Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_067_Životní prostředí a chemie Ch_067_Chemický průmysl_Životní prostředí a chemie Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_067_Životní prostředí a chemie Ch_067_Chemický průmysl_Životní prostředí a chemie Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres."— Transkript prezentace:

1 Ch_067_Životní prostředí a chemie Ch_067_Chemický průmysl_Životní prostředí a chemie Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 9.ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje učivo – chemický průmysl.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Novotný,P., za kolektiv. Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A CHEMIE

4 V dnešní době se začíná objevovat stále větší množství chemických látek v nových odvětvích ať už jako čistící prostředky, v potravinách, různé obaly, pohonné hmoty, atd.

5 Rozdělení oblastí, do kterých chemické látky přímo zasahují: 1. ovzduší 2. voda 3. půda 4. odpady 5. potraviny

6 1. ovzduší Nečistoty v ovzduší mají různý původ. Největšími znečišťovateli jsou tepelné elektrárny, průmyslová výroba a automobilová doprava. Emise jsou plynné kapalné i pevné látky, které se dostávají do atmosféry. Nejvýznamnějšími složkami emisí jsou SO 2, CO, oxidy dusíku, uhlovodíky, sloučeniny chloru, fluoru a těžkých kovů.

7 Imise vznikají reakcí emisí s dalšími složkami atmosféry. Působí na živé organismy i materiály jednak přímo, jednak ve formě srážek jako kyselé deště.

8 Smog je směs prachu, mlhy a kouřových zplodin. Vzniká za určitých podmínek (teplotní inverze, špatné rozptylové podmínky). Má velmi nepříznivé účinky na lidský organismus.

9 2. voda ● Moře ● - jsou ohrožována především znečišťováním ropnými produkty při lodní dopravě, při těžbě ropy, při haváriích tankerů ● - znečišťování moří vede ke snížení výnosu rybolovu, ohrožuje celosvětovou produkci kyslíku, vede k znehodnocování mořského pobřeží k rekreaci i život lidí, k hynutí mořských živočichů a rostlin

10 ● Vodní toky ● - Představují silně znečištěné stoky, protože ztrácí samočisticí schopnosti a nestačí k likvidaci stále přibývajících nečistot jako jsou např. saponáty, různé kaly, toxické látky, močůvka atd. ● - Podzemní vody jsou znečišťovány z přehnojované půdy, při ropných haváriích i vlivem znečištěných vodních toků.

11 3. půda ● „kyselý“ déšť okyseluje půdu až do hloubky 1 m ● v půdě se z emisí hromadí i některé kovy a pesticidy a způsobují její toxicitu ● často dochází k znečištění půdy odpadními vodami, ropovody nebo přehnojováním ● vážným ohrožením půdy je eroze (odnos půdy) vodní i větrná (eroze se urychluje orbou po spádnici, cestami, odstraňováním mezí, odlesňováním, odrnováním apod.) ● vedle kvality půdy je vážně ohrožován její rozsah (stavby sídlišť, silnic, podniků a těžba surovin vyžadují velké plochy půdy)

12 4. odpady ● velmi aktuální problém je látka dioxin ● dioxiny jsou extrémně stálé a mají schopnost hromadit se v živých organismech (proto jsou jimi zamořeny i potraviny, hlavně živočišného původu) ● ačkoliv jsou dioxiny velmi jedovaté, akutní otrava zpravidla nehrozí - přijímáme je totiž ve velmi malých množstvích (odhaduje se, že člověk průměrné váhy jich za den přijme asi 120 pikogramů)

13 Dioxiny se dostávají do těla kontaminovanou potravou, vdechováním a dotekem přes kůži. Tyto jedy se hromadí v lidském tuku, odkud se pak během let pomalu uvolňují. Dioxiny jsou dnes klasifikovány jako karcinogen první třídy. Štítná žláza Dioxiny narušují hormonální činnost Prsa Během kojení mohou dioxiny přecházet od matky k dítěti Reprodukční systém Nižší počet spermií, afrofie varlat, poruchy plodnosti, ztráta schopnosti donosit plod Kůže Dioxiny mohou způsobit kožní onemocnění zvané chlorakne Tukové tkáně Duioxin se ukládá v tukových tkáních Krev Dioxin může být detekován v krevních testech

14 Zdroje dioxinů ● Největším zdrojem dioxinů jsou spalovny nemocničního (53 %) a komunálního (31 %) odpadu. ● Dioxiny zde vznikají, pokud jsou při spalování přítomny chlorované sloučeniny, jako např. PVC. ● Dioxiny mohou vznikat také jako vedlejší produkt průmyslové výroby, které se účastní chlór.

