Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápatí prezentace1 Nové trendy v politice zaměstnanosti: sociální podnikání - srovnání poptávky trhu práce a nabídky cílových skupin Mirka Wildmannová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápatí prezentace1 Nové trendy v politice zaměstnanosti: sociální podnikání - srovnání poptávky trhu práce a nabídky cílových skupin Mirka Wildmannová."— Transkript prezentace:

1 Zápatí prezentace1 Nové trendy v politice zaměstnanosti: sociální podnikání - srovnání poptávky trhu práce a nabídky cílových skupin Mirka Wildmannová ESF MU Brno

2 www.econ.muni.cz Itálie – 80. léta – sociální družstva = reakce na nedostatečnou pracovní nabídku pro některé skupiny obyvatelstva 1980: založena Charta sociální ekonomiky - myšlenka trojího prospěchu: ekonomická stránka podnikání, životní prostředí a společenský kapitál 2003 – Cena za nejlepší sociální podnik: britský podnik Pack IT Group: balení, expedice zboží, zaměstnává lidi s poruchami učení, neslyšící, drogově závislí (firma se vyvinula z NO závislé na dotacích) Zápatí prezentace2 Sociální podnikání

3 www.econ.muni.cz Praha – 2002 – světová konference o SE Pražská deklarace: „přestože neexistuje žádná přesná právní definice sociální ekonomiky, je možné shodnout se na třech konstatováních: 1. SE není založena na kapitálu, ale na participativní demokracii 2. cílem SE není zisk, ale vzájemná solidarita 3. SE může významnou měrou přispívat k začleňování znevýhodněných osob do společnosti“ Zápatí prezentace3

4 www.econ.muni.cz EMES – 2006 Závěrečná zpráva z výzkumu role sociálních podniků v zemích střední a východní Evropy V ČR (také v Estonsku, Polsku, Slovinsku) lze nalézt právní formy subjektů SE = sdružení, nadace, družstva, o.p.s. (platí zde ekonomická a specifická omezení), získávají na činnost dotace Zápatí prezentace4

5 www.econ.muni.cz -Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině (znevýhodněných ) lidí -Participace zaměstnanců a členů na strategickém směřování podniku -Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů Zápatí prezentace5 Principy vymezující sociální podnikání – sociální prospěch

6 www.econ.muni.cz -Vykonávání soustavné ekonomické aktivity, -Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích, -Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech a jeho dynamika tržeb, -Schopnost zvládat ekonomická rizika, -Trend směrem k placené práci. Zápatí prezentace6 Principy vymezující sociální podnikání – ekonomický prospěch

7 www.econ.muni.cz -Přednostní uspokojení potřeb místní komunity, -Využívání přednostně místních zdrojů, -Uspokojování přednostně místní poptávky (nepovinné) -Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby, -Spolupráce sociálního podniku s důležitými místními aktéry, -Inovativní přístupy a řešení (není povinné) Zápatí prezentace7 Principy vymezující sociální podnikání – environmentální a místní prospěch

8 www.econ.muni.cz Evropská výzkumná společnost EMES Mezinárodní centrum pro výzkum a informace o veřejné, sociální a družstevní ekonomie CIRIEC – vznik 1947, zastoupení i mimoevropské země Evropský hospodářský a sociální výbor EHSV (odborné poradenství orgánům EU) EURICSE – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (podpora rozvoje znalostí a inovací pro sociální podniky) SEE – Social Economy Europe (pořádání seminářů, informace o aktualitách, výzvách) Zápatí prezentace8 Zahraniční institucionální výzkum sociální ekonomiky - podnikání

9 www.econ.muni.cz 2011: Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012 – 2020 Národní program reforem České republiky 2013: růst – konkurenceschopnost – prosperita (podpora vlády integračním sociálním podnikům přes systém APZ) P3 – People, Planet, Profit (provozování webu www.ceske-socialni- podnikani.cz) – 2012: založení Klubu sociálních podnikatelů (vedoucí pracovníci soc. podniků, asi 165 subjektů), vytvořeny dvě sady rozpoznávacích znaků (obecný sociální podnik a typ WISE)www.ceske-socialni- podnikani.cz TESSEA: publikace Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR – plná verze Zápatí prezentace9 Národní institucionální výzkum sociální ekonomiky - podnikání

10 www.econ.muni.cz Regionální iniciativa Trast pro ekonomiku a společnost (myšlenky solidární ekonomiky na Jižní Moravě) Agentura pro sociální začleňování (podpora soc. podnikání a příprava zákona o soc. podnikání) Soutěž Social Impact Award, mezinárodní soutěž Social Marie (sociální inovace), Asociace společenské odpovědnosti,Inovace pro společnost… Česká pobočka mez. organizace Ashoka - podpora sociálních inovátorů Zápatí prezentace10

