Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TZ12 KK1 TZ12 – odvodnění podzemních místností a přečerpání splašků Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TZ12 KK1 TZ12 – odvodnění podzemních místností a přečerpání splašků Doc.Ing.Karel Kabele,CSc."— Transkript prezentace:

1 TZ12 KK1 TZ12 – odvodnění podzemních místností a přečerpání splašků Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.

2 TZ12 KK2 Odvodnění podzemních místností I.pásmo - přečerpání splašků II.pásmo - ochrana proti vzduté vodě III.pásmo -bez opatření

3 TZ12 KK3 Ochrana proti vzduté vodě Hladina vzduté vody  Technická řešení ochrany proti VV  kanalizační uzávěr  přečerpání splašků

4 TZ12 KK4 Ochrana proti vzduté vodě - uzávěr

5 TZ12 KK5 Přečerpání splašků Princip řešení ČSN EN 12056-4 Vnitřní kanalizace- Gravitační systémy – Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet. Min. 0.5m Jímka Čerpadlo Sací koš Stoka

6 TZ12 KK6 Přečepávání odpadních vod vstupní údaje: množství odpadních vod výtlačná výška vzdálenost od místa napojení na kanalizaci výstup parametry čerpadla (tlak, dopravní množství) objem jímky dimenze výtlačného potrubí

7 TZ12 KK7 Splaškové odpadní vody Pro jednotlivé typy zařizovacích předmětů jsou dány hodnoty výpočtového odtoku DU a pro jednotlivé typy provozů jsou dány součinitele odtoku K. Celkový přítok Qi se stanoví dle ČSN EN 12056-2 podle vzorce:  l.s-1  Qi průtok splaškových odpadních vod  l.s-1  K součinitel odtoku  l 0,5.s -0,5  ΣDUsoučet výpočtových odtoků  l.s-1 

8 TZ12 KK8 Výpočtový odtok - Dešťové vody Množství dešťových odpadních vod Qd se stanovuje z vydatnosti srážek, odvodňované plochy a součinitele odtoku podle ČSN EN 12056-3 dle vztahu:  l.s -1  Q D průtok dešťových odpadních vod  l.s -1  iintenzita deště [l.s -1.m -2 ], pro ČR se uvažuje hodnota 0,03 l.s -1.m -2 Apůdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m 2 ] Csoučinitel odtoku [-]

9 TZ12 KK9 Výpočtové odtoky – splaškové vody

10 TZ12 KK10 Součinitel odtoku

11 TZ12 KK11 Návrh čerpadla Čerpané množství (Q Č ) (Q SP nebo Q D ) –větší nebo rovno množství přiváděných odpadních vod (Q SP nebo Q D ) –větší nebo rovno minimálnímu průtoku (Q MIN ) pro danou dimenzi výtlačného potrubí ( minimální rychlost v potrubí - usazování ) Měrná energie čerpadla Y –výtlačná výška + tlakové ztráty v potrubí

12 TZ12 KK12 Výpočet velikosti nádrže Vstupy : Qnvýpočtový průtok přiváděné vody Qcčerpané množství zappočet zapnutí čerpadla za hodinu Qč V t1t2 t1+t2= 3600/zap t2= 3600/zap-t1 čas Objem nádrže

13 TZ12 KK13 Objem nádrže Q N výpočtové množství odpadních vod  l.s -1  Q C čerpané množství čerpadla  l.s -1  zpočet zapnutí čerpadla za hodinu (20, max 30)  h -1  m3m3

14 TZ12 KK14 Potrubí

15 TZ12 KK15 Potrubí Dimenze výtlačného potrubí –min DN20 pro čisté odpadní vody –min DN80 pro fekální odpadní vody –dále dle čerpadla (min.průtoky)

16 TZ12 KK16 Příklady řešení

17 TZ12 KK17 Odvětrání Přítok odpadních.vod Hladina zpětného vzdutí Ponorné čerpadlo 1- uzávěr DN 100 2-přírubový pružný spoj DN 100, 3 - pružný spoj větracího potrubí, 4-sestava dvojice čerpadel s uzávěry a odvzdušněním, 5-ruční membránové čerpadlo 1/2", 6-zpětná klapka DN 80, 7-uzávěr DN 80, 8-pružný přírubový spoj DN 80, 9 - trojcestný kohout, 10 - kalhotový kus DN 80, 11- mikroprocesorová řídící jednotka, 12-výstražné zařízení, 13-pružný přípoj ručního čerpadla Příklad kompaktní stanice WILO


Stáhnout ppt "TZ12 KK1 TZ12 – odvodnění podzemních místností a přečerpání splašků Doc.Ing.Karel Kabele,CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google