Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prosazování rovnosti žen a mužů na ministerstvu vnitra v rámci projektu „Akceptace specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň MV“ Eva Ferrarová Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prosazování rovnosti žen a mužů na ministerstvu vnitra v rámci projektu „Akceptace specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň MV“ Eva Ferrarová Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Prosazování rovnosti žen a mužů na ministerstvu vnitra v rámci projektu „Akceptace specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň MV“ Eva Ferrarová Ministerstvo vnitra

2 Smysl a cíle projektu Význam pro zaměstnavatele: ● Vyšší efektivita práce ● Nižší fluktuace ● Úspora finančních prostředků za zapracování a vzdělávání

3 Smysl a cíle projektu ● Význam pro zaměstnance/kyně: ● Možnost sladit osobní/rodinný a pracovní život ● Význam pro vedoucí zaměstnance/kyně: ● Důležitý nástroj řízení a rozvoje lidských zdrojů

4 Očekávané výstupy a výsledky projektu Vytvoření funkčního systému zaměstnávání osob se specifickými potřebami Využívání alternativních pracovních úvazků (pružná pracovní doba, práce z domova, zkrácené úvazky, sdílené úvazky) Vyšší informovanost vedoucích zaměstnanců a zaměstnankyň (metodika, semináře, poradenství) Nutné změny ve vnitřních předpisech (pracovní řád, zásady čerpání FKSP, kolektivní smlouva) Konkrétně: ergonomická pracoviště, dětské dny, mateřská školička, bezbariérové prostředí, adaptační proces pro matky vracející se do zaměstnání …..

5 Cílové skupiny ● Vedoucí zaměstnanci a zaměstnankyně ● Zaměstnankyně na mateřské/rodičovské ● Zaměstnanci/kyně pečující o osobu blízkou ● Zaměstnanci/kyně ve věku 55+ ● Zaměstnanci/kyně se zdravotním znevýhodněním ● Ostatní zaměstnanci a zaměstnankyně

6 Struktura MV z hlediska lidských zdrojů MužiŽenyCelkem% MD/RD105 5,7 55+25323048325,5 Zdravotně znevýhodn. 1710271,5 Osoby pečující ????

7 Zaměstnankyně na mateřské a rodičovské Výsledky dotazníkového průzkumu: Zájem o vzdělávání v průběhu MD/RD93% Zájem o stálý kontakt se zaměstnavatelem95% Požadavek na změnu čerpání FKSP66 % Zájem o práci na dohodu během MD/RD78,5 % Zájem o pružnou pracovní dobu po návratu97,9 % Zájem o zkrácený prac. úvazek po návratu76,5 % Zájem o práci z domova po návratu72,3 %

8 Zaměstnankyně na mateřské a rodičovské Co jsme pro tuto cílovou skupinu udělali: ● Pravidelný Zpravodaj pro zaměstnankyně na MD/RD ● Podpora práce na dohodu ze strany odboru personálního ● Pružná pracovní doba Co chystáme? ● Využívání práce z domova ● Dětské dny ● Individuální adaptační proces před návratem do práce Co se nám nedaří? Mateřská školička

9 Osoby pečující o osobu blízkou Co je pro tuto skupinu důležité? ● Možnost využívání pružné pracovní doby ● Možnost využívání práce z domova ● Možnost zkrácených úvazků ● „Dětské dny“ ● Mateřská školička ● Informovanost Co nabízí zaměstnavatel? ● Pružnou pracovní dobu ● Informace na stránkách odboru personálního

10 Osoby 55+ Co tato cílová skupina potřebuje? ● Ergonomická pracoviště ● Alternativní pracovní úvazky ● Změny v čerpání FKSP ● Zvýšenou pozornost při některých vzdělávacích akcích ● Informovanost Co nabízí zaměstnavatel? ● Pružnou pracovní dobu ● Informace na stránkách odboru personálního

11 Osoby se zdravotním znevýhodněním Potřeby cílové skupiny: ● Bezbariérovost budov a ergonomická pracoviště ● Alternativní pracovní úvazky ● Změna v čerpání z FKSP ● Informovanost Co nabízí zaměstnavatel? ● Pružnou pracovní dobu ● Informace na stránkách odboru personálního

12 Vzdělávání a osvěta Rovné příležitosti jsou součástí vstupního vzdělávání zaměstnanců/kyň MV Seminář “Rovné šance na trhu práce“ zaměřený na uplatnění osob se specifickými potřebami na trhu práce 14. května 2009. Konference „Rovné příležitosti“ zaměřená na problematiku slaďování 3. září 2009. Seminář „Pracovněprávní aspekty zaměstnávání osob se specifickými potřebami na MV“ 27. dubna 2010. Stránky odboru personálního

13 Intranetové stránky k rovným příležitostem žen a mužů Problematika rovnosti žen a mužů v resortu ministerstva vnitra V současné době demokratické země aktivně prosazují na legislativní i faktické úrovni rovnost žen a mužů. V zemích Evropské unie se jedná především o vyrovnání šancí žen a mužů na trhu práce, což znamená, že se politika evropských států v této oblasti zaměřuje především na rovné odměňování, na rovný přístup k zaměstnání, na vyrovnané šance v postupu v zaměstnání a na opatření zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života. ● Novinky: ● Konference Rovné příležitosti Konference Rovné příležitosti ● Návrh priorit a postupu MV na rok 2010 Návrh priorit a postupu MV na rok 2010 ● Priority plnění 2009 Priority plnění 2009 ● Systém opatření na podporu slaďování rodinného/osobního a pracovního života

14 Cíle v blízké budoucnosti ● Změna interních norem pro zavedení práce z domova ● Změna zásad čerpání FKSP ● Návrh vzorového pracoviště pro osoby 55+ a osoby zdravotně znevýhodněné ● Vytvoření metodiky pro práci s osobami se specifickými potřebami (pro vedoucí zaměstnance/kyně) ● Test bezbariérovosti budov ● Individuální adaptační proces pro zaměstnankyně, které se vracejí z MD/RD ● Dětské dny ● Mateřská školička

15 Děkuji za pozornost PhDr. Eva Ferrarová, PhD. Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu MV Odbor personální Oddělení vzdělávání a personálního rozvoje


Stáhnout ppt "Prosazování rovnosti žen a mužů na ministerstvu vnitra v rámci projektu „Akceptace specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň MV“ Eva Ferrarová Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google