Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IS IZS „ Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IS IZS „ Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného."— Transkript prezentace:

1 IS IZS „ Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ (IS IZS)

2 IS IZS strana 2 Struktura prezentace programu IS IZS pro vedení Ministerstva vnitra  Definice potřebnosti programu  Podstata programu  Gestor programu  Ideové řešení programu  Základní cíle, dopady a přínosy programu  Struktura programu  Harmonogram a etapizace programu  Financování programu

3 IS IZS strana 3 Definice potřebnosti programu IS IZS  katastrofální povodně  ničivé orkány  hromadné dopravní nehody na dálnicích  rozsáhlý požár rafinérie  nákazu ptačí chřipky  statisíce společných zásahů od krátkých a jednoduchých až po dlouhé a složité Máme za sebouČeká násŘešení  stále náročnější zákazník - občan  složitější a rozsáhlejší mimořádné události  svět rozmanitých a složitých technologií  lépe a rychleji pracovat s informacemi  automatizovat operační postupy  neuzavírat se a sdílet informace a tím zajistit lepší interoperabilitu mezi základními složkami IZS  integrovat operační střediska do větších  nasadit modernější technologie

4 IS IZS strana 4 Podstata programu IS IZS Program směřuje do:  operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a ZZS krajů), která jsou určena pro komunikaci s občanem v tísni a pro rychlé nasazení sil a prostředků (SaP). Programem bude nastaven a budován:  jednotný koncept operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS.

5 IS IZS strana 5 Gestor programu IS IZS  Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Subjekty zapojené do příprav programu IS IZS  MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR)  HZS krajů  Policejní prezídium České republiky (PP ČR)  Krajská ředitelství Policie (KŘP)  Ministerstvo zdravotnictví (MZ)  zdravotnické záchranné služby krajů (ZZS krajů)  kraje ČR

6 IS IZS strana 6 „Ideové řešení programu IS IZS“  Vystihuje základní myšlenku, provázanost celkového řešení a základní strukturu programu IS IZS  Národní systém příjmu tísňového volání „NSPTV“  Jednotné datové prostředí – „Integrační platforma“  Jednotný geografický informační systém „GIS“

7 IS IZS strana 7 Hlavní dopady programu IS IZS a)Pro občana:  snížení následků mimořádných událostí v případě společných akcí více složek IZS díky rychlejším a provázanějším zásahům. Ty umožňuje plně dostupné tísňové volání, přesnější určení místa mimořádné události, okamžité zahájení činností potřebných složek ISZ a rychlejší přeprava na místo mimořádné události. b)Pro složky IZS:  možnost efektivní výměny a sdílení dat a informací mezi základními složkami IZS, možnost lepší koordinace a vybudování unifikované technologie pro příjem tísňového volání.

8 IS IZS strana 8 Základní cíle programu IS IZS  zvýšit kvalitu služeb poskytovaných občanovi na úseku tísňového volání při mimořádných událostech,  zkrátit čas mezi tísňovým volání a zásahem na místě při mimořádné události,  sjednotit úroveň informačních systémů operačních středisek základních složek IZS,  nasadit velmi moderní technologie a nově využívat informace.

9 IS IZS strana 9 Základní logika cílů programu Menší následky MU Rychlejší a provázanější zásah Dostupné tísňové volání Přesnější určení místa MU Okamžité zahájení činnosti všech potřebných složek Rychlejší přeprava na místo MU Plně integrovaná činnost všech složek na místě MU Jednotná technologie pro příjem tísňového volání Jednotný GIS Všestranný tok operačních dat Využití navigačních systémů Vizualizace operační situace Vyšší nároky na datové přenosy Nároky na údržbu a obnovu nových technologií jak zrychlit jak integrovatjak se dozvědět o co se technologicky opřít negativní dopady Využít existující infrastrukturu Lépe organizovat Využít vhodné na údržbu nenákladné technologie Efektivně využít externích služeb jak je eliminovat přínosy dlouhodobá udržitelnost Vazba na Krizové řízení

