Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chov zvířat v ekologickém zemědělství DOTACE Ing. Karel Beneš, KZV ZF JUIng. Karel Beneš, KZV ZF JU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chov zvířat v ekologickém zemědělství DOTACE Ing. Karel Beneš, KZV ZF JUIng. Karel Beneš, KZV ZF JU."— Transkript prezentace:

1 Chov zvířat v ekologickém zemědělství DOTACE Ing. Karel Beneš, KZV ZF JUIng. Karel Beneš, KZV ZF JU

2 Dotace EZ Základní princip podpory - kompenzace za:Základní princip podpory - kompenzace za: 1.Šetrný přístup hospodaření v krajině1.Šetrný přístup hospodaření v krajině 2.Obhospodařování LFA2.Obhospodařování LFA 3.Ochrana vodních zdrojů3.Ochrana vodních zdrojů 4.Extenzifikace výroby4.Extenzifikace výroby 5.Zlepšování životních podmínek5.Zlepšování životních podmínek

3 Dotace EZ – změny v čase 1990 – 19921990 – 1992 1998 – 20131998 – 2013 1.1998 – 2003 podpůrné programy dle NV, mimoprodukční funkce 2.2004 – 2006 Horizontální plán rozvoje venkova2.2004 – 2006 Horizontální plán rozvoje venkova 3.2007 – 2013 Program rozvoje venkova (NV č.79/2007 Sb.)3.2007 – 2013 Program rozvoje venkova (NV č.79/2007 Sb.) Osy I. – III.Osy I. – III. 4. PRV 2014 - 20204. PRV 2014 - 2020

4 Vyplacené finanční částky EZ

5 Před vstupem do EU - SAPARD - zavádění práva ES v oblasti společné zem. politiky- zavádění práva ES v oblasti společné zem. politiky - prioritní a spec. problémy trvale udržitelných změn v zemědělství a venkovních oblastech - prioritní a spec. problémy trvale udržitelných změn v zemědělství a venkovních oblastech 4/2002 – 11/2005 (4,5 mld. Kč)4/2002 – 11/2005 (4,5 mld. Kč) Priorita I.Priorita I. Priorita II.Priorita II. Priorita III.Priorita III.

6 Před vstupem do EU Horizontální plán rozvoje venkova 2004 – 20062004 – 2006 Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů 1.Předčasné ukončení zemědělské činnosti1.Předčasné ukončení zemědělské činnosti 2.Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními 3.Agro-environmentální opatření3.Agro-environmentální opatření 4.Lesnictví4.Lesnictví 5.Zakládání skupin výrobců5.Zakládání skupin výrobců 6.Technická pomoc6.Technická pomoc

7 Program rozvoje venkova (‘07-’13) OSA I.- podpora konkurenceschopnosti zemědělstvíOSA I.- podpora konkurenceschopnosti zemědělství OSA II. - zlepšování životního prostředí a krajiny, trvale udržitelné hospodaření OSA III. – rozvoj životních podmínek na venkově, diverzifikace OSA IV. – Leader – místní rozvojové strategieOSA IV. – Leader – místní rozvojové strategie

8 PRV – OSA I. 1.Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací 2.Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU 3.Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

9 PRV – OSA II. 1.Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy 1.Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) 2.Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 200/60/ES (WFD) 3.Agroenvironmentální opatření3.Agroenvironmentální opatření 2.Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

10 PRV – OSA II. – LFA a NATURA 2000 Min. výměra 1 ha (i pro NATURA 2000)Min. výměra 1 ha (i pro NATURA 2000) LFA: a) HA, HB (horské)LFA: a) HA, HB (horské) b) OA, OB (ostatní)b) OA, OB (ostatní) c) S (specifické) – do r. 2010c) S (specifické) – do r. 2010 NATURA 2000: pouze TP v ptačích oblastech 1. zóny CHKO a NPNATURA 2000: pouze TP v ptačích oblastech 1. zóny CHKO a NP evropsky významné lokality 1. zóny CHKO a NP evropsky významné lokality 1. zóny CHKO a NP Doba hospodaření min. 5 letDoba hospodaření min. 5 let Dle nařízení vlády č. 75/2007 Sb.Dle nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

11 PRV – OSA II. – LFA a NATURA 2000 Další podmínky:Další podmínky: min.1x ročně přepásat nebomin.1x ročně přepásat nebo min. 2 x ročně posekat (31.7. a 31.10.) x AOEmin. 2 x ročně posekat (31.7. a 31.10.) x AOE Intenzita – 0,2 – 1,5 VDJ v LPIS (1.6. – 31.8.)Intenzita – 0,2 – 1,5 VDJ v LPIS (1.6. – 31.8.)

