Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán výdajů a financování Společný technický sekretariát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán výdajů a financování Společný technický sekretariát."— Transkript prezentace:

1 Plán výdajů a financování Společný technický sekretariát

2 Obsah 1.Způsobilost výdajů – zásady 2.Struktura žádosti 3.Druhy výdajů 4.Způsobilé výdaje 4.1 Příprava projektu 4.2 Realizace projektu 5.Nezpůsobilé výdaje 6.Plán financování

3 1. Způsobilost výdajů Zásady Způsobilé jsou pouze výdaje, které: odpovídají principu hospodárnosti jsou pro realizaci projektu nezbytné jsou v přímé souvislosti s projektem jsou koherentní s příslušnými pravidly EU a národní legislativou lze doložit a překontrolovat byly uvedeny v žádosti

4 1. Způsobilost výdajů Zásady Uznatelnost způsobilosti výdajů začíná zásadně datem oficiální registrace žádosti na JTS (výjimka  náklady na přípravu projektu) končí datem ukončení projektu, které je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí dotace z ERDF Náhrada části (dle dotační sazby) způsobilých výdajů je možná pouze po schválení projektu Monitorovacím výborem

5 1. Způsobilost výdajů Zásady Lead partner zodpovídá za správu prostředků EU, vztahujících se na projekt a za řádné použití prostředků v rámci celého projektu a to i za partnery, kteří se na projektu podílejí Každý kooperační partner, který se na projektu podílí, nese sám zodpovědnost v případě nesrovnalostí jím hlášených výdajů

6 1. Způsobilost výdajů Zásady Důležité poznámky k výdajům: Je třeba uvést konkrétní druhy výdajů Paušální částky nebudou uznávány (například v případě provozních výdajů). Zohledněny budou výdaje na management projektu, komunikační struktury, práci s veřejností, tlumočení a překlady….. Respektování národních předpisů (další detaily ke způsobilým výdajům jsou uvedeny v nařízeních EU, v Realizačním dokumentu a v Příručce pro české kooperační partnery )

7 2. Struktura žádosti Součásti žádosti Všeobecné údaje k projektu Údaje o žadateli (lead partner) Údaje o partnerech projektu Detailní popis projektu Realizační koncepce projektu Plán výdajů a financování Prohlášení žadatele

8 Plán výdajů a financování 1.Plán výdajů podle druhu výdajů 2.Plán způsobilých výdajů podle let a čtvrtletí 3.Plán financování 2. Struktura žádosti

9 3. Druhy výdajů Výdaje podle druhu výdajů: I.Náklady na přípravu projektu (například potřebná technická dokumentace, podklady pro plánování, správní poplatky, překlady, realizace setkání atd.) II.Náklady na realizaci projektu III.Ostatní výdaje

10 I. Náklady na přípravu projektu jsou způsobilé do výše až celkem 5% celkových způsobilých výdajů daného kooperačního partnera je nutné je v celkové výši dokladovat 4. Způsobilé výdaje 4.1 Příprava projektu

11 II. Náklady na realizaci projektu 1. Personální výdaje hrubé mzdy a platy včetně odvodů zaměstnavatele neplacená dobrovolná práce 4. Způsobilé výdaje 4.2 Realizace projektu v Sasku do max. 8 € za hodinu v Česku do max. 150 Kč za hodinu

12 II. Náklady na realizaci projektu [pokračování ] 2.Cestovní náklady (dle národních právních předpisů) 3. Věcné výdaje režijní výdaje (např.nájem, energie,kancelářský materiál, atd.); pozor: je nutno doložit vztah ke konkrétnímu projektu) neinvestiční vybavení v Sasku bilančně pod 150 € v Čechách u hmotného majetku pod 40.000 Kč, u nehmotného majetku pod 60.000 Kč nákup materiálu 4. Způsobilé výdaje 4.2 Realizace projektu

13 II. Náklady na realizaci projektu [pokračování] 4. Výdaje na publicitu kooperační partneři musejí informovat veřejnost o dotaci prostřednictvím vhodných informačních opatření realizace informačních a propagačních povinností dle článku 8 nařízení (ES) č.1828/2006 5. Finanční výdaje poplatky za finanční přeshraniční transakce bankovní poplatky 4. Způsobilé výdaje 4.2 Realizace projektu

14 II. Náklady na realizaci projektu [pokračování] 6.Služby poskytované třetími subjekty (při dodržení národních a evropských pravidel pro zadávání veřejných zakázek) výdaje na překlady a tlumočení výdaje na externí experty a poradce výdaje na studie a koncepty výdaje na přepravné setkání, konference, semináře – nájem prostor, techniky, občerstvení (až do 70 € za účastníka a den - saský partner) 4. Způsobilé výdaje 4.2 Realizace projektu

15 II. Náklady na realizaci projektu [pokračování] 7.Investiční výdaje Nákup pozemků Předložení odhadní ceny (odborný posudek) Náklady na nákup pozemků nesmějí činit víc nežli 10% celkových způsobilých nákladů Pořízení nemovitostí Způsobilé výdaje až do výše odhadní ceny Stavební výdaje a vedlejší stavební výdaje Nákup investičního vybavení

16 5. Nezpůsobilé výdaje 1. DPH, je – li žadatel plátce DPH 2.Debetní úroky 3.Penále, peněžité pokuty, náklady na soudní procesy 1.Hodnoty firmy, nepantetovaná know-how 2.Nákup kulturních nebo sbírkových předmětů 3. Výstavba nebo rekonstrukce a modernizace sportovišť

17 5. Nezpůsobilé výdaje další ujednání k nezpůsobilosti výdajů pro německé kooperační partnery řeší Realizační dokument – Národní část Sasko, např. výdaje na udílení soutěžních cen výdaje na tradiční místní zahajovací slavnosti pořízení motorových vozidel použitý investiční majetek s předchozím financováním prostřednictvím dotace z národních nebo evropských prostředků

18 5. Nezpůsobilé výdaje další ujednání k nezpůsobilosti výdajů pro české kooperační partnery řeší Realizační dokument – Národní část Česká republika a Příručka, např. finanční leasing výdaje na soutěžní ceny, dárky pořízení a odpis osobních vozidel

19 6. Plán financování Finanční zdroje dotační prostředky EU veřejné zdroje státní regionální lokální soukromé prostředky příjmy projektu (snižují zpravidla základ pro výpočet způsobilých výdajů!) ostatní prostředky na financování nezpůsobilých výdajů

20 6. Plán financování Porovnání nákladů na projekt a zdrojů financování (příklad) Dotační prostředky EU Způsobilé výdaje Celkové výdaje projektu max. 85% Nezpůsobilé výdaje Ostatní zdroje financování Vlastní podíl Zemské. příp. státní prostředky Financování Náklady min. 10% 5%

21 Vlastní podíl může být ve formě a)Věcných příspěvků (např. poskytnutí staveb, zařízení atd.) b)Neplacené dobrovolné práce 4. Způsobilé výdaje 4.2 Realizace projektu

22 Informace Další informace k programu získáte na internetové adrese www.ziel3-cil3.eu Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Information in deutscher Sprache>> Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Informace w českém jazyce>>


Stáhnout ppt "Plán výdajů a financování Společný technický sekretariát."

Podobné prezentace


Reklamy Google