Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERNÍ AUDIT (Prezentace vytvořena s přispěním studentů kurzu 1FU505 a diplomantů KFUA)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERNÍ AUDIT (Prezentace vytvořena s přispěním studentů kurzu 1FU505 a diplomantů KFUA)"— Transkript prezentace:

1 INTERNÍ AUDIT (Prezentace vytvořena s přispěním studentů kurzu 1FU505 a diplomantů KFUA)

2 Osnova Vývoj interního auditu Koncepce interního auditu
Funkční náplň interního auditu. Standardy pro profesní praxi interního auditu Čím by interní audit neměl být

3 Vývoj interního auditu
Rostoucí velikost podniků znamenala zvýšené riziko omylů a podvodů – důvod pro ověřování správnosti účetnictví vedle nezávislého externího posouzení interními auditory. Význam a úloha interního auditu se neustále vyvíjela a současně roste jeho odpovědnost při plnění základního cíle: sloužit vedení podniku jako nástroj pro dosažení efektivnosti řízení podniku.

4 Institut interních auditorů (IIA)
založen 1941 v New Yorku dnes sídlo v Altamonte Springs na Floridě do jeho činnosti zapojeni auditoři z celého světa činnost institutu: vypracovává profesní standardy zabezpečuje profesní certifikaci interních auditorů provádí výzkum v oblasti interního auditu organizuje profesní výuku (konference, semináře, kurzy…) udržuje celosvětové kontakty s přidruženými instituty

5 Evropská konfederace Institutů pro interní audit (ECIIA)
založena r z důvodu snahy o sjednocení přístupů k problematice interního auditu zachovává úplnou autonomii národních institutů snaží se prosazovat a rozvíjet profesionální praxi v oblasti interního auditu v Evropě hlavní cíle: rozvíjení interního auditu v Evropě podpora přijetí standardů profesní praxe interního auditu v Evropě podpora certifikace interních auditorů v Evropě zajistit koordinovaný postup vůči EU

6 Koncepce auditu Definice: Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení provozu organizace. Pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů.

7 Tradiční vs. moderní interní audit
Role interního auditu tradiční moderní policajt poradce autorita formální neformální zdroj autority podnikové předpisy osobní schopnosti, zkušenosti opatření k nápravě nátlak doporučení

8 Moderní interní audit poradní orgán vedení podniku
snaží se dosáhnout vyšší efektivnosti prostřednictvím zdokonalování uplatňované strategie, používaných metod, systémů a postupů v podniku

9 Služby poskytované interním auditem
finanční audit prevence a odhalování podvodu vnitřní účetní kontrola audit kontraktů (investoři, dodavatelé, odběratelé) audit souladu podnikové politiky a postupů se zákony (compliance) audit operací audit produktivity audit managementu audit jakosti audit ekologický audit personálního rozvoje audit vnějších podnikových vztahů, atd.

10 Auditované činnosti (subjekty, jednotky nebo systémy)
zásady, postupy a praktiky Nákladová, zisková, investiční střediska zůstatky na účtech v hlavní účetní knize informační systémy důležité smlouvy organizační jednotky Funkce (subsystémy) jako např. elektronické zpracování dat, nákup, marketing, výroba, finance, účetnictví a lidské zdroje transakční cykly jako např. prodej, inkaso, nákup, výdaje, skladové a nákladové účetnictví, výroba, pokladna, mzdy a kapitál účetní výkazy zákony a ustanovení

11 Hlavní uživatelé služeb interního auditu
řídící orgány společností (vrcholový management, představenstvo, dozorčí rada) provozní management výbor pro audit externí auditoři

12 Účelem činnosti interního auditu: - pomáhat řídícím pracovníkům organizace v efektivním plnění jejich funkcí - pro dosažení tohoto cíle jim poskytuje následující služby: analýzu hodnocení doporučení návrhy informace

13 Interní audit se netýká pouze podnikatelských subjektů.
Útvary interního auditu mohou být zřizovány i ve státní správě a samosprávě.

