Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Zuzana Jentschke - Stőcklová náměstkyně ministryně Sekce pro sociální a rodinnou politiku 10. dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Zuzana Jentschke - Stőcklová náměstkyně ministryně Sekce pro sociální a rodinnou politiku 10. dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Zuzana Jentschke - Stőcklová náměstkyně ministryně Sekce pro sociální a rodinnou politiku 10. dubna 2014

2 Rodinná politika Zajištění realizace rodinné politiky (uplynulé 4 roky faktická neexistence tématu RP, akcentována pouze oblast OSPOD) –vytvořit meziresortní expertní skupinu; –zpracovat základní analytický materiál o stavu rodin v ČR (Zpráva o rodině), –řešit zásadní problémy jako prevenci chudoby rodin s dětmi Rozšíření nároku na porodné na 2. dítě a úprava koeficientu testování příjmu pro účely nároku Zpracování věcného záměru úpravy o zálohovaném výživném –nepojistná sociální dávka reagující na situaci nízkého příjmu v rodině z důvodu neplnění vyživovací povinnosti 2

3 Rovnost žen a mužů rovné příležitostí žen a mužů v rámci MPSV –Sekretariát Rady vlády ro rovné příležitosti žen a mužů, –Příprava Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, –Strategie pro rovnost žen a mužů v ČR (předložení vládě ČR do června 2014) Přesun agendy rovnosti žen a mužů z MPSV na Úřad vlády ČR –Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu se stal předsedou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, –Agenda rovnosti žen a mužů je průřezová, sekretariát plní zejména koordinační funkci, –Plánovaný termín přesunu je květen 2014. 3

4 Sociální služby a sociální práce Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje –technická novela z. 108/2006 Sb., červen 2014 Příprava tzv. velké novely zákona o sociálních službách –2014 - zpracovávání návrhů pro novelu, –návaznost na realizované projekty, –předpoklad: 2015 (3.Q) bude hotov věcný záměr zákona Příprava věcného záměru zákona o sociálních pracovnících –termín předložení k projednání a schválení vládě září 2014 Uzákonění dotačního titulu pro činnosti sociální práce –nebo jen pro sociální pracovníky na všech úrovních (ORP, pověřené obecní úřady, krajské úřady) 4

5 Sociální bydlení a dávky na bydlení Zpracování věcného záměru zákona o sociálním bydlení (MPSV, LRV, MMR): –vymezení principů a rozsahu úpravy, –zakotvení sociální práce na ORP, –nalezení shody na odpovídajícím standardu bydlení, –zajištění financování jednotlivých nástrojů SB Upravit podmínky nároku na doplatek na bydlení: Důsledky nepřijetí úpravy: –další nekontrolovatelný růst výdajů na dávku, –bez možnosti reagovat na kvalitu bydlení, vytlačování a konzervování ohrožených skupin obyvatel do nekvalitního bydlení 5

6 Osoby se zdravotním postižením Zajistit úpravu nových průkazů pro osoby se zdravotním postižením –zpracovat věcné řešení právní úpravy příslušné vyhlášky –zajistit dodavatele průkazu Zajistit plynulý přechod držitelů průkazů mimořádných výhod na průkazy pro osoby se zdravotním postižením –zvažováno automatické „překlopení“ nároků držitelů průkazů mimořádných výhod na držitele průkazu osoby se zdravotním postižením bez posouzení zdravotního stavu Úprava příspěvku na péči –posílení role sociálního šetření, –lepší zajištění individualizovaného posuzování, –lepší reakce systému na potřeby klienta 6

7 Další priority Ucelená rehabilitace a dlouhodobá péče –meziresortní pracovní skupiny (MPSV, MZ, MF, KÚ aj.), –úprava platné legislativy (koordinace rehabilitace, dlouhodobá péče), –nutná dohoda mezi dotčenými resorty. Stabilizace sekce a nastavení pravidel řízení a spolupráce MPSV a ÚP ČR –zejména v oblasti sjednocování aplikace právních předpisů 7

8 8 Děkuji za pozornost Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová náměstkyně ministryně e-mail: zuzana.stocklova@mpsv.cz Tel: +420 221 922 506 Mgr. David Pospíšil – ŘO 22 e-mail: david.pospisil@mpsv.cz Tel: +420 221 922 014 Mgr. Kateřina Jirková – ŘO 21 e-mail: katerina.jirkova@mpsv.cz Tel: +420 221 922 583


Stáhnout ppt "Mgr. Zuzana Jentschke - Stőcklová náměstkyně ministryně Sekce pro sociální a rodinnou politiku 10. dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google