15 Ekologická katastrofa - Dioxin https://www.youtube.com/watch?v=1EF6EKiT0D I

16 5. potraviny ● světová organizace uvádí, že strava ovlivňuje zdraví ze 60% zatímco duševní pohoda, lékařská péče, či znečištění ovzduší zůstává daleko vzadu ● jak se vyhnout chemikáliím v potravě: ● - informovat se o tom co je nebezpečné v našem okolí ● - konzumovat výrobky označené: bio produkt ● - vyhýbat se škodlivým emulgátorům ● - omezit jídlo v konzervách, hotová jídla (jen na ohřátí) ● - pokud možno nakupovat potraviny přímo od výrobců (od známých z venkova, přímo od zemědělců) apod.

17 Odpovězte na otázky: ● Co jsou to emise a které jsou jejich hlavní složky? ● Co je to smog, jak vzniká? ● Uveď způsoby znečišťování půdy. ● Jakými způsoby se dostávají do těla člověka dioxiny?

18 Odpovězte na otázky: ● Co jsou to emise a které jsou jejich hlavní složky? Emise jsou plynné kapalné i pevné látky, které se dostávají do atmosféry. Nejvýznamnějšími složkami emisí jsou SO2, CO, oxidy dusíku, uhlovodíky, sloučeniny chloru, fluoru a těžkých kovů. ● Co je to smog, jak vzniká? Smog je směs prachu, mlhy a kouřových zplodin. Vzniká za určitých podmínek (teplotní inverze, špatné rozptylové podmínky). ● Uveď způsoby znečišťování půdy. ● Půda je znečišťována odpadními vodami, přehnojováním, erozí vodní i větrnou apod. ● Jakými způsoby se dostávají do těla člověka dioxiny? Kontaminovanou potravou, vdechováním a dotekem přes kůži.

19 POUŽITÉ ZDROJE: ● Základy chemie 2. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-312-4 ● Obr.1: Stock Photography: Green chemistry. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/stock-photography-green-chemistry-image4843482http://www.dreamstime.com/stock-photography-green-chemistry-image4843482 ● Obr.2: Royalty Free Stock Image: Emission. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-emission-image8503476http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-emission-image8503476 ● Obr.3: Stock Photos: Pollution. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/stock-photos-pollution-image2305413 http://www.dreamstime.com/stock-photos-pollution-image2305413 ● Obr.4: Stock Photo: Pollution. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/stock-photo-pollution-image9465090 http://www.dreamstime.com/stock-photo-pollution-image9465090 ● Obr.5: Smog. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Smoghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Smog ● Obr.6: Royalty Free Stock Photo: Asian boy wearing mouth mask against air pollution. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-asian-boy- wearing-mouth-mask-against-air-pollution-beijing-image37522625http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-asian-boy- wearing-mouth-mask-against-air-pollution-beijing-image37522625 ● Obr.7: Editorial Image: Oil spill on the Ao Prao beach, Koh Samet Island. Www.dreamstime.com [online]. 2013 [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-oil-spill-ao-prao-beach- kho-samed-island-thailand-photo-taken-july-image34068665http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-oil-spill-ao-prao-beach- kho-samed-island-thailand-photo-taken-july-image34068665

20 POUŽITÉ ZDROJE: ● Obr.8: Royalty Free Stock Photo: Two swans,one is covered with oil. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-two-swans-one-covered-oil- image644095http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-two-swans-one-covered-oil- image644095 ● Obr.9, 10, 11: Znečištění vody. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody ● Obr.12: Stock Photos: Human body outline. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/stock-photos-human-body-outline-image22432393 ● Ekologické katastrofy - Dioxín. Www.youtube.com [online]. 2012 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1EF6EKiT0DI


Stáhnout ppt "Ch_067_Životní prostředí a chemie Ch_067_Chemický průmysl_Životní prostředí a chemie Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres."

Podobné prezentace


Reklamy Google