Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní a liniové stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní a liniové stavby"— Transkript prezentace:

1 Dopravní a liniové stavby
10 Obytné zóny Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Obytné zóny TP 103 Je oblast, ve které pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní. Skládá se z jedné nebo více obytných ulic a zklidněných ploch. Vjezd není omezen předpisem, ale má zvláštní stavební úpravu. Obytná ulice je stavebně upravená komunikace se smíšeným provozem se zpevněnými plochami v jedné úrovni.

3 Neorganizovaná hra dětí v dopravním prostoru obytné zóny

4 Příklad urbanistického řešení a organizace dopravy

5

6 Řešení vjezdu do obytné zóny z obslužné komunikace
s cyklistickým pruhem

7

8

9

10

11 Skluzavka a prolézačky oddělené nízkou zídkou (sezení)

12 Řešení obytné ulice v městské zástavbě - Holandsko

13 Řešení obytné ulice v městské zástavbě - Německo

14 Přestavba komunikace na obytnou ulici v zástavbě RD

15 Stávající MK a stav po rekonstrukci na obytnou ulici

16 Nevhodné řešení – obytná zóna ve vysokopodlažní zástavbě

17 Nevhodné řešení – dopravní značka bez stavebních úprav
nevede ke změně chování účastníků provozu

18 Navrhují se pouze parkovací stání pro osobní automobily
pouze na určených plochách, vyznačených barvou, materiálem (kapacity viz ČSN ) 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

19 Pěší zóny Komunikace s vyloučenou motorovou dopravou mimo dopravy obslužné (za určitých podmínek). Pěší zóna tvoří jedna nebo více zklidněných komunikací (centrum) musí splňovat požadavky na: orientaci (i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) zeleň zařizovací předměty (mobiliář) rozhledové poměry na zaústění do MK B, C úklid a údržbu mechanizací vedení MHD (zejména tramvaje) vjezdy s úpravami vjezdů do obytných zón


Stáhnout ppt "Dopravní a liniové stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google