Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TZ 12 Využití dešťové vody a likvidace odpadních vod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TZ 12 Využití dešťové vody a likvidace odpadních vod"— Transkript prezentace:

1 TZ 12 Využití dešťové vody a likvidace odpadních vod
Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.

2 Odvodnění střech Gravitační x podtlakové systémy
Vnitřní x vnější systémy ČSN EN – Gravitační systémy, ČSN Sklon žlabu 0,1-0,3% Ploché střechy min 2 střešní vtoky Zelené střechy – zvláštní vpust Účinná plocha střechy Půdorysný průmět Účinek větru – celá plocha + 50% svislých stěn Dimenzování - součást ZTI( grafy +tabulka ČSN EN 12056) Podokapní, nástřešní a nadřímsové žlaby Mezistřešní,zaatikové, speciální Podle délky, sklonu, hloubky a průřezu se stanoví dovolený průtok Střešní vtoky Podle tvaru vtoku se stanoví dovolený průtok

3 Odvodnění střech Podtlakové systémy Cílený vznik tlakového proudění
Menší profily potrubí Střecha- bazén Akustika dimenzování

4 Likvidace dešťových vod
Drenážní podmok v území s hladinou podzemní vody níže než 1,2 m pod terénem, výškový rozdíl mezi rovinou drenáže a hladinou podzemní vody musí být nejméně 1 m. Délka jednotlivých ramen (drénů) nesmí přesáhnout 30 m, sklon dna potrubí má být 2 až 5 ‰, vzdálenost ramen min. 2 m. Vždy musí být nejméně dvě ramena, na lomech a koncích potrubí musí být větrací trubky. Hloubka příkopů je 0,7 až 0,9 m. Styky drénů se překryjí fólií a drény se obsypou drobným štěrkem. Podle ČSN má být délka vsakovacích drénů při přítoku splašků 1 m3/d : v písčitých půdách 160m, v hlinitých píscích 100m, v lehkých píscích 80m.

5 Likvidace dešťových vod
VSAKOVACÍ STUDNA Dno vsakovací studny musí být nejméně 1,5 m nad hladinou podzemní vody. Vsakovací plocha studny musí činit nejméně 1 m2 na jednoho připojeného obyvatele. Zrnitost vsakovací náplně se má směrem nahoru zmenšovat, horní vrstva tloušťky nejméně 200 mm má být z praného písku. Pod nátokem do studny se umístí dlaždice, aby se zabránilo rozplavení písku. Náplň vsakovací studny musí být snadno vyměnitelná. Studna musí být odvětrána. Za provozu je třeba studnu alespoň čtvrtleně kontrolovat, a pokud se zjistí, že je povrch zabahněn nebo ucpán, je nutno příslušnou část pískové vrstvy vyměnit.

6 Likvidace dešťových vod
Vsakování – plastové voštinové bloky

7 Využití dešťových vod Potřeba vody v bytech 140 až 280 l/os/den

8 Využití dešťových vod

9 Využití dešťových vod Přívod dešťových vod a jejich filtraci. Filtrace je možná v tzv. okapovém filtru nebo v podzemním virovém filtru, vždy s důrazem na samočisticí funkci filtru Akumulaci dešťové vody v zásobníku. Zásobník může být tzv. nadzemní nebo podzemní, oba typy nádrží dodáváme v celoplastovém provedení. Nádrž je vybavena přítokem a bezpečnostním přepadem. Velikost zásobníku se řídí velikostí střešní plochy nebo předpokládanou spotřebou dešťových vod (vždy se volí menší z obou velikostí). Odběrné zařízení a zásobení spotřebičů vodou. Pro tento účel nejlépe vyhovuje domácí vodárna s automatickým tlakovým spínačem. Systém pro doplňování vodou v období nedostatku dešťové vody. Doplňování může být jednoduše přímo do akumulační nádrže nebo pomocí zařízení ASD do výtlačného potrubí (menší spotřeba pitné vody).

10 Využití dešťových vod Dimenzování

11 Odlučovače (lapáky) tuku
Lapáky tuku jsou určeny pro zachycení olejů a tuků např. z kuchyní, z potravinářských provozů,zpracování masa a všude tam, kde je nebezpečí vyššího obsahu tuku v odp.vodě Všeobecně je nutné vypouštět přes lápaky tuku pouze tyto vody s vyloučením odpadu ze sociálních zařízení ap.

12 Dimenzování odlučovačů tuku
Volba jmenovité velikosti NG Při výpočtu jmenovité velikosti je třeba zohlednit tyto koeficienty : NG = Qs · fd · ft · fr NG …………..vypočtená jmenovitá velikost lapáku ( bezrozměrná hodnota ) Qs …………...maximální odtok odpadní vody v l/s fd …………….koeficient měrné hmotnosti směrodatný pro tuky a oleje                      ( z kuchyní , restaurací, stravovacích zařízení fd = 1 ) ft ……………. koeficient zohledňující závislost na teplotě odtékající vody                      ( Teplota vody na přítoku < 60 0C , ft = 1 Teplota vody na přítoku > 60 0C , ft = 1,3 ) fr ……………. koeficient zohledňující vliv čistících prostředků                      ( při použití fr = 1,3 , bez použití fr = 1 ) Podle počtu jídel za den je možný tento orientační návrh::      do velikost NG 2      velikost NG 4      velikost NG 7

13 Koalescenční odlučovač ropných látek
Předčištění silně znečištěných odpadních vod z parkovišť autoservisů

14 Sorpční odlučovač ropných látek

15

16 Myčky aut

17 Septiky, zemní filtry

18 Odkazy, prameny http://www.asio.cz/ http://www.ekona.cz


Stáhnout ppt "TZ 12 Využití dešťové vody a likvidace odpadních vod"

Podobné prezentace


Reklamy Google