Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: „Od teorie k praxi – úspěšné příběhy“ Národní tematická síť - NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: „Od teorie k praxi – úspěšné příběhy“ Národní tematická síť - NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky,"— Transkript prezentace:

1 Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: „Od teorie k praxi – úspěšné příběhy“ Národní tematická síť - NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb 19. Listopad 2007, Praha, Robert Sztarovics, předseda NTS-C

2 Jak pracuje NTS-C Od vzniku v dubnu 2006: 10 zasedání, 2 x kulatý stůl pro veřejnost na půdě sociálního podniku(Třinec, Odry), informace a výměna zkušeností Připomínkování grantového schématu pro sociální ekonomiku (MPSV) Připomínkování standardů Sociální Firmy (Fokus) Založení expertní skupiny pro sestavení definice Sociálního podniku (NESEA) Validace produktů vytvářených členy NTS-C Mainstreaming a diseminace témat sociální ekonomiky do politik, strategií Jsme otevřená platforma – můžete se zapojit

3 Experti / spolupracují s NTS-C MPSV - Správa služeb zaměstnanosti: Andrea Píblová Rada vlády pro neziskové organizace: Jaroslava Šťastná MPSV - Správa služeb zaměstnanosti: Milena Blatníková Rada vlády pro neziskové organizace: Petra Francová MPSV- Úsek pro oblast sociální politiky, sociálních služeb a rodinné politiky: Markéta Holečková Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem: Magdalena Hunčová FHS, Katedra oboru Občanský sektor: Marie Dohnalová Akademie soc.podnikání, Nadace VIA: Hana Vosmiková Úřad práce Ostrava:Taťána Černá Úřad práce Příbram: Marcela Sopková SKOK: Milena Černá

4 Informace o NTS-C / sociální ekonomice www.socialni-ekonomika.cz Články, projekty, dokumenty, akce, výstupy

5 Proč sociální ekonomika? Sociální stát v podobě, jak funguje, za současných trendů, není dlouhodobě udržitelný: Zvětšuje se podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob na celkovém počtu nezaměstnaných Jedná se většinou o lidi s různým druhem znevýhodnění, kteří si připadají neužiteční Nároky lidí rostou, společnost stárne, není možné všechny vznikající potřeby uspokojovat z veřejných rozpočtů Stát poukazuje různé sociální dávky a příspěvky Potřeba podporovat místní, komunitní rozměr lidského života – protiváha globalizaci

6 O co usiluje sociální ekonomika Sociální ekonomika propojuje kapacity, silné stránky, všech tří sektorů při realizaci společenské odpovědnosti. NNO Veřejný sektor Komerční sektor Sociální ekonomika Současný stav

7 Co dělá sociální ekonomika Integrace osob ohrožených sociální exkluzí na pracovní trhy. Poskytování služeb na místní úrovni (zejména sociálních) Šetrné využití a rozvoj místních zdrojů při realizaci programů místního rozvoje (zdrojů lidských, materiálových a finančních).

8 Subjekty sociální ekonomiky Společné charakteristiky : akcentování sociálních cílů důraz na prvky podnikání různé právní formy Základní hodnoty: solidarita a sociální soudružnost sociální zodpovědnost demokratické řízení participace občanů autonomie Jsou kombinací podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu. (Definice dle Evropského ekonomického a sociálního výboru EU, např. v INT/242).

9 Sociální podnik „Sociální podnik se odvolává na všechny soukromé aktivity obecného zájmu organizované na základě podnikatelského konceptu, které nemají za hlavní důvod existence maximalizaci zisku, ale uspokojení určitých ekonomických a sociálních cílů, stejně jako schopnost vytvářet inovativní řešení problému exkluze a nezaměstnanosti pomocí vytváření produkce výrobků nebo služeb.“ web OECD (cit. 2005-10-11)

10 Kde působí sociální podniky Sociální cíl (charitativní pomoc, solidarita, zdraví, sociální služby, rozvoj komunit, udržitelný rozvoj, ekologie) Ekonomický cíl (zisk, kapitál, manažerské postupy, konkurenceschopnost, produkce výrobků a služeb, inovace, technologie, tvorba zdrojů pro rozvoj) Sociální podnik Trh výrobků a služeb Integrace na trh práce a/nebo tvorba zdrojů pro sociální cíle

11 5 presentací členů NTS-C Fokus Praha Založení a provoz sociální firmy SČMVD Založení sociálního družstva obcí Kazuist – Beskydy pro všechny Sociální cestovní ruch, s.inkubátor,s.observatoř Nový Prostor Kampaň: Diversity Management / www.hrdi.cz ÚP Chrudim Kurz: Manažer v sociálních službách

12 Děkuji


Stáhnout ppt "Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: „Od teorie k praxi – úspěšné příběhy“ Národní tematická síť - NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google