Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se čistí odpadní voda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se čistí odpadní voda"— Transkript prezentace:

1 Jak se čistí odpadní voda
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 K čemu slouží ČOV Čistírna odpadních vod ČOV je zařízení, kde se čistí
odpadní voda z průmyslových podniků, zemědělské výroby, bytů a domů. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Na snímku je čistírna odpadních vod ve Vsetíně. Autor © Vlastimil Vaněk

3 Co je odpadní voda? Odpadní voda je voda, jejíž
kvalita byla zhoršena lidskou činností. Znečišťující látky mohou být rozpuštěné (různé soli), nerozpuštěné (písek), biologicky rozložitelné (tuky) nebo nerozložitelné (plasty). Znečištění vody je velký celosvětový problém. Je příčinou onemocnění a úmrtí. Denně zemře na lidí v důsledku znečištění vody. 1 2

4 Mechanické čištění odpadní vody
Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě. Na jejím konci je umístěn lapák štěrku. Dalším stupněm jsou česle. Ty odstraní hrubé plovoucí nečistoty. Následuje lapák písku, často v kombinaci s lapákem tuků. Autor © Vlastimil Vaněk

5 Usazovací nádrže Posledním zařízením pro
mechanické čištění je usazovací nádrž. Odpadní voda je zde rozdělena na tři frakce. Na dno sedimentuje surový kal, který je odčerpáván a odváděn do anaerobního stupně (vyhnívací nádrže). Uprostřed se nachází mechanicky vyčištěná voda obsahující pouze 10 % nečistot. Zcela na povrchu se nachází lehké usazeniny, které jsou shrnovány do lapáku. → Autor © Vlastimil Vaněk

6 Biologické čištění odpadní vody
Tento proces probíhá v srdci ČOV, aktivačních nádržích (obrázky). Principem je využití aerobních bakterií (pracují za přístupu vzduchu), které ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody. Za neustálého vhánění vzduchu do nádrží probíhá proces mineralizace, kdy se odbourávají organické látky za vzniku CO2 a vody. Autor © Vlastimil Vaněk

7 Dosazovací nádrže Takto zpracovaná voda vstupuje do dosazovací nádrže,
kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. Část kalu se vrací do aktivační nádrže. Autor © Vlastimil Vaněk

8 Zpracování kalů Surový i aktivovaný kal se zpracovávají ve vyhnívací
nádrži, kde se za stálého míchání udržuje konstantní teplota 38 0C. Zde probíhá tzv. anaerobní stabilizace (proces přeměny za nepřístupu vzduchu), při níž dochází k přeměně většiny rozložitelných organických látek na bioplyn. Autor © Vlastimil Vaněk

9 K čemu slouží bioplyn? Bioplyn se uskladňuje v plynojemu. Čistírna
ho využívá k ohřevu vlastních vyhnívacích nádrží nebo na produkci tepla a energie. Průměrná produkce bioplynu představuje asi 30 m3 z jedné tuny kalu. Autor © Vlastimil Vaněk

10 Odvodňování kalů Z vyhnívací nádrže se kal přečerpává do uskladňovací
nádrže (obr. dole). Pak se kal odvodňuje dekantační odstředivkou. → Autor © Vlastimil Vaněk

11 Co se děje s odvodněným kalem?
Likvidace čistírenských kalů, a dalších odpadů zachycených v procesu čištění, se provádí v souladu se zákonem o odpadech. Veškeré čistírenské kaly jsou odvodněny na obsah sušiny cca 25% a následně předány firmě, která má oprávnění pro jejich zpracování na rekultivační substrát. Autor © Vlastimil Vaněk

12 Konečný produkt ČOV – čistá voda
Rozdíl mezi vyčištěnou a znečištěnou vodou je zřejmý, takže vyčištěná voda může být vypuštěna do řeky Bečvy. Autor © Vlastimil Vaněk

13 Úkol 1: Uspořádej správně fáze čištění odpadní vody
aktivační nádrž lapák písku česle vyhnívací nádrž usazovací nádrž dosazovací nádrž

14 Kontrola úkolu 1 vyhnívací nádrž dosazovací nádrž aktivační nádrž
usazovací nádrž lapák písku česle

15 Úkol 2: Přiřaď pojmy k obrázkům
C lapák písku usazovací nádrž čistírenský kal vyhnívací nádrž aktivační nádrže plynojem D E F Autor © Vlastimil Vaněk

16 Kontrola úkolu 2 A/ plynojem B/ čistírenský kal C/ vyhnívací nádrž
D/ usazovací nádrž E/ lapák písku F/ aktivační nádrže

17 Seznam použitých obrázků:
Obrázek 1: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na Obrázek 2: [cit ]. Dostupný pod licencí public domain na www: Ostatní obrázky: Autor © Vlastimil Vaněk Děkuji za spolupráci panu Čížovi a ostatním zaměstnancům ČOV Vsetín. Mgr. Vaněk Vlastimil Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Jak se čistí odpadní voda"

Podobné prezentace


Reklamy Google