Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agentura pro sociální začleňování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agentura pro sociální začleňování"— Transkript prezentace:

1 Agentura pro sociální začleňování
Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 – Malá Strana Agentura pro sociální začleňování Brána k příležitostem pro oblast zaměstnanost Impact Hub Ostrava

2 Příležitosti z OPZ 2.1 k financování aktivit a činností ke zvyšování zaměstnanosti a podpory sociálního podnikání Osnova prezentace: Specifický cíl 1: zvýšit uplatnitelnost sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce podporované aktivity a typové činnosti pro zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob sociálně vyloučených Specifický cíl 2: rozvoj sektoru sociální ekonomiky podporované aktivity na rozvoj sociálního podnikání propojení OPZ a IROP dotační podpora sociálního podnikání OPZ vs. OPLZZ zákon o sociálním podnikání a jeho soulad s OPZ

3 Poradenství a programy
Příležitosti OPZ 2.1 Poradenství a programy Koordinace a podpora Sociální podnikání Systémová podpora Specifický cíl 1 Specifický cíl 2

4 Podporované aktivity ke zvyšování zaměstnanosti
Podporovaná aktivita Typové činnosti Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce, zdravotní péče, podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce.. Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu uplatnění se na trhu práce, ….)  Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce Vzdělávání CS v kompetencích směřujících k uplatnění na trhu práce Individuální poradenství při vyhledávání pracovního místa Motivační programy Vytváření a realizace nových motivačních nástrojů včetně tréninkové práce Asistence při vstupu na trh práce a po nástupu do zaměstnání, další doprovodná opatření přispívající k udržení na trhu práce Příprava zaměstnavatelů na práci s dlouhodobě nezaměstnanými zájemci o práci

5 Podporované aktivity ke zvyšování zaměstnanosti
Podporovaná aktivita Typové činnosti Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce, zdravotní péče, podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce.. Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu uplatnění se na trhu práce, ….)  Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce Vytváření nových poradenských nástrojů pro lidi vzdálené od trhu práce, včetně lidí ve specifické životní situaci (návrat z výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení apod.) Vytváření nových poradenských nástrojů pro mládež (poradenství, vzdělávání, exkurze, praxe, prožitkové aktivity, zprostředkování zaměstnání) Vytváření komplexních programů podpory zohledňující kumulaci překážek (propojování protidluhového a pracovního poradenství, propojování podpory v oblasti bydlení a zaměstnání) Vytváření místních sítí zaměstnanosti zaměřených na obyvatele žijící v sociálním vyloučení Koordinace a podpora komplexních aktivit zaměřených na uplatnění klientů na trhu práce (prostupné zaměstnávání, systém podporovaného zaměstnávání apod.)

6 Podpora rozvoje sociálního podnikání
Podporovaná aktivita (přímá podpora sociálním podnikatelům) Typové činnosti Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování podpora vzniku sociálních podniků formou transformace NNO v sociální podniky zavádění principů sociálního podnikání do činnosti obchodních společností podpora zakládání sociálních družstev podpora zakládání nových sociálních podniků vzdělávání (manažerské dovednosti, strategické řízení) pilotáž finančních nástrojů na podporu sociálních podniků (startovní půjčky, mikropůjčkové programy, zvýhodněné úvěry apod.) s možným zapojením soukromého a bankovního sektoru.

7 Podpora rozvoje sociálního podnikání
Podporovaná aktivita (přímá podpora sociálně znevýhodněným zaměstnancům) Typové činnosti Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně -podnikatelských subjektech pracovní a bilanční diagnostika „ochutnávky“ různých typů pracovních pozic příspěvek na mzdu znevýhodněného pracovníka zaměstnanecké rekvalifikace mentoring zprostředkování návazného zaměstnání pracovní asistence po vstupu na volný trh práce doprovodná opatření umožňující udržení na trhu práce

8 Podpora rozvoje sociálního podnikání
Podporovaná aktivita (podpora sociálním podnikatelům ve formě vzdělávání a poradenství) Typové činnosti Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku pracovní a bilanční diagnostika rekvalifikace a vzdělávání v oblasti podnikatelských dovedností poradenství tvorba podnikatelských plánů koučink krizová intervence

9 Podpora rozvoje sociálního podnikání
Podporovaná aktivita (směřující k vnější podpoře sociálních podniků) Typové činnosti Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů systémová podpora (koordinační platformy na úrovni obcí, spolupráce, přenos informací, networking) pořádání konferencí a workshopů stáže v sociálních podnicích výměna zkušeností se sociálním podnikáním šíření dobrých praxí z oblasti sociálního podnikání

10 Doplňkovost OPZ a IROP Na OPZ 2.1 budou navazovat souběžné výzvy IROP na investiční sociálně-podnikatelské projekty IROP Prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Investiční priorita 9c – Poskytování podpory sociálním podnikům specifický cíl Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Podporovaná opatření: Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků.

11 Dotační podpora sociálního podnikání OPZ vs. OPLZZ
Zhodnocení výzev OPLZZ na podporu sociálního podnikání Plánované změny v OPZ převaha integračních sociálních podniků převažující cílová skupina – osoby se zdravotním postižením převažující právní forma – s.r.o. nejčastější podnikatelské činnosti – restaurace, kavárny, technické a úklidové služby, stavebnictví důraz na integrační sociální podniky financovány především mzdy zaměstnanců z cílových skupin více kvantifikovat a konkretizovat některé parametry sociálního podniku (lokální, environmentální) umožnit podporu i jiným typům sociálních podniků oddělit podporu cílových skupin od podpory sociálních podniků a sociálního podnikání, podpora cílových skupin by měla být systémová a případně i nároková, podpora projektů sociálních podniků může zůstat grantová (až se zavedením zákona o SP) zavést povinné spolufinancování

12 Zákon o sociálním podnikání a jeho soulad s OPZ
Připravovaný zákon bude definovat, co má sociální podnik splňovat. První výzvy na sociální podnikání budou volnější, po nabytí účinnosti zákona (2017) bude forma podpory přesněji určena. Smyslem zákona bude: definovat sociální podnik (sociální podnik typu A a B, umožnit NNO přejít z hospodářské činnosti k podnikání, pokud se tak NNO rozhodne) stanovit nadresortní orgán pro podporu sociálního podnikání v ČR určit způsob kontroly pravidel vedoucích k získání / ztrátě statusu soc. podniku zavést registr sociálních podniků umožnit ministerstvům poskytovat resortní podporu sociálním podnikům, vč. úprav legislativy (veř. zakázky, daňové úlevy, APZ apod.) Smyslem zákona nebude: stanovit přímé a okamžité benefity podporovat jen integrační sociální podniky přizpůsobit se dosavadní projektové podpoře sociálního podnikání.

13

14 Děkuji Vám za pozornost
Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 – Malá Strana Děkuji Vám za pozornost Zuzana Baturná Lokální konzultantka ASZ


Stáhnout ppt "Agentura pro sociální začleňování"

Podobné prezentace


Reklamy Google