Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava auditingu v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava auditingu v ČR"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava auditingu v ČR

2 Právní úprava auditingu v ČR
Povinnost auditu – které účetní jednotky jsou povinny si nechat účetní závěrku a výroční zprávu ověřit auditorem

3 Právní úprava auditingu v ČR
Zákon o účetnictví individuální účetní závěrka § 20 konsolidovaná účetní závěrka § 22 Upozornit na skutečnost, že zatímco v § 20 je proveden výčet, v § 22 se říká, že všechny KUZ musí být ověřeny auditorem, ale dále se uvádí, kdy není povinnost sestavit KUZ. V praxi však patrně problém nevzniká.

4 Zákon o účetnictví § 20 akciové společnosti
ostatní obchodní společnosti a družstva zahraniční osoby podnikající na území ČR podnikatelé, kteří povinně nebo dobrovolně vedou účetnictví

5 Zákon o účetnictví Kriteria (1/3 resp. 2/3) Aktiva brutto 40 mil. Kč
Čistý obrat 80 mil.Kč Zaměstnanci 50 Rozhodné období = běžné a předcházející období. Vysvětlit podrobněji jednotlivá kriteria dle zákona a jak je vykládáno praxí.

6 Zákon o účetnictví § 22 Ověření auditorem Konsolidační celek
Konsolidovaná a konsolidující účetní jednotka Metody konsolidace Podmínky pro vyloučení z konsolidace

7 Zákon o účetnictví Podmínky 2 ze 3 Aktiva brutto 350 mil. Kč
Čistý obrat 700 mil. Kč Zaměstnanci 250

8 Předpisy regulující audit
Vyhláška FMF č. 63/1989 Sb. Zákon č. 524/1992 Sb. Zákon č. 254/2000 Sb. Zákon vycházející ze směrnice 2006/43/ES Stručně připomenout, že vyhláška vznikla jako reakce na podniky se zahraniční majetkovou účastí ještě před sametovou revolucí,m ale pak se používala až do Oba další zákony již velmi důsledně vychází z tzv. 8. Směrnice EU o statutárním auditu. Vzhledem k tomu, že KAČR se spolupodílí na vzniku a implementaci novely této směrnice, řeknu o tom něco příště, pokud na to bude čas.

9 Směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek

10 Vývoj relevantních směrnice Rady
Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25.července 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem společností

11 Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13
Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13.června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách

12 Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8
Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8.prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí

13 Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19
Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19.prosince o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných závěrkách pojišťoven

14 Audit roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky provádí jedna nebo více osob, které jsou k auditu oprávněny

15 Směrnice o auditu – osmá směrnice
Osmá směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10.dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním povinného auditu účetních dokumentů

16 Modernizace osmé směrnice
Zdroje: Sdělení o povinném auditu v EU:cesta vpřed (1998) Doporučení o zajištění kvality povinného auditu v EU:minimální požadavky (2000) Doporučení o nezávislosti statutárních auditorů v EU:sada základních zásad (2002)

17 Harmonizace požadavků na povinný audit
Preambule – zásadní přístupy k regulaci a jejich obsahové vymezení

18 Předmět a definice Směrnice stanoví pravidla povinného auditu (nezabývá se jinými činnostmi, které auditoři zpravidla vykonávají) Definice pojmů, například: povinný (statutární) audit statutární auditor auditorská společnost …

19 Schvalování auditorů, průběžné vzdělávání a vzájemné uznávání
Orgány příslušné pro schvalování statutárních auditorů a auditorských společností (stát, profesní organizace) Auditorské společnosti – většinu hlasovacích práv drží auditoři nebo jiné auditorské společnosti Pojetí dobré pověsti ?? (čl. 4)

20 Vzdělávání před vstupem do profese
Středoškolské vzdělání plus program teoretické výuky a odborné praxe Složení zkoušky odborné způsobilosti na úrovni závěrečné zkoušky na VŠ V ČR a většině dalších zemí – VŠ vzdělání

21 Vzdělávání před vstupem do profese - obory
Účetní teorie a zásady Právní požadavky a standardy pro sestavení UZ a KUZ Mezinárodní účetní standardy Finanční analýza Nákladové a provozní účetnictví Řízení rizik a vnitřní kontrola

22 Obory - pokračování Provádění auditu a profesní znalosti
Právní požadavky a profesní standardy vztahující se k auditu a auditorům Mezinárodní auditorské standardy Profesní etika a nezávislost

23 Obory – rozsah ve vztahu k auditu
Právo obchodních společností a správa a řízení obchodních společností Úpadkové právo Daňové právo Občanské a obchodní právo Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

24 Pokr. Informační a výpočetní systémy
Podniková, všeobecná a finanční ekonomie Matematika a statistika Základní zásady finančního řízení podniku

25 alespoň část zkoušky musí být v písemné podobě
Čl.stát může stanovit může osvobodit od části testu teoretických znalostí – uznání VŠ zkoušky

26 Systém kontinuálního profesního vzdělávání
Paralelně systém IFAC International Education Standards IES 1 – 8 IES 7 Continuing Professional Development

27 Registrace auditorů Existence veřejného rejstříku
Uloženo v elektronické podobě a přístupné veřejnosti (www.kacr.cz)

28 Registrace auditorů – pokr.
Jméno, adresa, registrační číslo (číslo osvědčení) Jméno, adresa, website, registrační číslo auditorské společnosti, u které je auditor zaměstnán nebo je společníkem Registrace v členských státech nebo ve třetích zemích, pokud existují

29 Registrace auditorských společností
Název, adresa a registrační číslo (osvědčení) Právní forma Kontakt, kontaktní osoba, www stránky Jména a obchodní adresy všech vlastníků Jména a obchodní adresy všech členů správního a řídícího orgánu

30 Registrace auditorských společností - pokr.
Členství v síti a seznam názvů a adres členských společností a sesterských společností nebo odkaz na zdroj informací Registrace v členských státech nebo v třetích zemích

31 Registrace Povinnost aktualizovat údaje Jazyk členského státu
Dobrovolně v kterémkoli dalším úředním jazyce Společenství


Stáhnout ppt "Právní úprava auditingu v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google