Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_009_Chemické reakce_Podvojná záměna Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_009_Chemické reakce_Podvojná záměna Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."— Transkript prezentace:

1 Ch_009_Chemické reakce_Podvojná záměna Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o chemických rovnicích.  Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití hydroxidu vápenatého.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 9: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. ISBN 978- 807-2385-843.

3 1 CHEMICKÉ REAKCE PODVOJNÁZÁMĚNA

4 2 PODVOJNÁ ZÁMĚNA PODVOJNÁ ZÁMĚNA 1.CHEMICKÁ REAKCE JE PROCES VEDOUCÍ ZA VHODNÝCH PODMÍNEK KE ZMĚNĚ CHEMICKÉ STRUKTURY A SLOŽENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK. 2.LÁTKY, KTERÉ DO REAKCE VSTUPUJÍ NAZÝVÁME REAKTANTY, LÁTKY Z REAKCE VYSTUPUJÍCÍ JSOU PRODUKTY. 3.CHEMICKÉ REAKCE ZAPISUJEME POMOCÍ CHEMICKÝCH ROVNIC.

5 3 PODVOJNÁ ZÁMĚNA PODVOJNÁ ZÁMĚNA PRINCIP REAKCE: AABBCCDD PODVOJNÁ ZÁMĚNA (KONVERZE, PATŘÍ ZDE I NEUTRALIZACE A SRÁŽENÍ). PODVOJNÁ ZÁMĚNA (KONVERZE, PATŘÍ ZDE I NEUTRALIZACE A SRÁŽENÍ). PROBÍHÁ OBVYKLE TAK, PRVKEK VÁZANÝ V JEDNÉ SLOUČENINĚ NAHRADÍ PRVEK VÁZANÝ V DRUHÉ SLOUČENINĚ (PRVKY SI VYMĚNÍ MÍSTA). PROBÍHÁ OBVYKLE TAK, PRVKEK VÁZANÝ V JEDNÉ SLOUČENINĚ NAHRADÍ PRVEK VÁZANÝ V DRUHÉ SLOUČENINĚ (PRVKY SI VYMĚNÍ MÍSTA).

6 4 PODVOJNÁ ZÁMĚNA PODVOJNÁ ZÁMĚNA Je to děj, při kterém z původních látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty). Dochází při něm k zániku původních chemických vazeb a vzniku nových. Je to děj, při kterém z původních látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty). Dochází při něm k zániku původních chemických vazeb a vzniku nových.

7 5 PODVOJNÁ ZÁMĚNA Hydroxid sodný reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku chloridu sodného a vody: NaOH + HCl → NaCl + H 2 O

8 6 PODVOJNÁ ZÁMĚNA Hydroxid draselný reaguje s kyselinou chlorovodíkovou: KOH + HCl → KCl + H 2 O

9 7 PODVOJNÁ ZÁMĚNA Dusičnan stříbrný reaguje s chloridem draselným za vzniku sraženiny chloridu stříbrného a dusičnanu draselného: AgNO 3 + KCl → AgCl + KNO 3

10 8 PODVOJNÁ ZÁMĚNA Dusičnan stříbrný reaguje s chloridem draselným a vzniká chlorid stříbrný adusičnan draselný: AgNO 3 + KCl → AgCl + KNO 3

11 9 PODVOJNÁ ZÁMĚNA 2 NaOH + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2 H 2 O Hydroxid sodný reaguje s kyselinou sírovou za vzniku síranu sodného a vody:

12 PŘI PODVOJNÉ ZÁMĚNĚ: 1.DVĚ LÁTKY SI PŘI REAKCI VYMĚNÍ ATOMY NEBO FUNKČNÍ SKUPINY. 2.DVĚ LÁTKY SI VYMĚNÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. 3.DVĚ LÁTKY SI VYMĚNÍ MOLEKULY. 1.DVĚ LÁTKY SI PŘI REAKCI VYMĚNÍ ATOMY NEBO FUNKČNÍ SKUPINY. 2.DVĚ LÁTKY SI VYMĚNÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. 3.DVĚ LÁTKY SI VYMĚNÍ MOLEKULY.

13 PODVOJNÁ ZÁMĚNA JE: PODVOJNÁ ZÁMĚNA JE: 1.SYNTÉZA 2.KONVERZE 3.ANALÝZA 1.SYNTÉZA 2.KONVERZE 3.ANALÝZA

14 PŘI PODVOJNÉ ZÁMĚNĚ ČASTO VZNIKÁ: 1.KYSELINA 2.ZÁSADA 3.VODA 1.KYSELINA 2.ZÁSADA 3.VODA

15 PODVOJNÁ ZÁMĚNA JE ČASTÁ U REAKCÍ: PODVOJNÁ ZÁMĚNA JE ČASTÁ U REAKCÍ: 1. SLUČOVACÍCH 2. NAHRAZOVACÍCH 3. SRÁŽECÍCH 1. SLUČOVACÍCH 2. NAHRAZOVACÍCH 3. SRÁŽECÍCH

16 Použité zdroje: 1.Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 27.3.2007 [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Laboratorium.jpg 2.File:ThermiteReaction.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 19.11.2011 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ThermiteReaction.jpg19.112011 3.File:ThermiteFe2O3.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 29.1.2009 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ThermiteFe2O3.JPG 4.File:Baking soda and vinegar.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 10.12.2012 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baking_soda_and_vinegar.jpg?uselang=cs 5.File:Color transition of Methyl red solution under different acid-base conditions.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 10.3.2012 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Color_transition_of_Methyl_red_solution_under_different_acid- base_conditions.jpg?uselang=cs 6.File:Hydrochloric acid ammonia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 2.4.2005 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrochloric_acid_ammonia.jpg?uselang=cs 7.File:HMTD.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 7.6.2008 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HMTD.JPG?uselang=cs 8.File:Red fireworks over ottawa.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 5.7.2011 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_fireworks_over_ottawa.jpg?uselang=cs

17 Použité zdroje: 9.File:Burning cube sugar.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 28.8.2011 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burning_cube_sugar.png?uselang=cs


Stáhnout ppt "Ch_009_Chemické reakce_Podvojná záměna Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."

Podobné prezentace


Reklamy Google