z každé země alespoň jeden partner. Program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Je kladen důraz na skutečné přeshraniční dopady (společný projekt musí mít dopad na obou stranách hranice a přinášet užitek obyvatelům podporovaného území)

5 Územní vymezení (CZ-SN) česká dotační oblast (kraje): Karlovarský Ústecký Liberecký saská dotační oblast (zemské okresy): Vogtlandkreis Zwickau Erzgebirgskreis Mittelsaschen Sächsische Schweiz – Osterzgebirge Bautzen Görlitz Dresden Chemnitz duryňská dotační oblast (zemské okresy): Greiz Saale-Orla

6 Základní informace o přeshraničních programech Princip vedoucího partnera Partneři musí splnit tři kritéria spolupráce (společná příprava, realizace, financování, personál) Vhodní žadatelé dle prioritních os Průběžné výzvy

7 Základní informace o přeshraničních programech Financování 85 % EFRR + 10 % spolufinancování + 5 % státní rozpočet (soukromoprávní subjekty, které nevykonávají veřejně prospěšnou činnost nemají nárok na 5 % ze SR) Paušály u výdajů Fond mikroprojektů – Euroregion Nisa (Celkové výdaje 1 500 – 30 000 EUR)

8 Poskytovatel Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství SMUL prostřednictvím Saské rozvojové banky (EFRR 85 %), Ministerstvo financí ( 5 % SR)

9 Prioritní osy Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů Prioritní osa 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení Prioritní osa 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

10 Prioritní osa 1 Opatření: Koncepční protipovodňová ochrana Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem vč. nezbytných doprovodných opatření vztahujících se k jednotlivým projektům Zlepšování spolupráce, zejména formou společných cvičení, odborné přípravy a školení, zejména jazykového vzdělávání, podporou práce s mládeží, vztahy s veřejností

11 Prioritní osa 1 Hlavní oblasti podpory podpora společných postupů v případě výskytu povodní realizace systémových aktivit umožňující včasnou identifikaci nebezpečí investice do vybavení a speciální techniky, informačních a komunikačních systémů společná cvičení podpora jazykové vybavenosti práce s mládeží

12 Prioritní osa 4 Hlavní oblasti podpory podpora spolupráce institucí zvyšování jazykových a mezikulturních kvalifikací a kompetencí vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur

13 Prioritní osa 4 Rozšiřování policejní spolupráce (např. v oblasti drogové a majetkové kriminality, boje proti extremismu či spolupráce v oblasti dopravních přestupků…

14 Vhodní žadatelé (žadatelé z ČR) orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace vzdělávací instituce nestátní a neziskové organizace ESÚS podnikatelské subjekty (PO 3) komory s výjimkou profesních komor (PO 3,4)

15 Finanční alokace Programu v EUR Prioritní osaProstředky v EURAlokace v % 1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 15 796 707 10 2. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 68 715 674 43,5 3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení 27 644 237 17,5 4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy 36 332 425 23 5. Technická pomoc 9 478 0246 Celková alokace 157 967 067 €

16 Alokace současná situace v prio 1 Průběžná výzva V prioritní ose 1 je 15 796 707 EUR. Schváleno je již 4.020.636,45 € „Zbývá 11.776.070,55 €“ Na monitorovací výbor 16.3.2016 jdou projekty celkem za 13 788 411 EUR

17 Alokace současná situace v prio 4 Celková alokace je 36 332 425 EUR. Předložených žádostí je za 14 555 333 EUR. (Pro Fond malých projektů již schváleno 13.791.378,00 €)

18 Programové dokumenty http://www.sn-cz2020.eu Programový dokument Realizační dokument Příručka pro české kooperační partnery

19 Žádost https://portal.sn-cz2020.eu/ceiton_flow/ceiton.aspx? Dvojjazyčná verze Vytištěné 3 verze podepsané statutárním zástupcem Přílohy 3 verze Povinné přílohy společné (2x originál a 1 kopie) Povinné přílohy českých kooperačních partnerů Povinné přílohy saských kooperačních partnerů Prio 1 dohoda kooperačních partnerů o spolupráci (např. při provádění společných zásahů, stanovení standardů kvality a bezpečnostních standardů, metod komunikace apod.)

20 Konzultace Konzultace v regionech nebo v Společném sekretariátu v Drážďanech Konzultační dny 1x za měsíc termín v Liberci (nutné zarezervovat, vhodné se saským partnerem) 23.03.2016 20.04.2016 18.05.2016 29.06.2016 http://www.sn- cz2020.eu/cz/termine/aktuelle_termine/aktuelletermine.jsphttp://www.sn- cz2020.eu/cz/termine/aktuelle_termine/aktuelletermine.jsp

21 Co je dobré ještě vědět

22 Kontakty Kontaktní místo pro žadatele z LK Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Eva Hajflerová eva.hajflerova@kraj-lbc.cz +420 485 226 575 Magda Podsedníková Magda.podsednikova@kraj-lbc.cz +420 485 226 926 http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/ www.sn-cz2020.eu


Stáhnout ppt "Dotace pro JSDH obcí 17. 2. 2016 Krajský úřad Libereckého kraje PŘESHRANIČNÍ PROGRAMY."

Podobné prezentace


Reklamy Google