10 IS IZS strana 10 Přínosy programuIS IZS Procesní  jednotné chování tísňových linek směrem k občanovi  kvalitní lokalizace  směrování hovorů podle definovaných pravidel  bezprodlevové vyžádání součinnosti  vizualizace společné operační situace Technické  NSPTV až po koncová pracoviště operátorů eliminující náklady  GIS – společné mapové podklady bez omezení vkládání vlastních vrstev a možnost volání GIS služeb  služby pro sdílení a vizualizaci operačních dat  bezpečné připojení k (páteřní) Integrované telekomunikační síti Ministerstva vnitra (ITS MV)

11 IS IZS strana 11 Výhody jednotné technologie NSPTV  Zkrácení času tísňového volání  Kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru  Bezpečnější a spolehlivější technologie pro zajištění nepřetržité funkcionality  Zavedení automatické lokalizace polohy při tísňovém volání z mobilních telefonů (splnění požadavku Evropské unie), bude řešená lokalizace z VoIP (Voice over Internet Protocol)  Kvalitní napojení na INFO 35 (lokalizace v pevných sítích)  Zkrácení času pro předání údajů jiným složkám IZS  Lepší spolupráce s partnery v IZS  Snížení nákladů – není třeba vyvíjet a udržovat separátně technologie pro příjem tísňového volání a pro lokalizaci polohy  Bude zajištěno společné (silné) vyjednávání s telefonními operátory, Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) aj.

12 IS IZS strana 12 Struktura a počet dílčích projektů v rámci programu IS IZS Krajské standardizované projekty programu IS IZS Střechové řešení programu IS IZS

13 IS IZS strana 13 Řídící a organizační struktura programu IS IZS Strategické rozhodování Sdružuje klíčové projekty MV stejného programu Řeší významné změny programu Hodnotí program (zpravidla měsíčně) Provádění programu Dílčí a ad hoc týmy Realizují konkrétní výstupy projektů (dle potřeby, i denně) Konzistence programu Řídí a koordinuje chod programu Zajišťuje jeho technickou podporu (zpravidla 2 x týdně) Koncepční rozhodování Prosazuje a koordinuje potřeby projektů do všech složek v rámci daného programu Kontroluje plnění úkolů HPT (zpravidla týdně) Rada pro koordinaci Hlavní projektový tým Dílčí tým HZS ČR Dílčí tým P ČR Dílčí tým ZZS R e po rt i n g ESKALACE Řídící výbor ESKALACE

14 IS IZS strana 14 Etapizace programu IS IZS Přípravná fáze programu 2008 – 2009 Definice potřebnosti programu Ideové řešení programu Příprava programu Realizační fáze programu 2010 – 2013 Vývoj programu Implementace programu Provozní fáze programu 2013 – 20.. Udržitelnost programu Provoz programu

15 IS IZS strana 15 Dotační titul programu IS IZS = Integrovaný operační program Priorita 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti prevence a řešení rizik Žadatelé (předkladatelé projektů) o podporu z IOP:  MV-GŘ HZS ČR  HZS krajů  Policejní prezídium ČR  Krajská ředitelství Policie  Kraje ČR (za ZZS krajů)

16 IS IZS strana 16 Rozpočet programu IS IZS HZS ČR cca ¼ z celkové alokace na program IS IZS PČR cca ¼ z celkové alokace na program IS IZS ZZS krajů cca ¼ z celkové alokace na program IS IZS „ NIS IZS“ MV-GŘ HZS ČR cca ¼ z celkové alokace na program IS IZS Celková alokace programu IS IZS činí: 77 175 495 EUR ve struktuře 85 % způsobilých výdajů podpora ze strukturál- ních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých výdajů kofinanční podíl žadatelů (národní spolufinancování).

17 IS IZS strana 17 „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ Informace, dotazy: is_izs@grh.izscr.cz www.hzscr.cz http://is-izs.izscr.cz/


Stáhnout ppt "IS IZS „ Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného."

Podobné prezentace


Reklamy Google