Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB TZ 12 Využití dešťové vody a likvidace odpadních vod Doc.Ing.Karel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB TZ 12 Využití dešťové vody a likvidace odpadních vod Doc.Ing.Karel."— Transkript prezentace:

1 ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB TZ 12 Využití dešťové vody a likvidace odpadních vod Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.

2 Odvodnění střech  Gravitační x podtlakové systémy  Vnitřní x vnější systémy  ČSN EN 12056 – Gravitační systémy, ČSN 737660  Sklon žlabu 0,1-0,3%  Ploché střechy min 2 střešní vtoky  Zelené střechy – zvláštní vpust  Účinná plocha střechy  Půdorysný průmět  Účinek větru – celá plocha + 50% svislých stěn  Dimenzování - součást ZTI( grafy +tabulka ČSN EN 12056)  Podokapní, nástřešní a nadřímsové žlaby  Mezistřešní,zaatikové, speciální  Podle délky, sklonu, hloubky a průřezu se stanoví dovolený průtok  Střešní vtoky  Podle tvaru vtoku se stanoví dovolený průtok

3 Odvodnění střech  Podtlakové systémy  Cílený vznik tlakového proudění  Menší profily potrubí  Střecha- bazén  Akustika  dimenzování

4 Likvidace dešťových vod  Drenážní podmok  v území s hladinou podzemní vody níže než 1,2 m pod terénem,  výškový rozdíl mezi rovinou drenáže a hladinou podzemní vody musí být nejméně 1 m.  Délka jednotlivých ramen (drénů) nesmí přesáhnout 30 m, sklon dna potrubí má být 2 až 5 ‰, vzdálenost ramen min. 2 m.  Vždy musí být nejméně dvě ramena, na lomech a koncích potrubí musí být větrací trubky.  Hloubka příkopů je 0,7 až 0,9 m. Styky drénů se překryjí fólií a drény se obsypou drobným štěrkem.  Podle ČSN 73 67 08 má být délka vsakovacích drénů při přítoku splašků 1 m3/d :  v písčitých půdách 160m,  v hlinitých píscích 100m,  v lehkých píscích 80m.

5 Likvidace dešťových vod  VSAKOVACÍ STUDNA  Dno vsakovací studny musí být nejméně 1,5 m nad hladinou podzemní vody.  Vsakovací plocha studny musí činit nejméně 1 m 2 na jednoho připojeného obyvatele.  Zrnitost vsakovací náplně se má směrem nahoru zmenšovat, horní vrstva tloušťky nejméně 200 mm má být z praného písku.  Pod nátokem do studny se umístí dlaždice, aby se zabránilo rozplavení písku. Náplň vsakovací studny musí být snadno vyměnitelná.  Studna musí být odvětrána. Za provozu je třeba studnu alespoň čtvrtleně kontrolovat, a pokud se zjistí, že je povrch zabahněn nebo ucpán, je nutno příslušnou část pískové vrstvy vyměnit.

6 Likvidace dešťových vod  Vsakování – plastové voštinové bloky

7 Využití dešťových vod  Potřeba vody v bytech 140 až 280 l/os/den

8 Využití dešťových vod

9 1. Přívod dešťových vod a jejich filtraci. Filtrace je možná v tzv. okapovém filtru nebo v podzemním virovém filtru, vždy s důrazem na samočisticí funkci filtru 2. Akumulaci dešťové vody v zásobníku. Zásobník může být tzv. nadzemní nebo podzemní, oba typy nádrží dodáváme v celoplastovém provedení. Nádrž je vybavena přítokem a bezpečnostním přepadem. Velikost zásobníku se řídí velikostí střešní plochy nebo předpokládanou spotřebou dešťových vod (vždy se volí menší z obou velikostí). 3. Odběrné zařízení a zásobení spotřebičů vodou. Pro tento účel nejlépe vyhovuje domácí vodárna s automatickým tlakovým spínačem. 4. Systém pro doplňování vodou v období nedostatku dešťové vody. Doplňování může být jednoduše přímo do akumulační nádrže nebo pomocí zařízení ASD do výtlačného potrubí (menší spotřeba pitné vody).

10 Využití dešťových vod  Dimenzování

11 Odlučovače (lapáky) tuku   Lapáky tuku jsou určeny pro zachycení olejů a tuků např. z kuchyní, z potravinářských provozů,zpracování masa a všude tam, kde je nebezpečí vyššího obsahu tuku v odp.vodě   Všeobecně je nutné vypouštět přes lápaky tuku pouze tyto vody s vyloučením odpadu ze sociálních zařízení ap.

12 Dimenzování odlučovačů tuku   Volba jmenovité velikosti NG Při výpočtu jmenovité velikosti je třeba zohlednit tyto koeficienty : NG = Qs · fd · ft · fr NG …………..vypočtená jmenovitá velikost lapáku ( bezrozměrná hodnota ) Qs …………...maximální odtok odpadní vody v l/s fd …………….koeficient měrné hmotnosti směrodatný pro tuky a oleje ( z kuchyní, restaurací, stravovacích zařízení fd = 1 ) ft ……………. koeficient zohledňující závislost na teplotě odtékající vody ( Teplota vody na přítoku 60 0C, ft = 1,3 ) fr ……………. koeficient zohledňující vliv čistících prostředků ( při použití fr = 1,3, bez použití fr = 1 )   Podle počtu jídel za den je možný tento orientační návrh:: do 200................velikost NG 2 200 - 400...........velikost NG 4 400 - 600...........velikost NG 7

13 Koalescenční odlučovač ropných látek Předčištění silně znečištěných odpadních vod z •parkovišť •autoservisů

14 Sorpční odlučovač ropných látek

15

16 Myčky aut

17 Septiky, zemní filtry

18 Odkazy, prameny  http://www.asio.cz/ http://www.asio.cz/  http://www.ekona.cz http://www.ekona.cz  http://www.lapoly.cz/ http://www.lapoly.cz/  http://www.sekoprojekt.cz/ http://www.sekoprojekt.cz/  http://www.herva.cz/


Stáhnout ppt "ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB TZ 12 Využití dešťové vody a likvidace odpadních vod Doc.Ing.Karel."

Podobné prezentace


Reklamy Google