14 Standardy pro profesní praxi interního auditu
Účel Standardů: umožnit porozumět úloze a odpovědnosti interního auditu stanovit základnu pro vedení a měření výkonu interního auditu zlepšit praktický výkon interního auditu

15 Předmět standardů Nezávislost útvaru IA na činnostech, jejichž audit provádí, a objektivita interních auditorů Profesní úroveň interních auditorů Rozsah působnosti IA Provádění auditorských prací Řízení útvaru IA

16 Nezávislost nezávislost na činnostech, které auditují
organizační postavení útvaru IA objektivita interních auditorů

17 Profesní úroveň útvar IA má zabezpečit technickou zdatnost a vzdělání int. auditorů znalosti, dovednosti a obory potřebné pro realizaci funkcí IA útvar IA zabezpečuje řádnou kontrolu fungování IA auditoři dodržují profesní normy chování udržovaní odborné kvalifikace průběžným vzděláváním

18 Předmět práce zkoumání a vyhodnocování adekvátnosti a efektivity řídících a kontrolních mechanismů organizace a kvality výkonu posoudit prostředky k ochraně majetku a ověřit existenci majetku posoudit hospodárnost a účinnost nakládání se zdroji

19 Výkon auditorské práce
Plánování auditu Zkoumání a vyhodnocování informací Předávání výsledků Následná kontrola

20 Řízení útvaru interního auditu
definovat poslání, pravomoc a odpovědnost útvaru IA vypracovat plány realizace funkcí útvaru IA stanovit zásady a postupy pro vedení auditorů program výběru a rozvoje lidských zdrojů koordinace práce interních a externích auditorů

21 Obecné a specifické standardy
Obsah interního auditu závisí na: představě vedení podniku cílech, jichž hodlá dosáhnout zvláštnostech a charakteristických rysech každého podniku na stylu řízení podniku osobnosti ředitele a jeho představě o IA

22 Útvar IA vytvořen tak, že:
je součástí řízení podniku, je mu blízký nebo má jeho podporu vyžaduje kvalifikovaný a diskrétní personál nemá omezenou činnost jen na finanční oblast má svůj vlastní status a normy hledá možnosti zvyšování efektivnosti nesmí podléhat jiným kontrolám než kontrole vedení vlastního podniku

23 Úloha interního auditu
Neustálá analýza podniku, sledování správného řízení Ověřování spolehlivosti a vhodnosti IS Kontrola plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení Sledování provádění kontrol v celém podniku

24 Úloha interního auditu (pokr.)
Informování vedení o všech odhalených nepravidelnostech, anomáliích + doporučení, jak je odstranit Zabezpečování adekvátního využívání zdrojů podniku (lidských i materiálních) Spolupráce s externím auditorem

25 Úloha interního auditu (pokr.)
Vytváření prostředí otevřeného novým změnám a mentalitě týmové práce Provádění speciálních studií

26 Postoj vedení podniku vůči internímu auditu
Ignorace a neznalost Jen velmi mlhavá představa; toto oddělení v podniku chybí Interní audit jako vnitřní „detektivní“ a kontrolní služba

27 Postoj vedení podniku vůči internímu auditu (pokr.)
Kontakt s interním auditem do doby odhalení závažných nedostatků a chyb v řízení podniku Elitní pracoviště

28 Čím by interní audit neměl být!
Místo odpočinku, „odkladiště“ neúspěšných vedoucích pracovníků Detektivní resp. inkviziční útvar Skupina „donašečů“ Zásobník pracovních sil, které bude půjčovat podle potřeby ostatním útvarům

29 Čím by interní audit neměl být!
Pouhý pomocník nebo dokonce stálý nepřítel externího auditu Útvar bez prestiže a úrovně zabývající se pouze rutinními záležitostmi


Stáhnout ppt "INTERNÍ AUDIT (Prezentace vytvořena s přispěním studentů kurzu 1FU505 a diplomantů KFUA)"

Podobné prezentace


Reklamy Google