Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání pracovníků v CR a TIC duben 2013. Veletrhy 2013 Regiontour, ITF Slovakiatour, Holiday World MITT Moskva, Veletrh Glob Katovice, Lentravel Petrohrad,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání pracovníků v CR a TIC duben 2013. Veletrhy 2013 Regiontour, ITF Slovakiatour, Holiday World MITT Moskva, Veletrh Glob Katovice, Lentravel Petrohrad,"— Transkript prezentace:

1 Setkání pracovníků v CR a TIC duben 2013

2 Veletrhy 2013 Regiontour, ITF Slovakiatour, Holiday World MITT Moskva, Veletrh Glob Katovice, Lentravel Petrohrad, Dni Węgrzyna i CK Wino Krakov, TourNatur Düsseldorf, ITEP Plzeň, WTM Londýn, TC Lipsko, Salone del Gusto Udine (Moravské kraje). Aktivity oddělení CR, ORR JMK Fam/press tripy (Utair, Onet, RenTV) Dotační program na podporu TIC 2013 + dotace Projekt do ROP Jihovýchod „Komunikační kampaň Jižní Moravy“ Program rozvoje cestovního ruchu na roky 2014 - 2020 Příprava oslav 1150 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

3 Marketingová a komunikační kampaň akce Setkání kultur – Mikulčice 2013 Akce Setkání kultur proběhne 24.-26.5.2013 Areál Slovanského hradiště v Mikulčicích Reklama v TV (B-TV) Reklama v rádiu (Petrov, Kiss Hády, Čro Brno) Billboardy (D1, D2, další hlavní tahy) CLV vitríny (letiště Praha, Bratislava, Brno, krajská + okresní města krajů JM, Zl, Ol a Vysočina) Plakáty (MHD Brno, Jihlava, Olomouc, Zlín) Bannery (budovy v Brně) Reklama v tisku (MF DNES, Právo, Brněnský deník)

4 Program 24.5.2013 – Setkání kultur - Mikulčice Večerní bohatý program: 21:00 Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů Komponovaný kulturně hudební program Seznámení široké veřejnosti s postavami Cyrila a Metoděje s účastí hlavních protagonistů připravovaného filmu – za účasti režiséra Petra Nikolajeva, herců Josefa Abrháma, Romana Zacha a dalších, hudební vystoupení špičkových interpretů. Záznam České televize.

5 Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK v roce 2013“ RJMK schválila dotační program dne 07.02.2013 Sběr žádostí 11.02.2013 – 15.03.2013 v rozpočtu Jihomoravského kraje je na finanční krytí dotačního programu v roce 2013 vyčleněna částka: 1 800 000,- Kč Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20.000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 60.000,- Kč. doručeno 40 žádostí 2 žádosti nesplnily podmínky DP Požadovaná celková částka : 2.021.306,- Kč Celková výše poskytnutých dotací : 1.765.866,- Kč

6 Rozdělení TIC do skupin vychází z množství zveřejněných informací za jednotlivá TIC na portále cestovního ruchu www.jizni-morava.cz v roce 2012:www.jizni-morava.cz skupina č. 1 – 2000 - … bodů: stávající TIC v/ve: Brně (TIC Brno), Boskovicích, Břeclavi, Mikulově, Kyjově, Znojmě, Hustopečích, Blansku, Hodoníně, Vyškově a Strážnici, skupina č. 2 – 1200 – 1999 bodů:stávající TIC v/ve: Pasohlávkách, Veselí nad Moravou (Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s.), Velkých Opatovicích, Ivančicích, Rosicích, Ždánicích, Letovicích, Brně (TIC Židovské obce Brno), Suchém, Židlochovicích, Slavkově, Nedvědici a Tišnově, skupina č. 3 – 0 – 1199 bodů: ostatní TIC působící v Jihomoravském kraji nezařazená do skupiny č. 1 ani skupiny č. 2

