Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní a liniové stavby 10 Obytné zóny Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní a liniové stavby 10 Obytné zóny Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Dopravní a liniové stavby 10 Obytné zóny Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Obytné zóny TP 103 Je oblast, ve které pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní. Skládá se z jedné nebo více obytných ulic a zklidněných ploch. Vjezd není omezen předpisem, ale má zvláštní stavební úpravu. Obytná ulice je stavebně upravená komunikace se smíšeným provozem se zpevněnými plochami v jedné úrovni.

3 Neorganizovaná hra dětí v dopravním prostoru obytné zóny

4 Příklad urbanistického řešení a organizace dopravy

5

6 Řešení vjezdu do obytné zóny z obslužné komunikace s cyklistickým pruhem

7

8

9

10

11 Skluzavka a prolézačky oddělené nízkou zídkou (sezení)

12 Řešení obytné ulice v městské zástavbě - Holandsko

13 Řešení obytné ulice v městské zástavbě - Německo

14 Přestavba komunikace na obytnou ulici v zástavbě RD

15 Stávající MK a stav po rekonstrukci na obytnou ulici

16 Nevhodné řešení – obytná zóna ve vysokopodlažní zástavbě

17 Nevhodné řešení – dopravní značka bez stavebních úprav nevede ke změně chování účastníků provozu

18 Navrhují se pouze parkovací stání pro osobní automobily pouze na určených plochách, vyznačených barvou, materiálem (kapacity viz ČSN 73 6110) 369/2001 Sb.O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

19 Pěší zóny Komunikace s vyloučenou motorovou dopravou mimo dopravy obslužné (za určitých podmínek). Pěší zóna tvoří jedna nebo více zklidněných komunikací (centrum) musí splňovat požadavky na: - orientaci (i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) - zeleň - zařizovací předměty (mobiliář) - rozhledové poměry na zaústění do MK B, C - úklid a údržbu mechanizací - vedení MHD (zejména tramvaje) - vjezdy s úpravami vjezdů do obytných zón


Stáhnout ppt "Dopravní a liniové stavby 10 Obytné zóny Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google