11 www.econ.muni.cz Výsledky z výzkumu sociálních podniků 2014: 202 sociálních podniků Aktivity: zahradnictví, úklidové práce, prodej, potravinářská výrova, pohostinství, ubytování Převaha sociálně integračních podniků Cílové skupiny: u 135 podniků zdravotně postižení, u 67 podniků dlouhodobě nezaměstnaní Zápatí prezentace11

12 www.econ.muni.cz Podniky vybrány jako úspěšní příjemci dotace z EU ve výzvě č. 30 – Sociální ekonomika (OP LZZ), prioritní osa „Sociální integrace a rovné příležitosti“ Cíl: zjistit, kolik bylo vytvořeno pracovních míst a jaký měla dotace finanční dopad na žadatele Metoda: dotazníkové šetření (dotazováni úspěšní žadatelé, únor 2014) Zápatí prezentace12 Výsledky výzkumu – 2014 – příjemci dotace

13 www.econ.muni.cz Zápatí prezentace13 Otázky 1) Proč jste se rozhodli realizovat projekt podporovaný z ESF? 2) Psali jste projektovou žádost sami, či jste si na to najali někoho externě? 3) Založili byste sociální podnik i bez finanční podpory a v případě, že ano i v takovém rozsahu? 4) Na které cílové skupiny se specializujete? 5) Kolik jste díky dotaci vytvořily míst pro cílové skupiny? 6) Vytvořili jste tolik míst, kolik jste plánovali? 7) Jsou tyto místa udržitelná i po ukončení poskytnutých dotací? 8) Jaké máte zkušenosti s cílovou skupinou?

14 www.econ.muni.cz Výsledky dotazníkového šetření Návratnost dotazníků: 47% (ze 131 úspěšných žadatelů odpovědělo 62) Nejvíce odpověděli dle právní formy: s.r.o. (52%), o.p.p. (19%), fyzické osoby (16%), 4 družstva, 2 církevní instituce, 2 a.s. 70% respondentů by bez výzvy – finanční podpory sociální podnik nezaložilo Nejčastěji zaměstnávaná cílová skupina: lidé se zdravotním či mentálním postižením (40%), dlouhodobě nezaměstnaní, etnické menšiny Průměr: vytvořeno jedním sociálním podnikem 4-6 pracovních míst 57 zaměstnavatelů vytvořilo celkem 361 pracovních míst 58% respondentů uvádí, že místa jsou udržitelná i po skončení financování (především podniky na komerční bázi) Zápatí prezentace14

15 www.econ.muni.cz 15

16 www.econ.muni.cz Výsledky dotazníkového šetření -Možno získat až 100% finančních prostředků na podnikání -Kladný dopad externího financování -Vytvoření více míst, než se očekávalo -Rozporuplné ohlasy na vybrané cílové skupiny -42% zaměstnavatelů netuší, zda po skončení financování zvládnou udržet podnikání -Chybí vládní koncepce sociálního podnikání Zápatí prezentace16

17 www.econ.muni.cz Zápatí prezentace17 Možná rizika Udržitelnost nově vytvořených pracovních míst Bylo nutné podpořit nově vzniklé pracovní místo (efekt mrtvé váhy)? Způsob zapojení zaměstnance do firemního prostředí Následná kontrola a možné sankce pro příjemce finanční podpory z fondů EU Zhodnocení efektivnosti celkových vynaložených finančních prostředků

18 www.econ.muni.cz Co je nutno diskutovat…. Mezirezortní problematika: hlavním aktérem je veřejná správa (problém státu – zařazení pod resort: MPSV – společenská odpovědnost, MMR – místní prospěšnost, MPO – ekonomická prospěšnost) Diskuse na Radě vlády pro NNO a v Agentuře pro sociální začleňování Inovativní řešení při selhání trhu Chybějící legislativa Zápatí prezentace18

19 www.econ.muni.cz Další problémy… Nedostatečná znalost pojmů: SE, solidární ekonomika, sociální podnik, sociální podnikání Proč by podnik měl být sociálním, pokud to není „pozitivní signál“? Čím se má odlišovat od ostatních, když veřejnost nemá představu o sociální ekonomice? Zápatí prezentace19

20 www.econ.muni.cz Děkuji za pozornost Zápatí prezentace20


Stáhnout ppt "Zápatí prezentace1 Nové trendy v politice zaměstnanosti: sociální podnikání - srovnání poptávky trhu práce a nabídky cílových skupin Mirka Wildmannová."

Podobné prezentace


Reklamy Google