Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový seminář úvodní přednáška 11. května 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový seminář úvodní přednáška 11. května 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 20."— Transkript prezentace:

1 Diplomový seminář úvodní přednáška 11. května 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 20

2 Osnova 1.Předpisy 2.Diplomový seminář I 3.Zadání diplomové práce 4.Změna tématu diplomové práce 5.Náležitosti diplomové práce 6.Struktura diplomové práce 7.Rešerše zdrojů 8.Citace 9.Plagiátorství 10.Odevzdání diplomové práce 11.Posudky na diplomovou práci 12.Obhajoba diplomové práce 2

3 1. Předpisy A.zákon o vysokých školách  § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách B.univerzitní předpisy  čl. 2 odst. 4, čl. 7 a čl. 18a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze  Opatření rektora č. 6/2010 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací 3

4 1. Předpisy C.fakultní předpisy  hlava III části II Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze  Opatření děkana č. 9/2014 o zadávání diplomových prací  Opatření děkana č. 12/2014 upravující podrobnosti pro závěrečné práce, jejich zadávání, odevzdávání a zveřejňování D.katederní předpisy  Pravidla k první a druhé části státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu  Pravidla k předmětu Diplomový seminář I 4

5 2. Diplomový seminář kolokvium (6 kreditů) – úvodní přednáška – kolokvium od vedoucího diplomové práce úvodní přednáška – zimní i letní semestr kolokvium od vedoucího diplomové práce – předložit nejméně 15 normostran projektu své diplomové práce splňující podmínky stanovené vedoucím diplomové práce, nebo – předložit soutěžní práci v oboru finanční právo nebo finanční věda v rámci soutěže SVOČ 5

6 3. Zadání diplomové práce vypisování témat – vypsaná témata – vlastní (individuální témata) diplomový úkol – potvrzení o přijetí tématu – jméno vedoucího práce – výzva k dostavení se na první konzultaci do 60 dnů (osnova a seznam zdrojů) jazyk diplomové práce – český, slovenský, jiný 6

7 4. Změna tématu diplomové práce na základě žádosti studenta stejná katedra / jiná katedra (jen do začátku běhu lhůty pro I. a II. část SZZK) souhlas vedoucího diplomové práce a vedoucího katedry pouze do odevzdání diplomové práce 7

8 5. Náležitosti diplomové práce A.Obligatorní náležitosti B.Fakultativní náležitosti 8

9 A. Obligatorní náležitosti rozsah – minimálně 60 normostran (108 000 znaků) bez příloh a anotací titulní stránka – příloha č. 1 opatření č. 12/2014 prohlášení (podepsané) – příloha č. 1 opatření č. 12/2014 název diplomové práce a jeho překlad do anglického jazyka obsah 9

10 A. Obligatorní náležitosti seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů – literatura, internetové zdroje, právní předpisy, judikatura, apod. shrnutí (resumé) – český a anglický/francouzský/německý jazyk – alespoň 1 normostrana seznam klíčových slov – český a anglický jazyk teze v českém jazyce – pokud je práce v jiném jazyce – 10 normostran 10

11 B. Fakultativní náležitosti poděkování seznam použitých zkratek přílohy – seznam příloh 11

12 6. Struktura diplomové práce úvod – cíl práce – popis práce – použité metody kvantitativní výzkum (indukce) kvalitativní výzkum (dedukce) – literatura vlastní text práce – členění – obecná (teoretická) část – zvláštní (analytická) část závěr 12

13 7. Rešerše zdrojů vhodné katalogy knihoven např. – Katalog Národní knihovny http://aleph.nkp.cz – Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze http://ckis.cuni.cz – Digitální repozitář (Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna) www.psp.cz – další Odborná knihovna Ministerstva financí Odborná knihovna České národní banky 13

14 8. Citace mezinárodní normy – ISO 690 a ISO 690-2 www.citace.com – generátor citací http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf – metody citování literatury citace právních předpisů 14

15 9. Plagiátorství diplomová práce je zcela nebo zčásti opsána z veřejně dostupných zdrojů bez udání zdroje možnost vyjádřit se při obhajobě nepochybné zjištění – neprospěl/a – disciplinární řízení kontrola systémem theses.cz – automatická – na vyžádání – protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce 15

16 10. Odevzdání diplomové práce nejprve v elektronické podobě – prostřednictvím SIS – formát PDF v tištěné podobě – tři vyhotovení (alespoň jedno v pevné vazbě) obě podoby musí být totožné 16

17 10. Odevzdání diplomové práce spolu s odevzdáním odevzdat žádost o stanovení termínu pro 1. a 2. část státní závěrečné zkoušky termín odevzdání - pravidla katedry – nejdříve po třech měsících od jejího zadání – listopad, březen, červen možnost vzetí práce zpět – jen do vypracování posudků – nutný souhlas vedoucího a oponenta 17

18 11. Posudky na diplomovou práci druhy – posudek vedoucího práce – oponentský posudek podoba posudku – elektronická – informační systém, lhůta 2 týdny – listinná – 2x lhůta pro vypracování 40 dnů po odevzdání obsah posudku – příloha č. 5 opatření č. 12/2014 – vzor katedry 18

19 12. Obhajoba diplomové práce termíny obhajob – do 90 dnů po odevzdání – pravidla katedry leden – polovina února polovina května – červen září komise – tříčlenná – (zpravidla) vedoucí a oponent veřejnost obhajoby opakování obhajoby diplomové práce 19

20 e-mail: bohac@prf.cuni.cz web: www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 11. května 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 20


Stáhnout ppt "Diplomový seminář úvodní přednáška 11. května 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 20."

Podobné prezentace


Reklamy Google