Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování dopravní infrastruktury v roce 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování dopravní infrastruktury v roce 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Financování dopravní infrastruktury v roce 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

2 Financování DI z rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet celkem 94,4 mld. Kč –Aktuální stav čerpání celkem cca 65 mld. Kč, tj. cca 69% Financování oprav silnic II. a III. tříd –Alokace celkem 4,4 mld. Kč - rozdělení finančních prostředků mezi kraje dle délky silnic Příspěvky –327 projektů, příspěvek 979 mil. Kč 2

3 Návrh rozpočtu na rok 2016 a SDV do 2018 Finanční rámec celkem 65,7 – 71,4 – 70,4 mld. Kč Národní zdroje 51,3 - 47 - 48 mld. Kč Nepokryté potřeby – neznamená zastavení přípravy –2016 národní zdroje 2,5 mld. Kč –2017 národní zdroje 16,1 mld. Kč –2018 národní zdroje 26,6 mld. Kč 3

4 Priority sestavování rozpočtu SFDI mandatorní výdaje - o pravy a údržba, příprava akcí, … dofinancování projektů financovaných v rámci OPD 2007 - 2013 dostatečné čerpání OPD 2014 - 2020 pro splnění konkrétních milníků (předem stanovené a sledované cíle OPD) rozestavěné akce nově připravené akce podle stavu jejich připravenosti 4

5 Přehled příjmů SFDI 5 Směrná čísla MF Druh příjmu rozpočet 2016 výhled rozpočtu 2017 výhled rozpočtu 2018 převody výnosů silniční daně5 7005 800 převody podílu z výnosů spotřební daně7 400 7 600 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic4 200 4 300 převody výnosů z mýtného9 0008 400 dotace ze státního rozpočtu20 80018 20021 900 dotace z kapitoly Ministerstva dopravy ČR na projekty spolufinancované EIB 03 0000 Příjmy SFDI47 10047 00048 000 Odhad zůstatku účtu SFDI k 31.12.20154 202xx Předpoklad zdrojů k 1.1.201651 30247 00048 000 v mil. Kč

6 Členění výdajů dle hlavních příjemců 6 Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2016 PříjemceNárodní OPD 2014-2020 CEF Ostatní fondy EU Celkem ŘSD29 2858 6700337 958 SŽDC20 2704 815430025 515 ŘVC51703660883 Ostatní příjemci1 23063201 295 Výdaje celkem51 30213 548798365 651 v mil. Kč

7 Rozklad akcí ŘSD 7 Druh výdaje 2015 schválený rozpočet 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje 2018 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 14 52214 42413 76214 264 z toho: Opravy a údržba9 6008 8009 0009 500 z toho: Mýto a telematika3 5273 8752 8382 648 z toho: Provozní výdaje1 3951 7491 9242 116 Doplatky probíhajících akcí Národní a OPD 2014-2020 7577700 Doplatky akcí OPD 2007-2013033100 Ostatní programy (globální položky)9451 4871 0001 025 Akce v realizaci 28 679 14 1687 9573 087 Akce nově zahajované4 18715 32525 839 Příprava akcí2 3882 5842 358 Celkem46 60937 95840 40246 573 v mil. Kč

8 Rozklad akcí SŽDC 8 Druh výdaje 2015 schválený rozpočet 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje 2018 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje8 2109 20310 00310 503 Ostatní programy (globální položky)4451 4019421 427 Doplatky probíhajících akcí Národní a OPD 2014-202010000 Doplatky akcí OPD 2007-201304 986251 067 Akce v realizaci 34 072 7 5714 3231 165 Akce nově zahajované1 28312 0416 651 Příprava akcí1 2001 0719671 043 Celkem43 93725 51528 30121 856 v mil. Kč

9 Akce ŘSD 9

10 Akce SŽDC 10

11 Akce SŽDC 11

12 Příspěvkové programy 12 v mil. Kč Název 2016 rozpočet SFDI 2017 výhled SFDI 2018 výhled SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) 30 Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) 70 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 150 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy 100 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150 Pravidla na rok 2016 schválil Výbor SFDI dne 23.9.2015

13 Nové oblasti rozpočtu SFDI příprava projektu PPP - R4 mezi Prahou – Skalkou (Příbramí) a Pískem supervizní a kontrolní činnost – supervize staveb, supervize projektových dokumentací (průběžná kontrola projektů) financování oprav silnic II. a III. tříd –předložit vládě do 31. března 2016 návrh na zajištění dodatečného financování rekonstrukce silnic II. a III. třídy v roce 2016, pokud to rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury umožní novela zákona o SFDI – účinnost I. čtvrtletí 2016 13

14 Novela zákona – rozšíření účelu SFDI výstavbu a modernizaci všech drah s výjimkou lanových, které neslouží k dopr. obslužnosti (metro, tramvajové a trolejbusové) výstavbu a modernizaci, opravu a údržbu zařízení služeb výstavbu nebo modernizaci multimodálních překladišť výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu místních komunikací v místech, kde kříží další financovatelnou infrastrukturu zakotvení víceletých smluv pro víceleté akce financované z rozpočtu EU přímo v zákoně 14

15 SFDI bude financovat v rámci OPD 15 Specifické cíle (SC) Zdroje národního spolufinancování Alokace v EUR SFDI jako ZS SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy SFDI 2 395 964 680 ano SC 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy SFDIano SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravySFDI/příjemciano SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci příjemci - městaano SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku příjemcine SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS SFDI 1 327 051 074 ano SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti vlastníci vozidelne SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu SFDI/příjemciano SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T SFDI902 317 139ano SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Dopravapříjemci70 436 542 SFDI je příjemcem

16 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz


Stáhnout ppt "Financování dopravní infrastruktury v roce 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google