12 PRV – OSA II. – LFA a NATURA 2000 Sazby na 1 ha LFA:Sazby na 1 ha LFA: HA 157 EUR (3 959,23 Kč/ha)HA 157 EUR (3 959,23 Kč/ha) HB 134 EUR (3 379,21 Kč/ha)HB 134 EUR (3 379,21 Kč/ha) OA 117 EUR (2 950,51 Kč/ha)OA 117 EUR (2 950,51 Kč/ha) OB 94 EUR (2 370,49 Kč/ha)OB 94 EUR (2 370,49 Kč/ha) S 114 EUR (2 874,85 Kč/ha)S 114 EUR (2 874,85 Kč/ha) Sazba na 1 ha NATURA 2000: 112 € (2824,42 Kč/ha)Sazba na 1 ha NATURA 2000: 112 € (2824,42 Kč/ha)

13 PRV – OSA II. – AEO Dle nařízení vlády č. 79/2007 Sb.Dle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. Maximální limity:Maximální limity: 1.600 €/ha orné půdy1.600 €/ha orné půdy 2.450 €/ha TTP2.450 €/ha TTP 3.900 €/ha trvalých kultur3.900 €/ha trvalých kulturPodopatření: a)Postupy šetrné k životnímu prostředía)Postupy šetrné k životnímu prostředí b)Ošetřování travních porostůb)Ošetřování travních porostů c)Péče o krajinuc)Péče o krajinu

14 PRV – OSA II. – AEO Postupy šetrné k životnímu prostředí Ekologické zemědělství (€/ha)Ekologické zemědělství (€/ha) ekologické travní porosty89 €ekologické travní porosty89 € travní porosty71 €travní porosty71 € ovocné sady – intenzivní/extenzivní849/510 €ovocné sady – intenzivní/extenzivní849/510 € vinná réva849 €vinná réva849 € chmelnice849 €chmelnice849 € orná půda155 €orná půda155 € speciální byliny564 €speciální byliny564 € zelenina564 €zelenina564 €

15 PRV – OSA II. – AOE Ošetřování travních porostů Louky75 €Louky75 € Mezofilní a vlhkomilné louky (přepásané, nepřepásané, rozdílné seče, s hnojením a bez hnojení, nepokosení celého porostu)100 – 135 € Horské a suchomilné louky (přepásané, nepřepásané, rozdílné seče, s hnojením a bez hnojení, nepokosení celého porostu) 120 – 150 €120 – 150 € Trvale podmáčené louky (různé doby seče) 417 €Trvale podmáčené louky (různé doby seče) 417 €

16 PRV – OSA II. – AOE Ošetřování travních porostů Hnízdiště: a)bahňáků202 €a)bahňáků202 € b)chřástala polního183 €b)chřástala polního183 € Pastviny 112 €Pastviny 112 € Druhově bohaté pastviny169 €Druhově bohaté pastviny169 € Suché stepní trávníky a vřesoviště (různé doby pastvy)308 €

17 PRV – OSA II. – AEO Péče o krajinu Zatravňování orné půdy 270 – 374 €Zatravňování orné půdy 270 – 374 € Pěstování meziplodin 104 €Pěstování meziplodin 104 € Biopásy401 €Biopásy401 €

18 PRV – OSA III. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkovaOpatření k diverzifikaci hospodářství venkova Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastechOpatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III

19 Program rozvoje venkova Bodové zvýhodnění EZ Opatření Osy I.:Opatření Osy I.: a)Modernizace zemědělských podnikůa)Modernizace zemědělských podniků b)Zahájení činnosti mladých zemědělcůb)Zahájení činnosti mladých zemědělců c)Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů Opatření Osy III.:Opatření Osy III.: a)Podpora cestovního ruchua)Podpora cestovního ruchu b)Diverzifikace činností nezemědělské povahyb)Diverzifikace činností nezemědělské povahy

20 Přechodné vnitrostátní podpory 2013 Platba na chmelPlatba na chmel Platba na přežvýkavcePlatba na přežvýkavce Platba na chov ovcí popř. kozPlatba na chov ovcí popř. koz Platba na chov krav BTPMPlatba na chov krav BTPM Platba na zemědělskou půduPlatba na zemědělskou půdu Platba na brambory pro výrobu škrobuPlatba na brambory pro výrobu škrobu

21 Jednotná platba na plochu (SAPS) Evidence v LPISEvidence v LPIS Žádost na dané kulturyŽádost na dané kultury Min. 1 ha zemědělské půdyMin. 1 ha zemědělské půdy Sazba pro r. 2013 6068,88 Kč / haSazba pro r. 2013 6068,88 Kč / ha

