Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajina a životní prostředí. Průmysl a jeho vliv na krajinu a životní prostředí Průmyslová výroba je jeden z hlavních faktorů lidské činnosti ovlivňující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajina a životní prostředí. Průmysl a jeho vliv na krajinu a životní prostředí Průmyslová výroba je jeden z hlavních faktorů lidské činnosti ovlivňující."— Transkript prezentace:

1 Krajina a životní prostředí

2 Průmysl a jeho vliv na krajinu a životní prostředí Průmyslová výroba je jeden z hlavních faktorů lidské činnosti ovlivňující krajinu a životní prostředí

3 Obsah 1. Průmysl a krajina 2. Znečišťování atmosféry 3. Znečišťování vod 4. Znečišťování půd 5. Vliv na živé organismy 6. Vliv vybraných průmyslových odvětví na krajinu

4 Průmysl a krajina S průmyslovou výrobou je spojena produkce tepla, pevných, tekutých a plynných odpadů a hluku Průmysl ovlivňuje reliéf, ovzduší, podzemní i povrchové vody Průmyslová výroba značně ovlivňuje sídelní strukturu

5 Znečišťování atmosféry Průmyslová výroba ovlivňuje atmosféru plynnými i pevnými částicemi a teplem Velkým problémem je nárůst oxidu uhličitého v atmosféře Oxidy síry a dusíku vznikají spalováním hnědého uhlí Tyto exhalace jsou podstatou vzniku kyselých dešťů Hromadění exhalací a špatné rozptylové podmínky způsobují smog Ozonosféra

6 Znečišťování vod Na znečištění vod se podílejí kyselé deště – dochází k poklesu druhového složení, je hygienicky závadná, má nepříjemnou chuť Průmysl je velkým odběratelem vody ( hlavně energetický, těžký a chemický průmysl) Průmysl značně ovlivňuje kvalitu povrchových a podpovrchových vod Je to hlavně díky kontaminaci a teplotě odpadních vod Znečišťování vod se projevuje i na vodě mořské

7 Znečišťování půd Průmyslové odpady ovlivňují chemické složení půdy Působí na ni kyselé deště, zvyšují se koncentrace hliníku a těžkých kovů

8 Vliv na živé organismy Působení průmyslu je přímé a nepřímé Dokážeš uvést příklady přímého a nepřímého působení průmyslu na živé organismy? Která společenstva organismů se lépe vyrovnávají s tímto působením? Druhově bohatá nebo monokultury?

9 Vliv vybraných průmyslových odvětví na krajinu Mezi průmysly s největším dopadem na krajinu a životní prostředí patří chemický průmysl a průmysl paliv a energetiky Přehled škodlivých látek vznikajících při konkrétních průmyslových výrobáchPřehled škodlivých látek vznikajících při konkrétních průmyslových výrobách Jaké kroky by se měly uskutečnit, aby se vliv průmyslu na životní prostředí zlepšil?

10 Otázky a úkoly? 1. Čím působí průmyslová výroba na krajinu? 2. Jak průmysl ovlivňuje sídelní strukturu? 3. Co jsou to exhalace? 4. Jak vznikají kyselé deště? 5. Kdy nastává smogová situace? 6. K čemu potřebuje průmysl vodu? 7. Jak působí průmyslové exhalace na rostliny a živočichy? 8. Charakterizuj dopad chemického a energetického průmyslu na krajinu a životní prostředí?

11 Oxid uhličitý a jeho vliv na krajinu Průmysl produkuje velké množství oxidu uhličitého V roce 2050 by se jeho množství mělo zdvojnásobit Oxid uhličitý sluneční paprsky propouští, ale záření ze Země pohlcuje – vzniká tzv. skleníkový efekt Jaký to může mít dopad na naši Zemi?

12 Ozonosféra Ozonosféru najdeme ve stratosféře Je porušována nadzvukovými letadly a dříve to byly látky zvané freony Její stav se postupně zlepšuje Jaký význam má ozonosféra?

13 Vliv jednotlivých odvětví na životní prostředí Průmyslová výrobaHlavní látky znečišťující životní prostředí Chemický průmyslSloučeniny dusíku, síry, uhlíku, kyslíku a halogeny, odpadní a chladící vody Energetický průmyslOxidy síry, dusíku, uhlíku, popílek, ohřívání odpadních vod HutnictvíOxid siřičitý, sirovodík, oxidy uhlíku, fluor, prach, struska, hutní odpad PetrochemieOxidy síry, uhlovodíky, sirovodík Výroba umělých hmotUhlovodíky, organická rozpouštědla, biologicky těžko rozložitelné odpady Výroby hnojivFluor, fluorovodík, Výroba sklaOxidy dusíku, fluorovodík, olovo


Stáhnout ppt "Krajina a životní prostředí. Průmysl a jeho vliv na krajinu a životní prostředí Průmyslová výroba je jeden z hlavních faktorů lidské činnosti ovlivňující."

Podobné prezentace


Reklamy Google