Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kamila Tkáčová Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kamila Tkáčová Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kamila Tkáčová Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI VY_62_INOVACE_240115 17. ledna 2013

2 I. Osobní společnosti Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost II. Kapitálové společnosti Společnost s ručením omezeným Akciová společnost III. Družstva IV. Státní podniky V. Spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby Sdružení podnikatelů Smlouva o tichém společenství

3 OSOBNÍ SPOLEČNOSTI

4 Veřejná obchodní společnost veř. obch. spol, v. o. s. alespoň 2 osoby statutární orgán = každý ze společníků osoby ručí celým svým majetkem zisk se dělí rovným dílem (stejně tak ztráta) vstoupit nebo vystoupit je možné na základě změny společenské smlouvy smrtí společníka dochází ke zrušení a zániku společnosti zákaz konkurence v oboru = společník nesmí mít zároveň jinou firmu se stejným předmětem podnikání např. Kaufland v. o. s., Modiso v. o. s.

5 Komanditní společnost kom. spol., k. s. komanditisté (jeden nebo více společníků ručících jen do výše svého vkladu), komplementáři (jeden nebo více společníků ručících neomezeně) statutární orgán = komplementáři min. vklad = 5000 Kč rozdělení zisku se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě ztrátu nesou komplementáři rovným dílem účast na řízení společnosti mají pouze komplementáři zákaz konkurence v oboru – pouze pro komplementáře např. Bauhaus, KS Orio

6 KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

7 Společnost s ručením omezeným spol. s r. o., s. r. o. 1-50 společníků hodnota základního kapitálu = 200 000 Kč (z.k. tvořen vklady společníků) orgány společnosti: – nejvyšší orgán – valná hromada – statutární orgán – jednatelé – kontrolní orgán – dozorčí rada hodnota vkladu společníka = min. 20 000 Kč společníci ručí za závazky společnosti do výše upsaných vkladů společníci ručí za závazky společnosti omezeně (do výše nesplacených vkladů)

8 celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů = min. 100 000 Kč rezervní fond – povinný, min.10% základního kapitálu zákaz konkurence pro jednatele a členy dozorčí rady např. Optys, Sprofit

9 Akciová společnost akc. spol., a. s. jedna p.o., jinak dva a více zakladatelů orgány akciové společnosti: – Nejvyšší orgán – valná hromada (min. 1x ročně) – Statutární orgán – představenstvo – Kontrolní orgán – dozorčí rada z.k. s veřejnou nabídkou akcií = min. 20 000 000 Kč, z.k. bez veřejné nabídky akcií = min. 2 000 000 Kč základní kapitál rozvržen na urč.počet akcií o urč. jmenovité hodnotě *akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka -práva podílet se na zisku, na řízení společnosti, na likvidačním zůstatku společnosti

10  akcie rozlišujeme: podle formy  listinné - skládají se z pláště, kupónového archu, talonu  zaknihované – modernější

11 podle druhu akcie  na jméno  na majitele  speciální: zaměstnanecké prioritní akcie min.povinný rezervní fond = 20% základního kapitálu tantiémy – odměny ze zisku po zdanění představenstvu a dozorčí radě akcionáři za závazky společnosti neručí ( „squeeze-out“ - vytěsnění menšinových akcionářů) zákaz konkurence v oboru – pro členy představenstva a členy dozorčí rady např. Čedok a. s., Sazka a. s., České dráhy a. s., Baťa a. s.

12 DRUŽSTVA

13 společenství neuzavřeného počtu osob min. 5 f.o. nebo 2 p.o. orgány: – nejvyšší orgán – členská schůze (min. 1x ročně) – statutární orgán – představenstvo – kontrolní orgán – kontrolní komise základní kapitál = min. 50 000 Kč podmínka členství – splacení členského vkladu (jednotný pro všechny) členem může být p.o. i f.o. od 15 let povinně je zřízen nedělitelný fond v konečné výši nejméně poloviny zákl. kapitálu (tvořen postupně ze zisku firmy) členové družstva neručí za závazky družstva jsou různého zaměření: – zemědělská – bytová – obchodní – výrobní zákaz konkurence v oboru pro představenstvo a kontrolní komisi např. Družstvo Jednota, Družstvo Otice

14 STÁTNÍ PODNIKY

15 Stát figuruje jak v ziskovém sektoru (státní podniky), tak v neziskovém sektoru (organizace rozpočtové a příspěvkové). v ziskovém sektoru působí stát jako PODNIKATEL Jeho hlavní úlohou je dosahovat zisk S tát může podnikat dvěma způsoby: – má majoritní podíl ve velkých strategických firmách – zakládá specifické subjekty – státní podniky (Česká správa letišť, s.p., DIAMO, s.p., Česká pošta, s.p.) V čele s.p. je ředitel, kontrolní orgán=dozorčí rada státní podnik vzniká vydáním zakládací listiny a zápisem do obchodního rejstříku Stát má podrobnější a přesnější pravidla pro nakládání se státním majetkem.

16 SPOJOVÁNÍ PODNIKATEL Ů BEZ VZNIKU PRÁVNICKÉ OSOBY

17 Sdružení podnikatelů sdružení dvou a více samostatných podnikatelů nemá právní subjektivitu (každý jedná svým vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost) nezapisuje se do obchodního rejstříku (je upravována občanským zákoníkem) musí být sepsána smlouva o sdružení...tato smlouva nemusí být notářsky ověřena konsorcium = starší název pro sdružení

18 Smlouva o tichém společenství upravována obchodním zákoníkem tichý společník se zavazuje poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání o tichém společníkovi nikdo neví a podnikatel nesmí ani naznačit, že takového společníka má smlouva musí mít písemnou podobu, nemusí však být notářsky ověřena forma financování podnikatelských záměrů

19 Zdroj Obchodní společnosti. Www.ceed.cz [online]. 2013 [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: http://www.ceed.cz/ekonomie.htm


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kamila Tkáčová Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google