Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_015_Klasifikace chemických reakcí Ch_015_Chemické reakce_Klasifikace chemických reakcí Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_015_Klasifikace chemických reakcí Ch_015_Chemické reakce_Klasifikace chemických reakcí Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice,"— Transkript prezentace:

1 Ch_015_Klasifikace chemických reakcí Ch_015_Chemické reakce_Klasifikace chemických reakcí Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva o chemických reakcích určeného pro devátý ročník ZŠ.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje a vysvětluje učivo o chemických reakcích.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ

4 ● Je to děj, při kterém dochází k přeměně výchozích látek na produkty reakce. ● Při chemické reakci některé vazby zanikají a jiné vznikají. ● V průběhu chemické reakce nedochází ke změnám v jádrech atomů a také se nemění celkový počet atomů a iontů každého zúčastněného prvku. CHEMICKÁ REAKCE

5 TŘÍDĚNÍ CHEMICKÝCH REAKCÍ Je mnoho kritérií, podle kterých můžeme chemické reakce dělit: 1. Reakce podle skupenství: a) Homogenní – všechny reaktanty se vyskytují v jednom skupenství (ze dvou plynných látek vzniká plynná látka): C (g) + O 2 (g) → CO 2 (g) b) Heterogenní – reaktanty se vyskytují ve více než jednom skupenství (z pevné látky a kapaliny vzniká plyn a kapalina): 2 Na (s) + 2 H 2 O (l) → 2 NaOH (l) + H 2 (g)

6 Názorná ukázka heterogenní reakce sodíku s vodou: http://www.youtube.com/watch?v=1- GEWL2kOOM&feature=player_detailpage

7 ● (s) – pevná látka, angl. solid ● (l) – kapalina, angl. liquid ● (g) – plyn, angl. gas ● (aq) – vodný roztok, angl. aqua solution Písmena v závorkách označují skupenství reaktantů

8 2. Reakce podle vnější změny: a) Skladné (syntetické) reakce – vedou od látek jednodušších ke složitějším : Zn + S → ZnS https://www.youtube.com/watch?v=jCA9Pqo4ck A b) Rozkladné (analytické) reakce – vedou od látek složitějších k jednoduchým: CuSO 4. 5 H 2 O → CuSO 4 + 5 H 2 O https://www.youtube.com/watch?v=QxyFGDZRgu 4

9 c) Vytěsňovací (substituční) reakce – atom (funkční skupina) v molekule výchozí látky je nahrazena jiným atomem. d) Podvojná záměna (konverze) – dvě látky si při reakci vymění atomy nebo funkční skupiny. https://www.youtube.com/watch?v=U5t2FAUVw6 4 https://www.youtube.com/watch?v=eFcnelIYXU U

10 3. Reakce podle tepelné bilance: a) Exotermické – energie se uvolňuje (hoření – většina reakcí s kyslíkem): 2 Mg + O 2 → 2 MgO b) Endotermické – energie se spotřebovává (slučování s vodíkem, tepelné rozklady látek): 2 CaCO 3 → 2 CaO + CO 2 https://www.youtube.com/watch?v=tCwKQtPIcM 0

11 4. Reakce podle mechanismu jejich průběhu: a) Protolytické (acidobazické) reakce – reakce kyselin a zásad (dochází k přenosu kationtu vodíku) b) Redoxní reakce – reakce, při kterých dochází k přenosu elektronů a změnám oxidačních čísel atomů c) Komplexní (komplexotvorné) reakce – vznikají složitější komplexní (= koordinační) sloučeniny d) Srážecí reakce – vznikají při nich (téměř) nerozpustné sraženiny

12 PŘIŘAĎ DANÉ REAKCE KE KRITÉRIU DĚLENÍ Syntetické Endotermické Srážecí Mechanismus průběhu Tepelná bilance Skupenství Vnější změna Komplexní Substituční Heterogenní Protolytické Exotermické Podvojná změna Homogenní Redoxní Analytické

13 POUŽITÉ ZDROJE: ● ŠRÁMEK, ING., Vratislav. Chemie: Obecná a anorganická. 2. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, 53 - 55. ISBN 80-7182-099-7. ● Hoření hořčíku. Www.youtube.com [online]. 2010 [cit. 2014-07-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=tCwKQtPIcM0 ● Substituce halogenu halogenem (Finkelsteinova reakce). Www.youtube.com [online]. 2013 [cit. 2014-07-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=eFcnelIYXUU ● Reakce sodíku s vodou. Www.youtube.com [online]. 2010 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=1- GEWL2kOOM&feature=player_detailpagehttp://www.youtube.com/watch?v=1- GEWL2kOOM&feature=player_detailpage ● Podvojná záměna - konverze. Www.youtube.com [online]. 2012 [cit. 2014-07-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=U5t2FAUVw64 ● Rozkladná reakce - analýza. Www.youtube.com [online]. 2014 [cit. 2014-07-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=QxyFGDZRgu4 ● Skladná reakce - syntéza. Www.youtube.com [online]. 2014 [cit. 2014-07-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=jCA9Pqo4ckAhttps://www.youtube.com/watch?v=jCA9Pqo4ckA


Stáhnout ppt "Ch_015_Klasifikace chemických reakcí Ch_015_Chemické reakce_Klasifikace chemických reakcí Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google