Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajina a životní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajina a životní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Krajina a životní prostředí

2 Průmysl a jeho vliv na krajinu a životní prostředí
Průmyslová výroba je jeden z hlavních faktorů lidské činnosti ovlivňující krajinu a životní prostředí

3 Obsah 1. Průmysl a krajina 2. Znečišťování atmosféry
3. Znečišťování vod 4. Znečišťování půd 5. Vliv na živé organismy 6. Vliv vybraných průmyslových odvětví na krajinu

4 Průmysl a krajina S průmyslovou výrobou je spojena produkce tepla, pevných, tekutých a plynných odpadů a hluku Průmysl ovlivňuje reliéf, ovzduší, podzemní i povrchové vody Průmyslová výroba značně ovlivňuje sídelní strukturu

5 Znečišťování atmosféry
Průmyslová výroba ovlivňuje atmosféru plynnými i pevnými částicemi a teplem Velkým problémem je nárůst oxidu uhličitého v atmosféře Oxidy síry a dusíku vznikají spalováním hnědého uhlí Tyto exhalace jsou podstatou vzniku kyselých dešťů Hromadění exhalací a špatné rozptylové podmínky způsobují smog Ozonosféra

6 Znečišťování vod Na znečištění vod se podílejí kyselé deště – dochází k poklesu druhového složení, je hygienicky závadná, má nepříjemnou chuť Průmysl je velkým odběratelem vody ( hlavně energetický, těžký a chemický průmysl) Průmysl značně ovlivňuje kvalitu povrchových a podpovrchových vod Je to hlavně díky kontaminaci a teplotě odpadních vod Znečišťování vod se projevuje i na vodě mořské

7 Průmyslové odpady ovlivňují chemické složení půdy
Znečišťování půd Průmyslové odpady ovlivňují chemické složení půdy Působí na ni kyselé deště, zvyšují se koncentrace hliníku a těžkých kovů

8 Působení průmyslu je přímé a nepřímé
Vliv na živé organismy Působení průmyslu je přímé a nepřímé Dokážeš uvést příklady přímého a nepřímého působení průmyslu na živé organismy? Která společenstva organismů se lépe vyrovnávají s tímto působením? Druhově bohatá nebo monokultury?

9 Vliv vybraných průmyslových odvětví na krajinu
Mezi průmysly s největším dopadem na krajinu a životní prostředí patří chemický průmysl a průmysl paliv a energetiky Přehled škodlivých látek vznikajících při konkrétních průmyslových výrobách Jaké kroky by se měly uskutečnit, aby se vliv průmyslu na životní prostředí zlepšil?

10 Otázky a úkoly? 1. Čím působí průmyslová výroba na krajinu?
2. Jak průmysl ovlivňuje sídelní strukturu? 3. Co jsou to exhalace? 4. Jak vznikají kyselé deště? 5. Kdy nastává smogová situace? 6. K čemu potřebuje průmysl vodu? 7. Jak působí průmyslové exhalace na rostliny a živočichy? 8. Charakterizuj dopad chemického a energetického průmyslu na krajinu a životní prostředí?

11 Oxid uhličitý a jeho vliv na krajinu
Průmysl produkuje velké množství oxidu uhličitého V roce 2050 by se jeho množství mělo zdvojnásobit Oxid uhličitý sluneční paprsky propouští, ale záření ze Země pohlcuje – vzniká tzv. skleníkový efekt Jaký to může mít dopad na naši Zemi?

12 Ozonosféra Ozonosféru najdeme ve stratosféře
Je porušována nadzvukovými letadly a dříve to byly látky zvané freony Její stav se postupně zlepšuje Jaký význam má ozonosféra?

13 Vliv jednotlivých odvětví na životní prostředí
Průmyslová výroba Hlavní látky znečišťující životní prostředí Chemický průmysl Sloučeniny dusíku, síry, uhlíku, kyslíku a halogeny, odpadní a chladící vody Energetický průmysl Oxidy síry, dusíku, uhlíku, popílek, ohřívání odpadních vod Hutnictví Oxid siřičitý, sirovodík, oxidy uhlíku, fluor, prach, struska, hutní odpad Petrochemie Oxidy síry, uhlovodíky, sirovodík Výroba umělých hmot Uhlovodíky, organická rozpouštědla, biologicky těžko rozložitelné odpady Výroby hnojiv Fluor, fluorovodík, Výroba skla Oxidy dusíku, fluorovodík, olovo


Stáhnout ppt "Krajina a životní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google