Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Audit Nezávislý audit Interní audit. Audit = nezávislé ověření a vyjádření názoru na účetní závěrku společnosti jako celek.... je-li účetní závěrka vyhotovena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Audit Nezávislý audit Interní audit. Audit = nezávislé ověření a vyjádření názoru na účetní závěrku společnosti jako celek.... je-li účetní závěrka vyhotovena."— Transkript prezentace:

1 Audit Nezávislý audit Interní audit

2 Audit = nezávislé ověření a vyjádření názoru na účetní závěrku společnosti jako celek.... je-li účetní závěrka vyhotovena ve všech významných aspektech v souladu s používanými účetními zásadami … kde jsou definované? Definice a cíle auditu Rozvaha Výkaz zisků a ztrát CF - Přehled o peněžních tocích Příloha

3 Uživatelé finančních výkazů Banky a finanční partneři Akcionáři Státní orgány Finanční výkazy Burza Představenstvo společnosti/ Dozorčí rada Strategičtí partneři

4 Audit (Účetní) Audit je ověřování vykazovaných skutečností souvisejících s podnikáním, tedy v podstatě kontrolní činnost, kdy tzv. auditor ověřuje správnost vedení účetnictví, zda je vedeno v souladu s platnými předpisy. Část podnikatelských subjektů, u kterých to stanoví Zákon o účetnictví, je povinno si nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

5 Audit povinný pro podniky: Podmínky auditu (zjednodušený výtah ze zákona o účetnictví) : 1. aktiva celkem více než 40 mil. Kč, 2. roční (průměrný) čistý obrat více než 80 mil. Kč, 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50. A.S. podléhá auditu pokud splňuje alespoň jedno kritérium, ostatní společnosti dvě ze tří uvedených

6 Zpráva auditora je velmi stručná:

7 Sbírka listin OR Zpráva auditora je uložena (povinnost tak činit) ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku. Bývá součástí Výroční zprávy, která obsahuje Zprávu o hospodaření, Zprávu auditora, Účetní závěrky (Rozvaha, Výsledovka Cash Flow, Příloha). Ve sbírce listin jsou uloženy také Zakladatelské dokumenty, notářské zápisy apod.

8 Enron – americký příběh Celosvětový skandál: Enron – (americký energetický gigant, největší světový obchodník s plynem), r. 2001 vysílal do světa samé příznivé zprávy o svých výsledcích (vrchní revizor účtů tajně nechal zničit velké množství konfliktních údajů, aby tak zamaskoval chybné účetní výkazy. To se však nepodařilo zcela utajit). Americký burzovní dozor proto zahájil proti společnosti vyšetřování. V listopadu 2001 vedení Enronu oficiálně přiznalo, že podnikové zisky byly od roku 1997 uměle nadhodnoceny o celých 600 milionů dolarů. Tato zpráva vedla k poklesu kurzu na pouhých 61 centů (v srpnu roku 2000 dosáhly jeho akcie rekordní ceny 90,52 dolarů). Nakonec skončil Enron v konkurzu a jeho akcie byly 23. ledna 2002 z obchodování na burze vyloučeny.

9 Auditorská firma Arthur Andersen Spolu s Enronem padla i významná auditorská firma Arthur Andersen, protože vyšlo najevo, že kryla machinace v účetnictví Enronu. Tento účetní skandál zasáhl i banky. Americká Komise pro cenné papíry udělila v roce 2003 vysoké pokuty investičním bankám, které se snažily krýt některé finanční transakce. Jedná se například o investiční banku J.P. Morgan & Chase, která dostala pokutu 135 milionů USD, nebo o Citigroup s pokutou v hodnotě 120 milionů USD.

10 WorldCom Podobný osud jako Enron zasáhl i významnou americkou telekomunikační společnost WorldCom, která ovšem v roce 2002 změnila vedení společnosti. Novému vedení se podařilo dohodnout se s věřiteli na zaplacení odškodného ve výši zhruba 750 miliónu dolarů. Pokuta americké Komise pro cenné papíry činila zhruba 500 miliónů dolarů. Přesto se podařilo společnost zachránit a podniká dál pod novým názvem MCI. Americký telekomunikační gigant WorldCom byl založen v roce 1986 a podnikal v 65 zemích světa. Účetní skandály nakonec dohnaly společnost k tomu, že musela požádat o ochranu před věřiteli. Předstupeň bankrotu.

11 Tyto skandály měly dopad nejen na americké kapitálové trhy, ale i na zbytek světa. Tyto dopady můžeme shrnout do následujícího přehledu: podlomení důvěry akcionářů a investorů ve vypovídací hodnotu účetních a finančních výkazů společností otřesení důvěry v nezávislost a profesionalitu auditorů otřesení důvěry ke kvalitě správy a řízení společností (corporate governance) otřesení důvěry v investiční poradce - analytiky otřesení důvěry v ratingové agentury celosvětový propad finančních trhů podlomení důvěry v americký dolar obavy, že problém úplnosti a pravdivosti účetních výkazů a činnosti auditorů v USA se může kdykoliv objevit i v Evropě.

12 Američané mají zákon SOX Zákon o interním auditu, kterým legislativa reagovala na zmíněné skandály, Bush podepsal v červenci 2002 Zákon ukládá všem společnostem, jejichž akcie jsou veřejně obchodovány na americkém akciovém trhu, povinnost zavést a udržovat interní kontroly, a současně pod tvrdými postihy určuje zodpovědnost manažerů za jakékoliv zkreslování zveřejňovaných výsledků. Mnoho společností si tak muselo zamést před vlastním prahem a manažeři se mnohdy divili, co díky němu zjistili.

13 INTERNÍ AUDIT – Provádí útvar interního auditu Hlavní uživatelé služeb interního auditu: řídící orgány společností (vrcholový management, představenstvo, dozorčí rada) provozní management externí auditoři Interní audit se netýká pouze podnikatelských subjektů. Útvary interního auditu mohou jsou zřizovány i ve státní správě a samosprávě

14 Účelem činnosti interního auditu: - pomáhat řídícím pracovníkům podniku v efektivním plnění jejich funkcí - pro dosažení tohoto cíle jim poskytuje následující služby: Analýzy Hodnocení Doporučení Návrhy Informace.

15 Úloha interního auditu Neustálá analýza podniku, sledování správného řízení Ověřování spolehlivosti a vhodnosti IS Kontrola plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení Sledování provádění kontrol v celém podniku Informování vedení o všech odhalených nepravidelnostech, anomáliích + doporučení, jak je odstranit Zabezpečování adekvátního využívání zdrojů podniku (lidských i materiálních) Spolupráce s externím auditorem


Stáhnout ppt "Audit Nezávislý audit Interní audit. Audit = nezávislé ověření a vyjádření názoru na účetní závěrku společnosti jako celek.... je-li účetní závěrka vyhotovena."

Podobné prezentace


Reklamy Google