Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz Sociální podnikání – šance podnikat jinak Ostrava 9.12.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz Sociální podnikání – šance podnikat jinak Ostrava 9.12.2014."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Sociální podnikání – šance podnikat jinak Ostrava 9.12.2014

2 www.socialni-zaclenovani.cz Co je sociální podnikání (zatím mimo legislativu) SP je byznys se sociálním rozměrem, který přispívá ke společenské soudržnosti a vede ku prospěchu společnosti. Vedle ekonomických cílů dochází k naplňování cílů sociálních nebo obecně prospěšných. Je ekonomicky životaschopný, zvládá ekonomická rizika, často využívá nějakou formu dotace nebo příspěvku. Je odpovědný k lidem a přírodě. Integrační sociální podnik – zaměstnává sociálně (nebo zdravotně) znevýhodněné uchazeče o práci. Dává příležitost k práci lidem, kteří se běžně na volném trhu práce uplatňují jen velmi obtížně.

3 www.socialni-zaclenovani.cz Kdy je podnik sociálním podnikem – principy SP Princip sociálního prospěchu – zaměstnávání obtížně zaměstnatelných osob a pomoc k jejich návratu na běžný trh práce (integrační sociální podnik nabízí přechodné nebo dlouhodobé zaměstnávání). Může nabírat již připravené uchazeče (motivované, kteří prošli aktivizačním programem) Princip environmentálního prospěchu (snaha o ekologicky šetrnou výrobu, zavedení tzv. zelené kanceláře, důraz na nízkou energetickou náročnost výroby, atd.) Princip ekonomického prospěchu (generování zisku a jeho následné investování zpět do podniku, ale také zapojení do místních iniciativ a partnerství, spolupráce s místními aktéry – obcí, NNO, ÚP, využívání místních zdrojů (lidé, materiál, další výrobní vstupy, místní dodavatelé), uspokojování místních potřeb

4 www.socialni-zaclenovani.cz Systém prostupného zaměstnávání Práce na zkoušku (aktivizační opatření) Veřejně prospěšné práce / SÚPM (dotované zaměstnání) Zaměstnání v sociálním podniku motivovanýzaměstnatelný kvalifikovanýintegrovaný Otevřený trh práce

5 www.socialni-zaclenovani.cz Kdy je podnik sociálním podnikem – hlavní podmínky SP (doba předzákonná – fungování SP mimo legislativu) 1.zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce, přičemž podíl této skupiny zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců je více než 30 % – zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby (pracovní asistence, nižší úvazky, zálohy na mzdy, doplnění vzdělávání, zaučení pod vedením zkušeného zaměstnance, individuální přístup, zvyšování pracovních kompetencí a další) 2.více než 50 % zisku je reinvestováno zpátky do podniku – do jeho rozvoje (investice do lidí, vybavení, stavební úpravy, atd.) 3.uplatňování principů demokratického rozhodování při řízení podniku a zapojování zaměstnanců do určitých stupňů rozhodování – např. reinvestice zisku, směřování SP, dále pak pravidelné informování zaměstnanců o chodu podniku, rovný přístup a rovné příležitosti, pravidelné společné schůzky zaměstnanců s vedením podniku (sbírání nápadů, nových řešení, zlepšováků, řešení pracovního prostředí a podmínek k práci)

6 www.socialni-zaclenovani.cz Kdo může být sociálním podnikatelem SP vzniká dvojím způsobem (dle podmínek poskytnutí dotace OPLZZ): a) je buďto založen nový ekonomický subjekt – podnikající fyzická osoba OSVČ nebo právnická osoba (s.r.o., a.s. další méně rozšířené družstvo, sociální družstvo, o.p.s. - ústav pro NNO) b) nebo je ve stávajícím podniku rozšířena ekonomická činnost o další podnikatelskou aktivitu (nový produkt/služba) a principy sociálního podniku se zavádějí do této nové jednotky ekonomického subjektu Vznik SP nebo transformace běžného podniku na sociální je podložen byznys plánem

7 www.socialni-zaclenovani.cz Byznys plán jako příloha projektové žádosti Samostatnou přílohou je finanční plán na období 5 let

8 www.socialni-zaclenovani.cz Přidaná hodnota SP Pro zaměstnavatele: –ekonomický a společenský profit –společenský kredit poskytovaných služeb a výrobků –možnost získat dotace na investiční, provozní náklady a specifické poradenství Pro zaměstnance: –šance získat legální práci –pravidelný příjem –nové pracovní zkušenosti, zvýšení kvalifikace, pracovní dovednosti –psychologické efekty (vymanění se ze sociální pasti, zvyšování vědomí vlastní hodnoty a odpovědnosti) Pro společnost: –SP jako nástroj ke snižování sociálního vyloučení skrze legální práci –posilování sociální soudržnosti, zlepšování soužití majority s menšinou, odbourávání rasismu a diskriminace –snižování nezaměstnanosti –spolufinancování sociálních služeb –příjmy do státního rozpočtu a snižování výdajů na sociální dávky –podpora regionální ekonomiky a ochrana životního prostředí

9 www.socialni-zaclenovani.cz Mapa SP – v ČR funguje cca 200 SP

10 www.socialni-zaclenovani.cz Jak se daří sociálním podnikům v českých podmínkách Nejvíce sociálních podniků je se 26 % v Praze, následované Olomouckým krajem (11 %) dále Ústeckým krajem a Moravskoslezským krajem (oba kraje po 10 %). Nejvíce dotazovaných podniků (23 %), působí v oblasti zahradnických služeb, úpravy zeleně, údržby nemovitostí a úklidových prací. V těsném závěsu (19 %) se nachází pohostinství a ubytování. Třetí položkou je potravinářská výroba a prodej (18 %). Co se týče cílových skupin znevýhodněných zaměstnanců, jednoznačně vedou se 67 % zdravotně postižení. Následují dlouhodobě nezaměstnané osoby 28 %. Na třetím místě jsou etnické menšiny (většinou se jedná o Romy), s podílem 12 %. Zdroj: www.ceske-socialni-podnikani.cz, průzkum u cca 120 SPwww.ceske-socialni-podnikani.cz

11 www.socialni-zaclenovani.cz Jak se daří sociálním podnikům v českých podmínkách většina sociálních podniků v ČR vznikla s podporou veřejných prostředků (ESF – OPLZZ+IOP) dotace kompenzují náročnost zaměstnávání osob, které vyžadují specifickou podporu a zvýšenou pracovní péči a delší dobu na zaučení sociální podnikatele trápí problémy s udržitelností podnikání po skončení čerpání dotace v důsledku silné konkurence, chybějí podnikatelské dovednosti a zkušenosti (finanční řízení, marketingová strategie, dlouhodobé plánování), řešení prioritně operativních problémů a nedostatek času na plánování a rozvoj Co pomůže?

12 www.socialni-zaclenovani.cz Nabíječi sociálního podnikání

13 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji Vám za pozornost k tématu sociálního podnikání Zuzana Baturná Lokální konzultantka baturna.zuzana@vlada.cz


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz Sociální podnikání – šance podnikat jinak Ostrava 9.12.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google