Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ DIREKTIVY, SMĚRNICE, NORMY V KOŽEDĚLNÉM OBORU PŘED A PO VSTUPU DO EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ DIREKTIVY, SMĚRNICE, NORMY V KOŽEDĚLNÉM OBORU PŘED A PO VSTUPU DO EU."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ DIREKTIVY, SMĚRNICE, NORMY V KOŽEDĚLNÉM OBORU PŘED A PO VSTUPU DO EU

2 Porovnání oboru v zemích EU a ČR Kožedělný průmysl se vyznačuje proexportní orientací. Jeho vývoj po roce 1989 významně ovlivňoval devizový kurz naší měny vůči dolaru, ECU a euro. Pro zajištění prosperity kožedělných organizací je nezbytné získání obchodních partnerů a to především ze zemí EU …… Kožedělný průmysl se vyznačuje proexportní orientací. Jeho vývoj po roce 1989 významně ovlivňoval devizový kurz naší měny vůči dolaru, ECU a euro. Pro zajištění prosperity kožedělných organizací je nezbytné získání obchodních partnerů a to především ze zemí EU ……

3 Vymezení oboru zpracování kůží a kožešin výroba obuvi výroba brašnářského a sedlářského zboží výroba kožešinových výrobků aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

4 Zařazení oboru dle SKP V rámci SKP (Standardní klasifikace produkce), kterou vydává Český statistický úřad, je vypracována klasifikace na bázi evropského standardu CPA (Classification of Product by Activities). Ta je doporučenou klasifikací pro členské státy a instituce Evropského společenství (ES). V rámci SKP (Standardní klasifikace produkce), kterou vydává Český statistický úřad, je vypracována klasifikace na bázi evropského standardu CPA (Classification of Product by Activities). Ta je doporučenou klasifikací pro členské státy a instituce Evropského společenství (ES).

5 Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Předmětem odvětvové klasifikace ekonomických činností jsou všechny pracovní činnosti vykonávané ekonomickými subjekty a jsou určované jejich vývojem. Obecně je činnost dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění. Předmětem odvětvové klasifikace ekonomických činností jsou všechny pracovní činnosti vykonávané ekonomickými subjekty a jsou určované jejich vývojem. Obecně je činnost dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění.

6 Např. obor výroba obuvi je uvedena do klasifikace OKEČ následovně: 19.3 Výroba obuvi (Kód ISIC 192) 19.30 Výroba obuvi (Kód ISIC 1920) 19.30 1Výroba obuvi s usňovým svrškem (Kód ISIC 1920a) 19.30 9 Výroba obuvi z ostatních materiálů (Kód ISIC 1920b)

7 K nejdůležitějším zákonem podchyceným oblastem jak v ČR, tak i v zemích EU patří v kožedělném průmyslu následující oblasti: Ochrana spotřebitele Obecná bezpečnost výrobků Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem Technické požadavky na výrobky

8 Ochrana spotřebitele Zákon 634/1992 Sb. Vyhláška MPO č.265/2000

9 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 265/2000 Sb. Piktogram pro: useň vrch povrstvenou useň podšívku a stélku textiliipodešev ostatní materiály

10 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 265/2000 Sb. Příklady druhů obuvi, na které se vyhláška vztahuje Vyhláška se vztahuje například na následující druhy obuvi ….

11 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 94/11/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli

12 Obecná bezpečnost výrobků zákon č. 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků obecné požadavky na bezpečnost výrobku § 3 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků obsah směrnice odkazy: http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/rapex_en.htm http://www.spotrebitel.cz/

13 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku Zvláštním druhem odpovědnosti v našem právním řádu je odpovědnost výrobce ale i jiných osob za výrobek, jež způsobil škodu na zdraví, životě či majetku spotřebitelů. Tato odpovědnost je upravena v zákoně č. 59/1998 Sb. (novelizován zákonem 209/2000 Sb.), o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku……… Zvláštním druhem odpovědnosti v našem právním řádu je odpovědnost výrobce ale i jiných osob za výrobek, jež způsobil škodu na zdraví, životě či majetku spotřebitelů. Tato odpovědnost je upravena v zákoně č. 59/1998 Sb. (novelizován zákonem 209/2000 Sb.), o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku………

14 Technické požadavky Pro výrobky kožedělného průmyslu jsou aktuální zejména dvě nařízení vlády, a to: Pro výrobky kožedělného průmyslu jsou aktuální zejména dvě nařízení vlády, a to: a) 21/2003 Sb. b) 336/2003 Sb.

