Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální podnikání v ČR Bc. Jitka Čechová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální podnikání v ČR Bc. Jitka Čechová"— Transkript prezentace:

1 Sociální podnikání v ČR Bc. Jitka Čechová
Plzeň Panelová diskuze

2 Poslání P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

3 Koncept trojího prospěchu

4 P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

5 Co dělá P3 vede a koordinuje činnost Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA organizuje semináře na zakládání sociálních podniků poskytuje poradenství a konzultace v oblasti sociálního podnikání pomáhá s přípravou projektů na založení sociálních podniků realizuje projekty na podporu a propagaci sociálního podnikání

6 Projekt Podnikání jinak

7 Propagační kampaň nový web propagace sociálního podnikání prostřednictvím videí a rozhovorů připravují se dokumentární filmy o sociálním podnikání v ČR, Rakousku, Belgii a 16 medailonků o soc. podnikatelích přenos dobré praxe z Rakouska a Belgie publikace Příklady dobré praxe manuál Jak založit sociální podnik

8 Síť ambasadorů 8 ambasadorů v celé ČR
od ledna 2013 do června 2014 představují sociální podnikání v regionech České republiky seznamují krajské a městské úřady, neziskové organizace, sociální podniky, vysoké školy, ale i ostatní podniky, které láká začít podnikat touto netradiční formou

9 Adresář sociálních podniků
seznam na údaje z telefonického průzkumu + hlásí se sami nyní 127 podniků třídění podle oborů, krajů, společenské prospěšnosti a cílových skupin v seznamu jsou ti co se vnímají jako sociální podniky

10 Co je sociální podnikání

11 Co je sociální podnikání (1)
podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí hraje důležitou roli v místním rozvoji vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, nebo se společenským znevýhodněním zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku

12 Co je sociální podnikání (2)
SP má 2 cíle – sociální a ekonomický, oba jsou rovnocenné pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního

13 Principy a standardy sociálního podniku
Tato definice vznikla ve spolupráci s Tematickou sítí pro sociální podnikání v České republice. Principy a standardy sociálního podniku PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU 1. Obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu 2. Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál 3. Specifické financování a použití zisku 4. Místní rozměr STANDARDY Sociální podnik je orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Je posílena role vnitřních a vnějších vztahů sociálního podniku: a) Vnitřní vztahy sociálního podniku směřují k maximálnímu zapojení členů/pracovníků do rozhodování a k samosprávě. b) Vnější vztahy s okolím posilují sociální kapitál sociálního podniku a místních společenstev. Finanční vztahy a hospodaření sociálního podniku. jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli uvedenému ve stanovách/statutu/zakládací listině. Hospodaření sociálního podniku směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a udržitelnosti (interní i externí). Případný zisk z účasti na trhu je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho obecně prospěšných cílů. Sociální podnik nese ekonomická rizika. Sociální podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místní zdroje. KOMENTÁŘE Princip tzv. trojího prospěchu je překladem často používaného anglického pojmu triple-bottom line. Obecně prospěšného cíle je dosahováno ekonomickými aktivitami, které jsou definovány v podnikatelském záměru, ve stanovách, statutu a/nebo dalších dokumentech. Sociální podnik působí ve všech sférách hospodářství. Právní forma sociálního podniku není rozhodující. Sociální podnik není přímo ani nepřímo řízen veřejnými institucemi nebo soukromými institucemi a jeho případná závislost nesmí ohrožovat žádný z jeho principů.  V sociálním podniku je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním (strategie) a manažerským řízením (operativa). Pro organizace založené na členském principu (např. družstva) platí princip 1 člen = 1 hlas. Sociální podnik se snaží o vytváření zisku/přebytku. Zisk však není primárním cílem podnikání. Převážná část zisku není rozdělována mezi společníky, manažery, členy, akcionáře nebo vlastníky. V závislosti na právní formě mohou případní členové nést ekonomická rizika prostřednictvím podílu na majetku, financování a rozhodování. Sociální podnik může mít vícezdrojové financování. Sociální podnik vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí. Podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni.

14 Principy sociálního podniku
Sociální prospěch zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce participace zaměstnanců a členů na strategickém směřování podniku důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců inovativní přístupy a řešení provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí

15 Principy sociálního podniku
Ekonomický prospěch vykonávání soustavné ekonomické aktivity schopnost zvládat ekonomická rizika zisk je použit pro rozvoj SP nebo naplnění veřejně prospěšných cílů nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích trend směrem k placené práci

16 Principy sociálního podniku
Enviromentální a místní prospěch přednostní uspokojování potřeb místní komunity využívání místních zdrojů spolupráce SP s důležitými místními aktéry zodpovědnost na místní úrovni inovativní přístup a řešení zohledňování enviromentálních aspektů výroby a spotřeby

17 Založení sociálního podniku
zakládací dokumenty (společenská smlouva) – prohlášení o podnikání v souladu s principy SP (kompromis mezi obecností a konkretizací) dřívější vznik podniku - dodatek k zakládacím dokumentům sepsaný u notáře obecně prospěšný cíl reinvestice zisku – více než 50% zaměstnávání znevýhodněných osob – více než 40%

18 Sociální podniky v Plzeňském kraji
EXODUS, sdružení občanů – výroba keramiky, digitalizace, kopírování, kancelářské práce MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. - Café Restaurant Kačaba, - Second hand SECOND v Plzni a Klatovech Pracovní Sobota s.r.o. – zahradnické a úklidové práce Přeslička s.r.o. – drobná průmyslová výroba, kompletační práce VK Radouš s.r.o. Šťáhlavy – výroba nefiltrovaného a nepasterizovaného piva, výroba moštů

19 Děkuji za pozornost P3 - People, Planet, Profit, o. p. s
Děkuji za pozornost P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Malátova 16, Praha 5 - Smíchov nebo


Stáhnout ppt "Sociální podnikání v ČR Bc. Jitka Čechová"

Podobné prezentace


Reklamy Google