Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost silniční a železniční dopravy Přednáška METODIKA BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost silniční a železniční dopravy Přednáška METODIKA BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost silniční a železniční dopravy Přednáška METODIKA BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 PROHLÍDKA LOKALITY Po příjezdu si inspektor projede vozidlem místo stejnou rychlostí jako ostatní řidiči v obou směrech. V intravilánu obvykle stačí vzdálenost několika set metrů v každém směru. V extravilánu může být vzdálenost mnohem větší a dosahovat i několika kilometrů. Okolí pozemní komunikace skladba okolí PK(intravilán, extravilán, periferie, zemědělská krajina, les apod.) druh zástavby (průmyslový areál, komerční areál, obytná čtvrť atd.) prověřit, zda je v okolí zdroj těžké nákladní dopravy zda je mimo zastavěné území vjezdy na pozemky jestli je např. podél cesty roztroušená lineární zástavba apod. Dopravní situace doprava, skladba dopravního proudu, potenciální kolize. Nedostatky PK kolizní diagramy nehod, kontrolní listy aj.

3 MOŽNÁ ZJIŠTĚNÍ BI omezené rozhledové poměry, nedostatečné značení, nebezpečné vlastnosti okolí PK, nebezpečné dopravní podmínky, závažné dopravní konflikty, vysoké rozdíly v rychlostech, dlouhá zdržení, nebezpečné chování řidičů, špatné přizpůsobení pravidlům silničního provozu, vysoké rychlosti, malé odstupy, nadměrné nároky na řidiče, nedostatečně zdůrazněná změna charakteru komunikace při přechodu mezi extravilánem a intravilánem, nepřehlednost na křižovatkách, časté nedovolené parkování v místech se zákazem zastavení, nedostatečná údržba (zejména v zimě), opotřebované vodorovné značení, špatné reflexní vlastnosti svislého dopravního značení, nesprávné (matoucí) značení, příliš mnoho informačních údajů pro řidiče na svislém dopravním značení (viz TP 65), neudržovaná vegetace atd..

4 PŘÍKLADY PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ Možná dopravně-inženýrská opatření pro zlepšení bezpečnosti provozu se skládají např. z následujících změn: stavební vlastnosti (vedení trasy, průřez komunikace, okolí komunikace, atd.), organizace provozu (pravidlo přednosti v jízdě, omezení určitých pohybů, atd.) a informace pro účastníky provozu (vodorovné a svislé dopravní značení, atd.), skladby dopravního proudu, způsobu prováděné údržby apod.

5 V rámci BI daného místa nebo úseku pozemní komunikace je nutno zohlednit tří následující hlediska: -odchylka z platných norem - např. kombinace minimálního poloměru směrového oblouku s maximálním sklonem apod. -lidský faktor - odpovídají stávající parametry komunikace schopnostem a možnostem řidičů? - příliš složité uspořádání dopravní situace zatěžuje mentální kapacitu - uspořádání komunikace vybízející k rychlé jízdě - psychologická přednost - nesprávné optické vedení (pozdní upozornění změny uspořádání jízdních pruhů)ů - pevné překážky ve výhledu - monotónní úseky PK -stav dopravní situace - je daná kombinace vlastností místa (funkce komunikace, stavební vlastnosti, dopravní vlastnosti a využití okolní půdy) dostatečně přehledná a bezpečná pro provoz?

6 KONTROLNÍ LISTY Kontrolní listy slouží jako pomůcka inspektorům při různých fázích bezpečnostní inspekce. Obsahují otázky související s výskytem různých typů problémů.

7 ZPRÁVA O PROVEDENÍ V části A se popisují důvody pro provedení inspekce, podkladové informace (funkce komunikace, dopravní situace, okolí komunikace, návrhové prvky) získané během přípravných prací, a činnosti prováděné v rámci inspekce. V části B se v inspekčním formuláři uvádí identifikované bezpečnostní nedostatky, závady a jejich zhodnocení. V části C je uveden seznam návrhů vhodných opatření k sanaci identifikovaných nedostatků a to návrhy jak krátkodobých opatření (např. nízkonákladová opatření jako dopravní značení atd.), střednědobých (např. omezení rychlosti pomocí fyzických opatření, zbudování ostrůvků na usnadnění přecházení) tak i dlouhodobých (náročné investiční akce) sanačních opatření. Přílohy.

8 FÁZE AUDITU DLE STUPNĚ PD


Stáhnout ppt "Bezpečnost silniční a železniční dopravy Přednáška METODIKA BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google