Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Míkovcová10. března 20051 Rozvoj lidských zdrojů jako „motor“ ekonomického růstu Rozvoj lidských zdrojů jako „motor“ ekonomického růstu Lenka Míkovcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Míkovcová10. března 20051 Rozvoj lidských zdrojů jako „motor“ ekonomického růstu Rozvoj lidských zdrojů jako „motor“ ekonomického růstu Lenka Míkovcová."— Transkript prezentace:

1 Lenka Míkovcová10. března 20051 Rozvoj lidských zdrojů jako „motor“ ekonomického růstu Rozvoj lidských zdrojů jako „motor“ ekonomického růstu Lenka Míkovcová tajemnice Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů a vedoucí oddělení politiky rozvoje lidských zdrojů Úřadu vlády České republiky

2 Lenka Míkovcová10. března 20052 Rozvoj lidských zdrojů I.  lidské zdroje jsou klíčovým faktorem ekonomického růstu a konkurenční výhodou moderní ekonomiky  je nezbytné, aby se Česká republika stala znalostní ekonomikou konkurenceschopnou na mezinárodním trhu  celoživotní vzdělávání je klíčovým životním přístupem a předpokladem růstu konkurenceschopnosti české pracovní síly  vzdělávání je jedním z hlavních nástrojů politiky zaměstnanosti

3 Lenka Míkovcová10. března 20053 Rozvoj lidských zdrojů II. Většina podniků automobilového sektoru prochází čtyřmi vývojovými fázemi:  zvládnutí výroby pod dohledem zahraničního managementu  zvládnutí výroby pod českým managementem  rozšiřování působnosti i o nevýrobní aktivity  zvládnutí vlastního vývoje Zdroj: Studie sektoru automobilového průmyslu z hlediska zaměstnanosti a vzdělání, MPSV 2004

4 Lenka Míkovcová10. března 20054 Rozvoj lidských zdrojů III. 1.lidské zdroje z pohledu ekonomického rozvoje = výrobní faktor (lidský kapitál) 2.základní faktory 1.kvalita a kvantita lidských zdrojů 2.produktivita práce 3.prostředí – podmínky trhu práce

5 Lenka Míkovcová10. března 20055 Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů I.  Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů je stálý poradní, iniciativní a koordinační orgán vlády ČR v oblastech strategického řízení rozvoje lidských zdrojů  úkolem Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů je iniciovat, koordinovat a zajišťovat spolupráci mezi ústředními orgány státní správy v oblasti strategického řízení rozvoje lidských zdrojů

6 Lenka Míkovcová10. března 20056 Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů II.  předsedou Rady je od roku 2004 místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn  Rada má celkem 26 členů, kteří reprezentují 3 skupiny  instituce strategického řízení RLZ (MŠMT, MPSV, NÚOV)  subjekty poskytující služby RLZ (ZŠ, SŠ, VŠ)  příjemce služeb RLZ (zaměstnavatelé, podnikatelé, odbory)

7 Lenka Míkovcová10. března 20057 Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů III. Aktuálním úkolem Rady je do konce března 2005 zformulovat priority v oblasti rozvoje lidských zdrojů, které předběžně zohledňují 4 základní oblasti:  kvantitu lidského kapitálu  kvalitu lidského kapitálu  trh práce a politiku zaměstnanosti  priority systému strategického řízení rozvoje lidských zdrojů Priority budou zohledněny v právě zpracovávané Strategii hospodářského růstu

8 Lenka Míkovcová10. března 20058 Strategie hospodářského růstu I.  koncepční materiál, který identifikuje rozvojové priority ČR, principy a nástroje vedoucí k hospodářskému růstu a udržitelnému rozvoji ČR do roku 2013  zakládá obecné principy a formuluje konkrétní doporučení pro směřování hospodářské politiky ČR  zastřešuje a koordinuje dílčí koncepce výkonných složek státu  SHR bude hotova v dubnu 2005

9 Lenka Míkovcová10. března 20059 Strategie hospodářského růstu II. SHR obsahuje 5 základních oblastí ovlivňujících ekonomický růst  rozvoj lidských zdrojů  podpora inovací, vědy a výzkumu  rozvinutá infrastruktura  zdroje financování  institucionální prostředí pro podnikání

10 Lenka Míkovcová10. března 200510 Strategie hospodářského růstu III. Pilíř rozvoje lidských zdrojů Vize: hlavní konkurenční výhodou ČR na mezinárodním trhu práce bude do roku 2013 flexibilní trh práce a vzdělaná a adaptabilní pracovní síla konkurenceschopná v prostředí znalostní ekonomiky

11 Lenka Míkovcová10. března 200511 Pracovní síla pro moderní společnost  kvalifikovaná (profesní znalosti a dovednosti, jazyková a ICT gramotnost atd.)  schopná se rychle adaptovat na technologické a globální změny, nové životní situace (flexibilní, komunikativní atd.)  mobilní (regionálně, profesně)

12 Lenka Míkovcová10. března 200512 Děkuji za pozornost Kontakt: Lenka Míkovcová mikovcova.lenka@vlada.cz tel: + 420 224 862 327


Stáhnout ppt "Lenka Míkovcová10. března 20051 Rozvoj lidských zdrojů jako „motor“ ekonomického růstu Rozvoj lidských zdrojů jako „motor“ ekonomického růstu Lenka Míkovcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google