7 Výše dotace 1. skupina – plná výše, max. 60.000,- Kč 2. skupina – 48.000,- Kč 3. skupina – 37.000,- Kč

8 Důležité informace Se smlouvou k podpisu přijde formulář de minimis – je třeba ho vyplnit a přiložit ve 2 vyhotoveních ke smlouvě Žadatel nesmí v průběhu realizace zrušit, snížit nebo omezit rozsah služeb, ke kterým se zavazuje ve smlouvě (formulář rozsah poskytnutí služeb) Zajistit sběr, aktualizaci a zveřejňování informací na turistickém webovém portále www.jizni-morava.cz. www.jizni-morava.cz Zajistit provoz TIC v letní turistické sezóně Dodržet publicitu – logo JMK U úpravy webových stránek, doložit výkaz prací na webu (co se změnilo oproti původnímu webu) Neobjednávat služby u subjektů, které k dané činnosti nemají oprávnění Dodržet rozpočet projektu

9 max. o 30% z uznatelných nákladů průjektu JE MOŽNÉ měnit výši jednotlivých položek rozpočtu !POZOR! NELZE RUŠIT JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ROZPOČTU Př. Propagační materiály 10.000 (max. – 3.000,- Kč) Technické vybavení10.000 (max. - 3.000,- Kč) Mzdy30.000 (max. – 9.000,- Kč) Celkem50.000 (max. – 15.000,- Kč) Místo 50.000,- dostane žadatel 40.000,-, nemá ale fin. prostř. na doplacení projektu. O 30% z uznatelných nákladů (30% z 50.000 = 15.000) může změnit výši jednotlivých položek rozpočtu. Rozpočet

10 Použití dotace Nákup zboží a služeb (např. sběr informací, zpracování dat, připojení na internet, překlady, internetové stránky, propagační materiály), Pořízení hmotného majetku (např. digitální fotoaparát, stojany, grafické poutače, navigační tabule, projekční technika), Nákup HW a SW tyto výdaje mohou vzniknout od 1.5.2013 do 31.12.2013 Úhrada mezd a ostatních osobních výdajů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění žadatele a jeho zaměstnanců. Mzdové výdaje mohou vzniknout v období od 1.6.2013 do 31.10.2013

11 Vyúčtování dotace do 31.1.2014 Nejčastější chyby v roce 2012: chybí doklady u mezd chybí VBÚ k odvodům (daň, soc., zdr. poj.) chybně vyplněná tabulka vyúčtování nedodržení harmonogramu na dokladech chybí „Hrazeno z dotace JMK ve výši ….“ chybně uvedené nebo neuvedené údaje na dokladech (množství, cena, ….)

12 Vyúčtování dotací 2012 Porušení Mínusové body Chybí hrazeno z dotace JMK ve výši nebo je chybně uvedeno100 bodů/doklad Chybně vyplněná tabulka vyúčtování200 bodů Chybí doklad100 bodů/doklad Chybně uvedené nebo neuvedené údaje na dokladech100 bodů/doklad Nedodržení harmonogramu500 bodů

13 www.jizni-morava.czwww.jizni-morava.cz – nejčastější chyby při vkládání na web -Gramatické chyby -Vkládání už proběhlých akcí / vkládání akcí den před jejich konáním -Vernisáž je / bude -Stejná akce s podobných názvem na webu dvakrát / roztříštěnost akcí -Popis akce -Vkládání obrázků / textů

14 Obrázek versus text

15 Kvalita a velikost obrázku 138 x 92 pixelů 275 x 183 pixelů -Nevkládat print screeny -Nevkládat vyfocené plakáty a podobně -Nevkládat rozmazané fotografie

16 Děkuji za pozornost. Soňa Kouřilová Oddělení cestovního ruchu


Stáhnout ppt "Setkání pracovníků v CR a TIC duben 2013. Veletrhy 2013 Regiontour, ITF Slovakiatour, Holiday World MITT Moskva, Veletrh Glob Katovice, Lentravel Petrohrad,"

Podobné prezentace


Reklamy Google