Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČOV AS-VARIOcomp K slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČOV AS-VARIOcomp K slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační."— Transkript prezentace:

1 ČOV AS-VARIOcomp K slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační systém. ČOV AS-VARIOcomp K slouží k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízení, obytných lokalit, rekreačních zařízení, hotelů, autokempinků atd. s počtem 3 až 25 ekvivalentních obyvatel. Domovní čístírna odpadních vod AS Variocomp K

2 Instalace čistírny Čistírna se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku, připojí se přes hrdla ke kanalizaci a přivede se k ní vzduchovou hadicí umístěnou v chráničce vzduch z dmychadla umístěného v budově. Nastavení základních funkcí je provedeno již z výroby a čistírna kromě zapojení dmychadla do zásuvky nevyžaduje žádné elektroinstalační práce a tak necháváme na zákazníkovi, aby se rozhodl, zda si zprovoznění provede sám podle návodu, nebo využije našich služeb. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 10 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu lze provést i bez použití jeřábu.

3 ČOV tvoří celoplastová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory. V nádrži je umístěn provzdušňovací systém sestávající z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, mamutky a dle místních podmínek i nosiče biomasy. Nádrž je zakryta odklopným víkem.

4 AS - VARIOcomp K - popis technologie čištění Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části ČOV, kde je zbavena mechanických plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru (B). Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento prostor je ve spodní části osazen jemnobublinným provzdušňovacím systémem, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla a případně nosičem biomasy (C). Výhodou řešení je akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny. Aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže (E), kde u dna probíhá hydraulický odtah kalu do kalového prostoru. Vyčištěná voda je pak odtahována mamutkou (F) do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odtahován pomocí mamutky do usazovacího a kalového prostoru (A).

5

6 AS - ANAcomb je duální biologická anaerobně- aerobní čistírna odpadních vod ve velikostní řadě pro 5 až 50 ekvivalentních obyvatel (ČOV) Popis čistírny odpadních vod Čistírnu odpadních vod AS-ANAcomb pro 5 až 50 ekvivalentních obyvatel tvoří celoplastová samonosná nádrž (dále jen nádrž), rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory. Anaerobní část ČOV je zakryta pachotěsným víkem, celá nádrž pak odnímatelným víkem s tepelnou izolací. V aerobní části ČOV je umístěn provzdušňovací jemnobublinný element a propojovací potrubí rozvodu vzduchu, do kterého je vháněn vzduch z dmychadla umístěného mimo nádrž ČOV.

7 Použití ČOV ČOV byla vyvinuta pro čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů, chat, chalup, malých provozoven apod. ČOV lze s výhodou použít i v lokalitách, kde není zajištěn rovnoměrný nátok na ČOV (např.pokud jsou objekty obydleny jen v sezónním období). Technologické schéma ČOV Legenda: A - usazovací prostor B - vyrovnávací prostor C - anaerobní reaktor D - aerobní reaktor E - dosazovací prostor

8 Možnost použití: Biologická čistírna odpadních vod AS - VARIOcomp N (dále jen ČOV), navazuje na v praxi ověřenou typovou řadu ČOV pod obchodním označením AS – VARIOcomp V. Změny vycházejí z požadavků Evropské normy ČSN EN 122553. ČOV je určena pro čištění splaškových odpadních vod z provozoven, hotelů, podniků, obytných celků i částí obcí. Předností ČOV je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a jednoduchá konstrukce technologie. Aktivační čistírna AS- VARIOcomp N

9 Popis stavebních úprav: ČOV je nutno osadit na základovou železobetonovou desku. ČOV je nutno obetonovat včetně zastropení. Napojení nátokového a odtokového potrubí je nutno provádět pružnými spoji. Dmychadlo je umístěno v odděleném plastovém a odvětraném krytu, který je součástí dodávky technologie. Plastový kryt dmychadla je vestavěn do vnitřní části ČOV. Elektrický rozvaděč lze umístit do uzamykatelného plastového stojanu poblíž ČOV nebo do nejbližší budovy (např. sklad, garáž) a propojit s ČOV chráničkou o minimální dimenzi DN 100. Popis funkce ČOV 1. AS - VARIOcomp N Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty. V prostoru aktivační části ČOV je mechanicky předčištěná voda biologicky dočištěna. V dosazovací části ČOV dochází k sedimentaci vytvořených kalových vloček a následně k odtoku vyčištěné vody. Zahuštěný kal se ze spodní části dosazovací nádrže vrací automaticky zpět do aktivace. Část aktivovaného kalu z aktivace jako přebytečný kal je odtahován do kalové nádrže.

10 Příklady rozměrového osazení AS - VARIOcomp 80 N AS - VARIOcomp 80 N/PUMP

11 SEPTIKY HRANATÉ A VÁLCOVÉ jsou navrženy dle ČSN 75 64 02 jako dvou a tříkomorové. Nabízené septiky jsou určeny pro 5 - 20 osob. Septiky se vyrábí svařováním konstrukčních stěnových prvků a desek z polypropylenu technologií svářováním. Možnost použití po předchozím souhlasu OkÚ rŽP v rámci vodoprávního řízení. Dle zákona o vodách je možno septik jako jediný čistící stupeň navrhovat pouze do 10 EO. Septiky

12 SEPTIK + ZEMNÍ FILTR /komplet/ pro komplexní řešení čištění odpadních vod z domácností. Po předčištění v septiku odpadní vody natékají na gravitační pískový filtr. Odtud se může vyčištěná voda vypouštět do vodoteče, trativodu nebo vsakovací studny.Tento způsob čištění je nejvhodnější pro občasně obydlené objekty a pro 3 - 8 obyvatel. Na rozdíl od použití ČOV nevyžaduje el. energii a obsluha minimální. Nevýhodou je nutnost dostatečného spádu a potřeba větší plochy pro zemní filtr. Zemní filtry se navrhují dle ČSN 756402.ČSN 756402 Dodávka kompletu sestává z: - PP nádrž septiku - PE fólie jako těsnění zemního filtru - drenážní perforované potrubí - odvětrávací hlavice - geotextilie - možnost dodání plastové revizní šachty (není součástí kompletu) Výhody plastových nádrží: - nízká hmotnost - možnost propojení více nádrží - možnost individuálních rozměrů - dlouhá životnost - jednoduchá montáž - vysoká odolnost, bez koroze

13

14

15 Pro aktivační a kalové nádrže komunálních i průmyslových čistíren odpadních vod. Systém ASEKO se vyrábí v pěti variantách s možností montáže, vyjímání a zpětného umisťování na dno nádrží za plného provozu ČOV. Po uplynutí doby životnosti pryžových membrán je možná jejich výměna bez přerušení provozu čistírny. Návrhy, projekty, dodávky a montáže provzdušňovacích systémů pro rekonstrukce i nové ČOV, včetně přívodních a rozvodného potrubí vzduchu, dmychadlových soustrojí a jejich automatické regulace podle přání zákazníka. Aktivační nádrže

16 Další výhody: rychlá montáž vysoké procento využití kyslíku ve vzduchu, nízká energetická náročnost na provoz široký rozsah zatížení provzdušňovačů vzduchem nízká tlaková ztráta odolnost proti ucpávání zvláště v průmyslových odpadních vodách snadná kontrola a údržba systému za plného provozu ČOV možnost seřízení množství dodávaného vzduchu (kyslíku) v jednotlivých částech aktivační nádrže možnost rekonstrukce zastaralých a nevyhovujících provzdušňovacích systémů i za provozu


Stáhnout ppt "ČOV AS-VARIOcomp K slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační."

Podobné prezentace


Reklamy Google