15 Normalizace v ČR nejdůležitější pro obuv: ČSN EN 344 Požadavky a zkušební metody na bezpečnostní, ochrannou a pracovní obuv pro profesionální použití ČSN EN 345 (83 2501) Specifikace bezpečnostní obuvi pro profesionální použití ČSN EN 346 (83 2502) Specifikace ochranné obuvi pro profesionální použití ČSN EN 347 (83 2503) Specifikace pracovní obuvi pro profesionální použití

16 Technické požadavky na obuv, která nespadá pod nařízení vlády 21/2003 ČSN P 79 5600 Obuv – Požadavky a zkušební metody ČSN 79 5790 Obuv – Přijatelné odchylky Normy zahrnující požadavky na sportovní obuv

17 Technické požadavky na výrobky výrobky pro děti do 3 let - zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ke kterému byla vydána vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let výrobky pro děti § 2 výrobky z přírodní usně a kožešiny § 9 výrobky z kovů § 10 specifické požadavky na dětskou obuv § 12

18 Dobrovolná certifikace dětské obuvi s „žirafou“ V roce 1997 byla zavedena tzv. dobrovolná certifikace dětské obuvi, jako reakce na zhoršující se situaci se zásobováním našeho trhu kvalitní zdravotně nezávadnou dětskou obuvi. Udělenovaná značka kvality je zařazena do programu Česká kvalita. V roce 1997 byla zavedena tzv. dobrovolná certifikace dětské obuvi, jako reakce na zhoršující se situaci se zásobováním našeho trhu kvalitní zdravotně nezávadnou dětskou obuvi. Udělenovaná značka kvality je zařazena do programu Česká kvalita.

19 Dobrovolné hodnocení a ověřování kvality OOPP Hlavním cílem je zavést a následně udržovat v ČR systém dobrovolného hodnocení a ověřování kvality OOPP nad ráme požadavků zákonné legislativy a tím přispívat ke zvyšování kvality, komfortu nošení, životnosti, konkurenceschopnosti a respektování požadavků ochrany životního prostředí při práci s OOPP. Hlavním cílem je zavést a následně udržovat v ČR systém dobrovolného hodnocení a ověřování kvality OOPP nad ráme požadavků zákonné legislativy a tím přispívat ke zvyšování kvality, komfortu nošení, životnosti, konkurenceschopnosti a respektování požadavků ochrany životního prostředí při práci s OOPP.

20 Legislativa EU pro obuv a výrobu obuvi Rozhodnutí Komise 2002/231/ES ze dne 18. března 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství botám a kterým se mění rozhodnutí 1999/179/ES. Rozhodnutí Komise 2002/231/ES ze dne 18. března 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství botám a kterým se mění rozhodnutí 1999/179/ES.

21 Ekologické standardy Týkají se hlavně nakládání s tuhými odpady, vodního hospodářství a únikem emisí do ovzduší. Vychází z následujících zákonů: Týkají se hlavně nakládání s tuhými odpady, vodního hospodářství a únikem emisí do ovzduší. Vychází z následujících zákonů: odpadové hospodářství - Zákon 185/2001 Sb. o odpadech; vodní hospodářství - Zákon 254/2001Sb. o vodách, Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; ochrana ovzduší - Zákon 86/2002 Sb. o ovzduší.

22 Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky ve výrobcích Vyhláška 221/2004 kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Vyhláška 221/2004 kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.

23 Právní předpisy důležité pro podnikání Důležité právní předpisy pro podnikání v každém oboru, jsou především součástí zákonů: Důležité právní předpisy pro podnikání v každém oboru, jsou především součástí zákonů: Obchodní zákoník 351/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání 455/1991 Sb. (Živnostenský zákon) Zákoník práce 65/1965 Sb. Občanský zákoník 40/1964 Sb.

24 Ekologické standardy pro podnikání Týkají se hlavně nakládání s tuhými odpady, vodního hospodářství a únikem emisí do ovzduší. Vychází z následujících zákonů: Týkají se hlavně nakládání s tuhými odpady, vodního hospodářství a únikem emisí do ovzduší. Vychází z následujících zákonů: odpadové hospodářství - Zákon 185/2001 Sb. o odpadech; vodní hospodářství - Zákon 254/2001Sb. o vodách, Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; ochrana ovzduší - Zákon 86/2002 Sb. o ovzduší.

25 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oboru Podnikatelé v kožedělném sektoru musí věnovat náležitou pozornost také bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), zejména tehdy, pokud mají zaměstnance. Podnikatelé v kožedělném sektoru musí věnovat náležitou pozornost také bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), zejména tehdy, pokud mají zaměstnance.

26 Seznamy a kontakty Notifikované osoby s činností v oblasti OOP Důležité oborové kontakty Na úrovni Evropské unie existují internetové stránky, které mohou poskytovat užitečné informace: http://europa.eu.int/comm/enterprise/mech an_equipment/ppe/nb.htm http://europa.eu.int/comm/enterprise/mech an_equipment/ppe/nb.htm


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ DIREKTIVY, SMĚRNICE, NORMY V KOŽEDĚLNÉM OBORU PŘED A PO VSTUPU DO EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google