22 Další opatření v rámci jednotné žádosti Platba na dojnicePlatba na dojnice -min. 2 VDJ, min. 15 % výnosů z prodeje mléka (1399 Kč/VDJ)-min. 2 VDJ, min. 15 % výnosů z prodeje mléka (1399 Kč/VDJ) Masná telata - koef. 0,2 VDJ; seznam telat od 1.4. do 31.3. v evidenci (ne dotace na krávu s tržní produkcí mléka) (ne dotace na krávu s tržní produkcí mléka) -75 € / tele (2012)-75 € / tele (2012) Zvláštní podpora na bahnice popř. kozy, pasené na TPZvláštní podpora na bahnice popř. kozy, pasené na TP - koef. 0,15 VDJ; min. 2 VDJ (1886 Kč/VDJ - 2012)- koef. 0,15 VDJ; min. 2 VDJ (1886 Kč/VDJ - 2012)

23 PRV 2014 - 2020 Program není schválenProgram není schválen Platby na úrovni r. 2012Platby na úrovni r. 2012 „Přechodné“ období v r. 2014„Přechodné“ období v r. 2014 Možnost prodloužení AEO o rok (31.12. 2013 resp. 31.3. 2014)Možnost prodloužení AEO o rok (31.12. 2013 resp. 31.3. 2014)

24 PRV 2014 – 2020 – I. pilíř SZP Přechod na systém jednotné platby (ČR = jeden region)Přechod na systém jednotné platby (ČR = jeden region) Omezení podpory pěstování polních plodinOmezení podpory pěstování polních plodin Odlišné výše plateb (degresivně)Odlišné výše plateb (degresivně) „ozelenění“ – střídání plodin; pěstování ovoce a zeleniny na OP„ozelenění“ – střídání plodin; pěstování ovoce a zeleniny na OP Zpřísnění GAEC/Cross-complianceZpřísnění GAEC/Cross-compliance - eroze v LPIS a způsob užívání- eroze v LPIS a způsob užívání - MEO – zvýšení opatření a rozšíření ploch- MEO – zvýšení opatření a rozšíření ploch - zvýšení podílu zapravené organické hmoty- zvýšení podílu zapravené organické hmoty - certifikované osivo – oblasti klimatické změny- certifikované osivo – oblasti klimatické změny

25 PRV 2014 – 2020 – II. pilíř SZP Max. strop 40 mil. KčMax. strop 40 mil. Kč Stroje pro pěstování ovoce/zeleninyStroje pro pěstování ovoce/zeleniny Zvýhodnění kombin. projektů (šlechtění, plemenitba, produkce, prvovýroba, zpracování) Zvýhodnění podniků vytvářející pracovní místa, ŽV (příspěvek k zaměstnanosti), welfare Podpora rozvoje trvalých kultur (ne vinice)Podpora rozvoje trvalých kultur (ne vinice) Zachování poměru plateb LFA (+ podpora ŽV + vyšší intenzita)Zachování poměru plateb LFA (+ podpora ŽV + vyšší intenzita)

26 PRV 2014 – 2020 – II. pilíř SZP Možnost degrese v LFA dle podmínek a strukturyMožnost degrese v LFA dle podmínek a struktury AEO – ošetřování TP a víceleté pícniny (strukturální změna č.z.)AEO – ošetřování TP a víceleté pícniny (strukturální změna č.z.) Podpora generační obměnyPodpora generační obměny zahájení činnosti + zlepšení věkové struktury zahájení činnosti + zlepšení věkové struktury

27 Výběr dotačních titulů Zatravňování orné půdyZatravňování orné půdyBiopásy LFA – degrese/progreseLFA – degrese/progrese do 1000 ha; nad 2500 hado 1000 ha; nad 2500 ha Dobré životní podmínky zvířatDobré životní podmínky zvířat - zvětšení lehacího prostoru- zvětšení lehacího prostoru - zlepšení mikroklimatu- zlepšení mikroklimatu - zlepšení péče v zimovišti- zlepšení péče v zimovišti

28 Výběr dotačních titulů - AEKO Podpora integrované produkce a EZPodpora integrované produkce a EZ Prevence degradace půdy – snížení rizika eroze + acidifikacePrevence degradace půdy – snížení rizika eroze + acidifikace Travní porosty (0,3 VDJ) (80 €)Travní porosty (0,3 VDJ) (80 €) Orná půda(178 €)Orná půda(178 €) Pěstování trav na semeno/ostatních plodin (586 €)Pěstování trav na semeno/ostatních plodin (586 €) Odplevelování dočasným zatravněním/dočasným úhoremOdplevelování dočasným zatravněním/dočasným úhorem Intenzivní/ostatní/krajinnotvorné sady (777/408/170 €)Intenzivní/ostatní/krajinnotvorné sady (777/408/170 €) Vinice/Chmelnice (871 €)Vinice/Chmelnice (871 €) 1. závazek na 5 let, další na kratší dobu1. závazek na 5 let, další na kratší dobu


Stáhnout ppt "Chov zvířat v ekologickém zemědělství DOTACE Ing. Karel Beneš, KZV ZF JUIng. Karel Beneš, KZV ZF JU."

Podobné prezentace


Reklamy Google