Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ MATURITA Informace pro maturanty ve školním roce 2015/2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ MATURITA Informace pro maturanty ve školním roce 2015/2016."— Transkript prezentace:

1 NOVÁ MATURITA Informace pro maturanty ve školním roce 2015/2016

2 Model maturitní zkoušky Společná část  2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika  max. 2 nepovinné zkoušky - z nabídky: cizí jazyk, matematika Profilová část  2–3 povinné zkoušky - stanoví ředitel školy  max. 2 nepovinné zkoušky - nabídku stanoví ředitel školy

3 Společná část Povinné zkoušky: O český jazyk a literatura český jazyk a literatura O cizí jazyk cizí jazyk O matematika matematika Povinné zkoušky koná žák v základní úrovni obtížnosti. O Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí uspět u všech povinných zkoušek – tj. u ČJL a CJ/M

4 Podoba zkoušek společné části 1. Český jazyk  jedná se o zkoušku komplexní  Rozdělena do 3 dílčích zkoušek: didaktický test, písemná práce a ústní zkouška 2a. Cizí jazyk (u nás volba AJ/NJ/FJ/RJ)  jedná se o zkoušku komplexní  Rozdělena do 3 dílčích zkoušek: didaktický test (včetně poslechového subtestu), písemná práce a ústní zkouška 2b. Matematika  zkouška má podobu didaktického testu

5 Komplexní zkouška O Pro úspěšné složení komplexní zkoušky (z českého jazyka a literatury a cizího jazyka) je nutné úspěšně složit všechny části zkoušky. O Neúspěch při jedné části znamená opakování pouze té jedné části!

6 Český jazyk Didaktický test  čas na zpracování - 60 minut  uzavřené testové úlohy (s jednou správnou odpovědí), otevřené úlohy s krátkou odpovědí  v průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky

7 Český jazyk Písemná práce  čas na zpracování 90 minut + 25 minut na výběr  volba z 10 centrálně zadávaných témat  žák může použít Pravidla českého pravopisu – pokud chce vlastní, nechá včas zkontrolovat

8 Český jazyk Ústní zkouška  20 minut na přípravu + 15 minut vlastní zkouška  volba z 20 témat – vychází z vlastní četby – seznam četby sestaví student z nabídky knih vytvořené školou,  viz http://www.gyperner.cz/denni- studium/maturita/http://www.gyperner.cz/denni- studium/maturita/  Viz http://www.gyperner.cz/dalkove- studium/maturita/http://www.gyperner.cz/dalkove- studium/maturita/  pracovní list – interpretace 2 textů (uměleckého a neuměleckého)

9 Cizí jazyk Didaktický test  poslechová část - 35 minut  čtení a jazykové kompetence – 60 minut  studenti pracují s testovým sešitem, do kterého mohou vpisovat odpovědi nebo si dělat poznámky, a se záznamovým archem, do kterého zaznamenávají odpovědi

10 Cizí jazyk Písemná práce  čas na zpracování 60 minut  skládá se ze dvou částí, na základě zadání student zpracovává jiný slohový útvar, v každé části žák zpracovává jeden text odlišného typu, délky a na odlišné téma / situaci  zadání je v českém nebo cizím jazyce v závislosti na úkolu, který má žák zpracovat

11 Cizí jazyk Ústní zkouška  20 minut na přípravu + 15 minut vlastní zkouška  Pracovní list ze 4 částí, 3 centrálně zadané, 1 část připravuje škola sama

12 Cizí jazyk poměr částí při hodnocení Poměr jednotlivých zkoušek v obou úrovních obtížnosti: Poslech25% Čtení a jazyková kompetence 25% (obě části v didaktickém testu) Písemná práce 25% Ústní zkouška 25%

13 Matematika  studenti mají na řešení testu 105 minut Povolené pomůcky: matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu

14 Matematika O Pouze písemný test O různé typy úloh uzavřených (výběr řešení z nabízených alternativ) a úlohy úzce otevřené (hodnocena je odpověď, kterou žák samostatně tvoří, tj. numerický výsledek, odvozený vztah, geometrická konstrukce,…) O Zastoupení obou typů testových úloh (úzce otevřených a uzavřených) = rovnocenné.

15 Předměty v profilové části O Okruhy/témata pro školní rok 2015/2016 budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději do 30. 9. 2015

16 Volba předmětů na naší škole O povinně student volí 2 předměty O podoba - vždy ústní zkouška před komisí O nabídka: O cizí jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, chemie, biologie, fyzika, dějiny umění - DeS O platí podmínka, že nelze vybrat stejný předmět, z něhož student maturuje ve společné části (musí být dodržena podmínka 4 různých předmětů ve skladbě) O nepovinné předměty – stejná nabídka jako povinně volitelné

17 Opravné zkoušky O Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. O Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. O V případě komplexních zkoušek opravuje pouze tu část, u níž neuspěl.

18 Opravné zkoušky O Opravné zkoušky společné části lze konat v 5 následujících letech po ukončení studia na střední škole. O Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají! O Opravné a náhradní zkoušky se na rozdíl od řádného termínu konají pouze ve vybraných školách (tzv. spádových) O dílčí ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka koná žák ve škole, kde studoval

19 Časový rozvrh – maturitní zkouška O 1. 12. – uzávěrka přihlášek řediteli školy /ZŘ O do 15. 12. - přihlášky školy do Cermatu O květen 2016 (2. – 13.) – blok testů a písemných prací společné části O květen 2016 – ústní zkoušky společné části a profilové části na školách - od 18. 5. do 27.5. O 15. 6. – nejzazší termín pro předání protokolů žákům – tištěné, nebo elektronicky – portál

20 Další informace O Žák obdrží výpis z přihlášky potvrzený ředitelem školy. O Každý žák obdrží protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

21 PUP MZ O Žák může konat zkouškyv příslušném režimu PUP (přiznané uzpůsobení podmínek) na základě posudku PPP či SPC ve smyslu platné vyhlášky č. 177/2009 O Posudek je nutné přiložit k přihlášce podávané škole nejpozději 1. prosince. O Nejčastěji se jedná o SPU-O (na našem typu školy)

22 Další informace a odkazy http://www.novamaturita.cz/ http://www.msmt.cz/statni-maturita O Případně kontaktujte zástupkyni ředitele školy


Stáhnout ppt "NOVÁ MATURITA Informace pro maturanty ve školním roce 2015/2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google