Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Cena hotelových služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Cena hotelových služeb."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Cena hotelových služeb Ročník / obor studia: IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 568 Klíčová slova: Cena, cenová strategie, metody pro stanovení ceny, typy cen a slev. Anotace: Prezentace pro podporu výkladu učitele – téma –cena hotelových služeb.

2 Cena hotelových služeb

3 Pojetí ceny služeb Cena je základním prvkem marketingového mixu služeb. Od cenové politiky se odvíjí výše příjmu podniku. Cenová rozhodnutí jsou důležitá pro vnímání hodnoty a kvality služeb zákazníkem a hrají též významnou roli při budování image služby.

4 Stanovení ceny hotelových služeb Metody či přístupy k oceňování služeb jsou podobné jako u zboží hmotného charakteru. Odlišností mohou být cenové strategie, metody a taktiky stanovení ceny služeb.

5 Cenové strategie Mezi základní cenové strategie patří: přežití, –například v nepříznivých tržních podmínkách je cílem dosažení určité úrovně ziskovosti, která zajistí přežití podniku, maximalizace zisku, –cílem je maximalizovat zisk za určité období, maximalizace prodeje, –cílem je dosažení žádoucího tržního podílu, prestiž, –cílem je využít cenu k budování výjimečné pozice na trhu, například luxusní restaurace v centru Prahy, návratnost investic. –cílem je dosažení návratnosti investic.

6 Metody pro stanovení ceny služeb stanovení cen přirážkou, –spočívá ve stanovení procentuální přirážky k určitému základu, stanovení cen z hlediska míry návratnosti, –cena je stanovena tak, aby byla zaručena požadovaná míra návratnosti investic, například vybavení, nových technologií, apod., stanovení cen s pomocí konkurenčního srovnávání, –cena se odvíjí z cen tržních vůdců, stanovení ztrátových cen, –jedná se o krátkodobé opatření s cílem získat určitou pozici na trhu či připravit si podmínky pro zavedení nové služby, stanovení cen na základě vnímané hodnoty, –ceny vycházejí z vnímané hodnoty služby poskytované určitému tržnímu segmentu, stanovení cen na základě vztahů. –tato metoda vychází z hodnoty všech služeb poskytovaných zákazníkovi a odhaduje potenciální příliv zisku za určité období – nejčastěji za celý život zákazníka. Vychází z předpokladu, že zákazníci jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za vnímaný užitek – kvalitu služeb, značku, image společnosti.

7 Tvorba cen Tvorba cen v hotelnictví je výsledkem mnoha faktorů, k nejdůležitějším patří: cíle organizace, charakter a vlastnosti služeb, náklady a intenzita konkurence na trhu. Tyto faktory nutí tvůrce cen využívat při tvorbě cen různé taktické možnosti, především: –stanovení ceny pro různé tržní segmenty, –stanovení elastických a flexibilních cen reagujících na měnící se podmínky na trhu a na sezónní výkyvy.

8 Příklad k zamyšlení: Zapřemýšlejte nad klientelou a porovnejte možnosti pro stanovení ceny ubytování v následujících typech ubytovacích zařízení: –Hotel Hilton v Praze. –Hotel v Peci pod Sněžkou. –Hotel v malém městě (10 000 obyvatel)

9 Příklad k zamyšlení – možné řešení: Hotel Hilton v Praze poskytuje ubytovací služby pro obchodní klientelu, která v tomto hotelu hledá pohodlí, kvalitu služeb ověřené značky. Pro stanovení ceny se využije strategie stanovení ceny na základě vnímané hodnoty nebo na základě vztahů. Hotel v Peci pod Sněžkou poskytuje ubytování převážně v sezóně, proto je vhodné stanovit ceny flexibilní, dle situace na trhu s přihlédnutím na konkurenci. Hotel v malém městě bude pravděpodobně poskytovat ubytování širokému spektru zákazníkům, proto je vhodné stanovit cenu dle nákladů, tedy s přirážkou, tak aby byla zaručena návratnost vložených nákladů.

10 Typy cen užívaných v hotelnictví U ubytovacích služeb rozlišujeme ceny: Sezónní –bývá většinou vyšší než cena s celoročním významem. Fixní – celoroční. Garantované –pro stálé klienty. Víkendové –speciální ceny pro ubytování o víkendech a mimo sezonu. Půldenní –ceny za denní využití pokoje, který je na noc prodán jinému hostovi. Konferenční ceny –na základě dohody s organizátory konferenčních akcí (sleva, průměrná cena). Ceny za letenku –zvýhodněné ubytování pro klienty leteckých společností. Ceny pro rodinu – kombinované ceny se slevou pro děti, větší skupinu, které jsou nižší, než pro jednotlivce

11 Kontrolní otázky: Jaké cenové strategie se využívají v hotelnictví? Které metody pro stanovení ceny lze využít pro hotelové služby? Popište typy cen využívaných v hotelnictví.

12 Použitá literatura KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978- 80-7373-061-1. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně [online]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 232 s. ISBN 978-80- 247-2721-9.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Cena hotelových služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google