Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TZ12 – odvodnění podzemních místností a přečerpání splašků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TZ12 – odvodnění podzemních místností a přečerpání splašků"— Transkript prezentace:

1 TZ12 – odvodnění podzemních místností a přečerpání splašků
Doc.Ing.Karel Kabele,CSc. TZ12 KK

2 Odvodnění podzemních místností
I.pásmo - přečerpání splašků II.pásmo - ochrana proti vzduté vodě III.pásmo -bez opatření TZ12 KK

3 Ochrana proti vzduté vodě
Hladina vzduté vody Technická řešení ochrany proti VV kanalizační uzávěr přečerpání splašků TZ12 KK

4 Ochrana proti vzduté vodě - uzávěr
TZ12 KK

5 Přečerpání splašků Princip řešení
ČSN EN Vnitřní kanalizace- Gravitační systémy – Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet. Min. 0.5m Jímka Čerpadlo Sací koš Stoka TZ12 KK

6 Přečepávání odpadních vod
vstupní údaje: množství odpadních vod výtlačná výška vzdálenost od místa napojení na kanalizaci výstup parametry čerpadla (tlak, dopravní množství) objem jímky dimenze výtlačného potrubí TZ12 KK

7 Splaškové odpadní vody
Pro jednotlivé typy zařizovacích předmětů jsou dány hodnoty výpočtového odtoku DU a pro jednotlivé typy provozů jsou dány součinitele odtoku K. Celkový přítok Qi se stanoví dle ČSN EN podle vzorce: l.s-1 Qi průtok splaškových odpadních vod l.s-1 K  součinitel odtoku  l 0,5.s -0,5 ΣDU součet výpočtových odtoků l.s-1 TZ12 KK

8 Výpočtový odtok - Dešťové vody
Množství dešťových odpadních vod Qd se stanovuje z vydatnosti srážek, odvodňované plochy a součinitele odtoku podle ČSN EN dle vztahu: l.s-1 QD průtok dešťových odpadních vod l.s-1 i intenzita deště [l.s-1.m-2 ], pro ČR se uvažuje hodnota 0,03 l.s-1.m-2 A půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m2] C součinitel odtoku [-] TZ12 KK

9 Výpočtové odtoky – splaškové vody
TZ12 KK

10 Součinitel odtoku TZ12 KK

11 Návrh čerpadla Čerpané množství (QČ)
větší nebo rovno množství přiváděných odpadních vod (QSP nebo QD) větší nebo rovno minimálnímu průtoku (QMIN) pro danou dimenzi výtlačného potrubí (minimální rychlost v potrubí - usazování) Měrná energie čerpadla Y výtlačná výška + tlakové ztráty v potrubí TZ12 KK

12 Výpočet velikosti nádrže
Vstupy : Qn výpočtový průtok přiváděné vody Qc čerpané množství zap počet zapnutí čerpadla za hodinu V t1 t2 t1+t2= 3600/zap t2= 3600/zap-t1 čas Objem nádrže TZ12 KK

13 Objem nádrže QN výpočtové množství odpadních vod l.s-1
QC čerpané množství čerpadla l.s-1 z počet zapnutí čerpadla za hodinu (20, max 30) h-1 TZ12 KK

14 Potrubí TZ12 KK

15 Potrubí Dimenze výtlačného potrubí min DN20 pro čisté odpadní vody
min DN80 pro fekální odpadní vody dále dle čerpadla (min.průtoky) TZ12 KK

16 Příklady řešení TZ12 KK

17 Příklad kompaktní stanice WILO
Odvětrání Přítok odpadních .vod Hladina zpětného vzdutí Ponorné čerpadlo 1- uzávěr DN 100 2-přírubový pružný spoj DN 100, 3 - pružný spoj větracího potrubí, 4-sestava dvojice čerpadel s uzávěry a odvzdušněním, 5-ruční membránové čerpadlo 1/2", 6-zpětná klapka DN 80, 7-uzávěr DN 80, 8-pružný přírubový spoj DN 80, 9 - trojcestný kohout, 10 - kalhotový kus DN 80, 11- mikroprocesorová řídící jednotka, 12-výstražné zařízení, 13-pružný přípoj ručního čerpadla TZ12 KK


Stáhnout ppt "TZ12 – odvodnění podzemních místností a přečerpání splašků"

Podobné prezentace


Reklamy Google